službeno u eurozoni

Spremno dočekajte euro: Evo što će biti s plaćama, kako će se iskazivati cijene i morate li potpisivati nove ugovore o radu

12.07.2022 u 15:11

Bionic
Reading

Vijeće EU-a potvrdilo je u utorak ulazak Hrvatske u eurozonu te je utvrdilo tečaj po kojem će se cijene preračunavati iz kuna u euro. Hrvatska uvodi euro 1. siječnja iduće godine, a do tada ćemo imati period privikavanja, što će svi najbolje osjetiti dvojnim iskazivanjem cijena, što će biti zakonska obaveza za mnoge. No to je samo jedna od stvari koje će se mijenjati

Široka upotreba nove valute počet će već u rujnu, kada će svi proizvodi i usluge morati imati cijenu istaknutu u kunama i u eurima. Cijene će se preračunavati u euro prema fiksnom tečaju od 7,53450 kuna za euro.

Građane je najviše strah poskupljenja zbog 'zaokruživanja' cijena naviše. Zakonom o uvođenju eura tvrtkama je zabranjeno neopravdano povećanje cijena, a glavni alat u borbi protiv takve neetične prakse bit će dvojno iskazivanje cijena.

Obvezan početak iskazivanja dvojnih cijena počinje 5. rujna 2022. i traje sve do kraja 2023. godine. Dvostruke cijene morat će biti na prodajnim mjestima, internetskim stranicama, u cjenicima, ponudama i letcima.

Dvojno iskazivanje cijena - bit će i izuzetaka

Dvojno iskazivanje mora biti nedvosmisleno, lako uočljivo i čitko, a prilikom konverzije uvijek se mora koristiti pun iznos fiksnog tečaja konverzije.

Računi, ponude, narudžbenice i slični dokumenti koji se izdaju potrošačima trebaju sadržavati dvojno iskazivanje samo u ukupnom iznosu računa, ponude, narudžbe i sl.

Prilikom iskazivanja dvojnih cijena predviđene su i određene iznimke zbog praktičnih teškoća. Od iskazivanja dvostrukih cijena pošteđeni su OPG-ovi, samoposlužni aparati, taksisti, štandovi na tržnicama, kiosci, benzinske crpke, lutrijske srećke, biljezi i pokretna trgovina te svi drugi poduzetnici kojima je iskazivanje dualnih cijena nepraktično. No i oni će ih morati iskazati na računu prilikom prodaje roba i usluga - iznos za plaćanje bit će naznačen u obje valute.

Ugovore nije potrebno mijenjati

Uvođenje eura temelji se na načelu neprekidnosti svih pravnih instrumenata u kojima je navedena kuna, što znači da svi pravni dokumenti u kojima se navodi kuna ostaju na snazi pod istim uvjetima i kao da nije bilo promjene državne valute.

To znači da nećete morati potpisivati novi ugovor o radu niti mijenjati bilo koji drugi važeći ugovor zbog konverzije valute. Iznosi koji su u ugovorima navedeni u kunama smatraju se iznosima u eurima preračunato prema fiksnom konverzijskom tečaju i zaokruženo na dvije decimale prema propisanim pravilima zaokruživanja.

Iskazivanje plaće u eurima od rujna

Počevši od plaće za kolovoz, koja se isplaćuje u rujnu, poslodavac vam je obavezan u ispravi o obračunanoj plaći iskazati svotu neto plaće u dvije valute, u kunama i eurima, uz navođenje fiksnog tečaja konverzije. Iznos za isplatu se dvojno iskazuje samo u ukupnom zbroju.

  • +2
Euri Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Obveza dvojnog iskazivanja odnosi se i na isplaćene otpremnine, za koje se također radnicima uručuje isprava o obračunanom i isplaćenom iznosu. Ako se u ispravama iskazuju i drugi primici, kao npr. naknada za prijevoz, naknada za prehranu, i njih je potrebno dvojno iskazati.

Razdoblje u kojem se može plaćati u kunama i eurima

U razdoblju od 1. do 14. siječnja plaćanje ćete moći vršiti u kunama i u eurima, no prilikom povrata novca uvijek ćete dobivati eure.

Zamjena gotovine

U bankama ćete moći trajno mijenjati novčanice kuna, a kovanice kuna i lipa tri godine od uvođenja eura. U prvih šest mjeseci od dana uvođenja eura zamjena kuna za eure bit će potpuno besplatna.

Bez naknade moći ćete zamijeniti 100 novčanica kuna i 100 kovanica kuna u jednoj transakciji.

Konverzija novca na računu, kredita i drugih zaduženja

Od dana uvođenja eura svi kunski krediti i krediti s valutnom klauzulom u eurima smatrat će se kreditima u eurima. To, među ostalim, znači da ugovori o kunskim kreditima i kreditima s valutnom klauzulom u eurima neće morati biti izmijenjeni zbog prelaska na euro kao novu službenu valutu.

Umjesto toga, iznosi iskazani u kunama u tim ugovorima smatrat će se iznosima u eurima, pri čemu će se iznosi preračunavati prema fiksnom tečaju konverzije bez ikakvih troškova za dužnike.

Kod kredita koji su ugovoreni s fiksnom kamatnom stopom tijekom cijelog razdoblja otplate kamatna stopa neće se mijenjati. S druge strane, kada je riječ o kreditima s promjenjivom kamatnom stopom, čija je kamatna stopa vezana uz neki od postojećih parametara u kunama, od dana uvođenja eura na njih će se primjenjivati odgovarajući eurski parametar, što će precizno biti definirano u zakonu o euru.

Također, svi kunski depoziti u poslovnim bankama konvertirat će se automatizmom u eure na dan uvođenja eura prema službenom fiksnom tečaju konverzije i bez ikakvog troška za klijente banaka.