U SURADNJI S BANKAMA

EBRD kreditira projekte energetske učinkovitosti

23.10.2013 u 15:43

Bionic
Reading

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenula je program kreditiranja projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u regiji zapadnog Balkana 'WeBSEFF 2', vrijedan 75 milijuna eura, objavili su predstavnici EBRD-a na današnjoj konferenciji u povodu pokretanja programa

Okvir od 75 milijuna eura osmišljen je za osiguravanje kreditnih linija bankama u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji za daljnje kreditiranje investicija privatnih i komunalnih poduzeća u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.

U prvoj fazi program se pokreće u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji.

WebSEFF 2 dio je Regionalnog programa energetske učinkovitosti za zapadni Balkan, zajedničke inicijative Investicijskog okvira zapadni Balkan (WBIF) i EBRD-a. Unutar tog okvira, Europska unija podupire WeBSEFF 2 s 11,5 milijuna eura u bespovratnim sredstvima, namijenjenima programima tehničke suradnje i konzultantskoj pomoći.

Na konferenciji je ocijenjeno da zemlje zapadnog Balkana imaju značajan potencijal za ulaganja u energetsku učinkovitost, ali da postoje određene tržišne prepreke. WeBSEFF 2 je, kako je rečeno, namijenjen rješavanju takvih prepreka u skladu s ciljevima zemalja sudionica iskazanim u njihovim nacionalnim akcijskim planovima za energetsku učinkovitost.

Prvi sklopljeni krediti između EBRD-a i poslovnih banaka u okviru WeBSEFF-a 2 su oni za pet milijuna eura s Raiffeisen bankom u Bosni i Hercegovini i za 20 milijuna eura sa Zagrebačkom bankom u Hrvatskoj.

U Hrvatskoj su u pripremi još dva kreditna ugovora s dvije banke, vrijedni ukupno 25 milijuna eura.

Program WeBSEFF 2 nastavlja se na kreditnu liniju WeBSEFF 1 od 60 milijuna eura koju je EBRD pokrenuo 2009. godine. Unutar te linije financirano je 129 projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora ukupne vrijednosti 59 milijuna eura, uz sudjelovanje osam banaka iz tri zemlje.