DEKARBONIZACIJA PROMETA

Europski parlament donio nova pravila za više punionica i zelenija brodska goriva

11.07.2023 u 13:58

Bionic
Reading

Parlament je odobrio nova pravila o više punionica za automobile i kamione, jednostavnom i lakom punjenju te o čišćim brodskim gorivima. Nova pravila dio su paketa 'Spremni za 55 %', odnosno plana Unije za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030. za najmanje 55 posto u usporedbi s razinama iz 1990., a cilj im je dekarbonizacija prometa

Zastupnici su postigli da se na svakih 60 km duž osnovne mreže TEN-T do 2026. moraju ugraditi punionice za električne automobile minimalne izlazne snage od 400 kW, koja se do 2028. mora povećati na 600 kW. Punionice za kamione i autobuse moraju biti ugrađene na svakih 120 km.

Njih bi do 2028. trebalo ugraditi na polovinu glavnih cesta EU-a, a izlazna snaga treba iznositi od 1400 kW do 2800 kW, ovisno o kategoriji ceste. Države članice moraju do 2031. osigurati ugradnju postaja za opskrbu vodikom najmanje na svakih 200 km duž mreže TEN-T.

Korisnicima vozila na alternativna goriva bit će omogućeno jednostavno plaćanje na punionicama (platnim karticama ili uređajima s beskontaktnom funkcionalnošću bez pretplate), dok će cijena tih 'goriva' biti prikazana po kilovatsatu, kilogramu ili minuti/sesiji. Zastupnici su osigurali da će Komisija uspostaviti bazu podataka o alternativnim gorivima kako bi se potrošačima pružile informacije o raspoloživosti, vremenu čekanja i cijenama na različitim postajama.

Nova pravila za više punionica i zelenija brodska goriva

•    Punionice za električne automobile na svakih 60 km, za kamione i autobuse na svakih 120 km, a postaje za opskrbu vodikom na svakih 200 km
•    Punjenje bez pretplate, plaćanje za alternativna goriva po kilovatsatu, kilogramu, minuti ili sesiji
•    Zelenija brodska goriva za teretne i putničke brodove

Zelenija brodska goriva

Parlament je donio i pravila o čišćim brodskim gorivima. Tijekom pregovora s Vijećem zastupnici su osigurali da će brodovi morati postupno smanjivati emisije stakleničkih plinova, i to smanjenjem njihova udjela u energiji koju upotrebljavaju, za dva posto (u odnosu na razine iz 2020.) počevši od 2025. pa do 80 posto od 2050.

To će se odnositi na brodove teže od 5000 bruto tona, koji su u načelu odgovorni za 90 posto emisija CO2, te na svu energiju koja se upotrebljava na brodu u europskim lukama ili između njih, kao i na 50 posto energije upotrijebljene tijekom plovidbe ako je polazišna ili odredišna luka izvan EU-a ili u najudaljenijim područjima Unije.

Kako bi se znatno smanjilo onečišćenje zraka u lukama, od 2030. teretni i putnički brodovi morat će koristiti kopnene izvore da zadovolje sve potrebe za električnom energijom dok su privezani u pristaništu u velikim lukama EU-a. Utvrđen je i cilj upotrebe dva posto obnovljivih goriva od 2034. ako Komisija u izvješću utvrdi da je 2031. udio obnovljivih goriva nebiološkog podrijetla u strukturi izvora energije iznosio manje od jedan posto.

Izvjestitelj za infrastrukturu za alternativna goriva Petar Vitanov (S&D, Bugarska) rekao je: 'Upotrebom održivijih, obnovljivih i učinkovitijih energetskih rješenja u prometnom sektoru pridonijet će se smanjenju emisija stakleničkih plinova i onečišćenja zraka, poboljšanju kvalitete života građana i stvaranju novih visokokvalitetnih radnih mjesta. Nova pravila također će pomoći uvođenju infrastrukture za punjenje koja bi trebala postati jednostavna kao na tradicionalnim benzinskim postajama'.

Izvjestitelj za održiva brodska goriva Jörgen Warborn (EPP, Švedska) dodao je: 'Novim pravilima utvrđuje se daleko najambiciozniji put na svijetu prema dekarbonizaciji pomorskog prometa. Time bi trebalo pokriti 90 posto emisija CO2 iz pomorskog prometa istovremeno štiteći male brodovlasnike i luke od troškova i administrativnog opterećenja. Zahvaljujući ovim pravilima Europa predvodi u stvaranju potražnje za održivim gorivima i poticanju inovacija.'

Prijedlog uredbe o infrastrukturi za alternativna goriva usvojen je s 514 glasova za, 52 protiv i 74 suzdržana, dok je Prijedlog uredbe o održivim brodskim gorivima dobio 555 glasova za, 48 protiv i 25 suzdržanih. Kad ih Vijeće odobri, Uredba o infrastrukturi za alternativna goriva počet će se primjenjivati šest mjeseci nakon što stupi na snagu, dok će se Uredba o održivim brodskim gorivima primjenjivati od 1. siječnja 2025.