RAST REZERVACIJA

Loši krediti srušili dobit banaka

07.08.2009 u 14:56

Bionic
Reading

Troškovi vrijednosnih usklađivanja i rezerviranja za gubitke u prvom su polugodištu za pet najvećih banaka porasle su sa 385,7 milijuna kuna na 850 milijuna kuna, što je 386 posto više nego u istom razdoblju lani. Kako nisu zabilježeni veći padovi kamatnih prihoda od provizija i nakanda, to je najvažniji razlog pada neto dobiti banaka

Privredna banka Zagreb najviše je povećala troškove rezerviranja sa 6 milijuna kuna na 169 milijuna kuna, slijedi RBA koja je povećaja rezervacije s 23 milijuna na 269 milijuna kuna, te Zagrebačka banka koja je rezervacije povećala s 53 milijuna na 235 milijuna kuna u prvih šest mjeseci.

Zbog pogoršane naplate banke su prisiljene reprogramirati dugove, tražiti dodatne instrumente osiguranja ili povećavati rezervacije za potencijalne gubitke. Da se gospodarska situacija ne mijenja na bolje potvrđuju i rezultati poslovanja banaka za prvih šest mjeseci iz kojih je vidljivo da uz manji obujam kreditiranja banke povećavaju rezervacije.

Stopa adekvatnosti kapitala domaćih banaka i dalje na visokih 15 posto, pa za sada nema opasnosti da će se zbog većih rezervacija povećati pritisak na adekvatnost kapitala, no žrtvovana je njihova dobit.