BROJNE PRITUŽBE GRAĐANA

Što se to događa u Domu zdravlja? Stotine ljudi ostale bez obiteljskih liječnika, Ministarstvo zdravstva zatražilo žurno očitovanje Grada Zagreba

11.01.2023 u 20:33

Bionic
Reading

Ministarstvo zdravstva priopćilo je u srijedu da je zatražilo žurno očitovanje Grada Zagreba, kao osnivača Doma zdravlja – Centar, zbog brojnih pritužbi građana da nisu pravodobno obaviješteni o ukidanju timova opće medicine u tom domu zdravlja

U tom domu zdravlja ukinute su četiri ordinacije, jedna u Runjaninovoj ulici i tri u Ulici Grgura Ninskog, a pacijenti tvrde da su za to doznali tek kada su pokušali doći do svog obiteljskog liječnika.

U Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) objašnjavaju da su u Domu zdravlja pogrešno očekivali da će HZZO automatski informatički prebacivati pacijente drugim liječnicima. No to nije provedeno jer nije u skladu s propisima. HZZO je o zatvaranju ordinacija obaviješten tek 3. siječnja, nakon čega je poslao obavijest pacijentima da sami moraju izabrati drugog liječnika i prebaciti tamo svoj karton.

Pacijenti su tako ostali početkom godine bez obiteljskog liječnika, a Ministarstvo je s tim u vezi zatražilo žurno očitovanje Doma zdravlja i Grada Zagreba, apelirajući na adekvatnu organizaciju primarne zdravstvene zaštite kao i na informiranje pacijenata o promjenama.

Neki timovi obiteljske medicine imaju samo 23 pacijenta

Ministarstvo se očitovalo i o nezadovoljstvu pacijenata iz Splita što je obiteljska liječnica Karmen Frka Šeparović poslana u mirovinu jer je navršila 65 godina. Pacijenti su čak počeli potpisivati peticiju kojom traže da im se vrati Frka Šeparović, te optužuju Dom zdravlja da je ukinuo još jednu koncesiju kako bi si vratio prostor na atraktivnoj lokaciji.

Ministarstvo objašnjava da je postupilo u skladu s očitovanjem Splitsko-dalmatinske županije od 8. prosinca prošle godine. Županija se protivila produljenju rada spomenute liječnice jer je županijski Dom zdravlja preuzeo njezin tim i skrb nad pacijentima, te imaju osiguranog specijalista obiteljske medicine koji je započeo s radom ove godine.

Prema podacima HZZO-a iz 2022., ugovoreno je 2327 timova obiteljske medicine koji skrbe za ukupno 3.631.169 osiguranih osoba. Svaka osoba izabranog liječnika obiteljske medicine bira na temelju vlastitog slobodnog izbora. Timovi obiteljske medicine imaju različit broj opredijeljenih osiguranih osoba, a prema trenutnim analizama, taj broj se kreće od samo 23 pacijenta po timu do 2541 pacijenta po timu.

Pravna regulativa propisuje da je standardni broj osiguranih osoba u obiteljskoj medicini po timu 1700, a najveći 2125 pacijenata po timu. Veći broj pacijenata od tog maksimalnog broja ima 89 timova obiteljske medicine, no istovremeno i 1334 tima imaju manje od 1700 pacijenata.

Temi primarne zdravstvene zaštite pristupiti šire

'To pokazuje da temi primarne zdravstvene zaštite treba pristupiti šire od samog navođenja nedostatka obiteljskih liječnika', ističu u Ministarstvu. Poručuju da se reformske mjere ne odnose samo na povećanje timova obiteljske medicine nego na ukupnu promjenu organizacije i jačanje primarne zdravstvene zaštite.

Trenutnim zakonskim izmjenama jača se uloga doma zdravlja, ali i njegova odgovornost za provođenje primarne zdravstvene zaštite na svom području i u planiranju i u organizaciji, ali i u upravljanju i kontroli.

Dodatno se reformskim mjerama administrativno rasterećuju timovi obiteljske medicine uvođenjem administratora i sestrinskim savjetovalištima. Osigurava se i veći broj specijalizacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, za što su alocirana i europska financijska sredstva. Kroz NPOO osigurano je financiranje 467 specijalizacija, a kroz europske fondove preko 470 specijalizacija.

U razradi je i novi model ugovaranja zdravstvene zaštite koji uključuje i primarnu zdravstvenu zaštitu. Novi model ugovaranja uključuje i novi model plaćanja zdravstvenih ustanova i pružatelja zdravstvene zaštite, koji će dodatno pratiti i vrednovati učinkovitost i kvaliteta rada liječnika, poručuju iz Ministarstva.