intelektualno vlasništvo

Lani u Hrvatskoj prijavljen 171 patent, priznata samo četiri

25.03.2024 u 11:12

Bionic
Reading

Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo prošle je godine podnesena 171 prijava patenata, što je 41 više nego godinu ranije, a istovremeno su u nacionalnom postupku priznata četiri patenta, 47 manje nego 2022. godine, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS)

Domaći su prijavitelji lani podnijeli 164 patentne prijave, 42 više nego godinu prije. Od ukupnog broja prijava domaćih prijavitelja, 30 posto patenata prijavile su fizičke osobe, a 70 posto pravne.

Strani prijavitelji lani su podnijeli sedam patentnih prijava, što je jedna manje nego u godini ranije. Kod stranih prijavitelja pravne osobe imale su udio od 86 posto, a fizičke osobe od 14 posto prijava.

Prema tehničkom području, najveći udio priznatih patenata u 2023. bio je u području kemije (50 posto), slijede područja općeg strojarstva (29 posto) i elektrotehnike (21 posto).

Prema klasifikacijskoj oznaci MKP-a (Međunarodna klasifikacija patenata), u 2023. najveći udio priznatih patenata bio je u području svakodnevne životne potrepštine (75 posto), a najmanji u području elektrotehnika (25 posto), dok u ostalim područjima nije bilo priznatih patenata.

Rast broja važećih patenata

Statistika važećih patenata pokazuje nastavak trenda rasta njihova broja. Tako je u 2019. ukupan broj važećih patenata u Hrvatskoj, u što su uključeni i europski patenti potvrđeni u RH, iznosio 10.365, u 2020. ih je bilo 11.335, u 2021. godini 12.183, a u 2022. godini 12.905.

U 2023. godini je ukupan broj važećih patenata u Hrvatskoj, u što su uključeni i europski patenti potvrđeni u RH, bio 13.004, što je 99 više nego godinu ranije.

Patent je isključivo pravo priznato za izum koji nudi novo rješenje nekoga tehničkog problema. Priznaje se za izume koji se odnose na proizvod, postupak ili primjenu.

Patent osigurava vlasniku isključivo pravo na izradu, korištenje, stavljanje u promet ili prodaju izuma zaštićena patentom, tijekom ograničenog razdoblja koje ne može trajati dulje od 20 godina od datuma podnošenja prijave patenta. Protekom tog vremena patent postaje javno dobro, svakomu dostupno na upotrebu.