LOV NA POVRAT POREZA

Pripremite poreznu prijavu na vrijeme

04.02.2014 u 17:19

Bionic
Reading

Spremate se za ispunjavanje porezne prijave, a rok je sve bliži. I ove godine pomoći ćemo vam da otklonite sve dileme i poreznicima na vrijeme dostavite sve što je potrebno

Tijekom prošle godine, usvojeno je nekoliko promjena u oporezivanju dohotka, a neki bitni zahvati ostali su samo u najavama.

Usvojene su zakonske izmjene vezane uz porezne olakšice za nerazvijena područja te one koje se tiču dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica radnicima, ali one će se primjenjivati tek prilikom podnošenja porezne prijave za 2014. godinu.

Nakon uvođenja obrasca JOPDD, ministar Mršić obećao je da u dogledno vrijeme više nećemo morati sami ispunjavati porezne prijave, već će se to poreznici obavljati automatski. I ova novotarija, u najboljem slučaju, profunkcionirat će od 2015. godine.

Spomenimo i propali pokušaj ministra Linića koji je predlagao oprezivanje drugog dohotka po istim stopama kao što se oporezuje dohodak od nesamostalnog rada što bi automatski značilo i obvezu predavanja porezne prijave za sve koji ostvaruju dodatne prihode od rada.

U konačnici, u izradi poreznih prijava na dohodak za 2013. nema značajnih promjena u odnosu na prošlu godinu. Razlika je jedino u tome što se dio poreznih izmjena koje je Vlada donijela početkom ožujka 2012. (novi porezni razredi, povećanje poreznog odbitka, porez na dividendu, oporezivanje inozemnih mirovina) odnosi na cijelu kalendarsku godinu.

PODNIJETI ILI NE PODNIJETI PRIJAVU

Prijavu morate podnijeti ako ste primali plaću od više poslodavaca istodobno, ako se bavite obrtom, slobodnom profesijom ili vodite poljoprivredno gospodarstvo, ako ste ostvarili dohodak u inozemstvu, a niste platiti porez te ako ste umirovljenik s inozemnom mirovinom na koju ste dužni platiti porez u Hrvatskoj.

Ako ste obvezni podnijeti poreznu prijavu, u njoj morate iskazati dohotke od nesamostalnog rada (plaća ili mirovina), samostalne djelatnosti, dohodak iz inozemstva i drugi dohodak, a ne morate iskazati dohotke iz ostalih izvora (od kapitala, od imovine, od osiguranja) na koje ste platili porez.

Prijavu možete podnijeti i ako na to niste obvezni, ako procijenite da ćete ostvariti pravo na povrat poreza. Međutim, tada morate prikazati sve oporezive dohotke što znatno smanjuje mogućnost povrata poreza. Dobrovoljna prijava u pravilu se isplati jedino u slučaju kad ste ostvarili oporezive dohotke iz drugih izvora, a niste bili zaposleni pa niste mogli iskoristili osnovni porezni odbitak.

POREZNE OLAKŠICE I ODBICI

Kod ispunjavanja porezne prijave bitno je navesti sve porezne odbitke i olakšice na koje imate pravo kako biste maksimalno smanjili poreznu osnovicu.

Najznačajniji je element za smanjenje porezne osnovice osnovni porezni odbitak, koji iznosi 2.200 kuna (za umirovljenike 3.400 kuna) mjesečno. Ovaj odbitak nema utjecaja na izračun razlike poreza (povrat) ako ste redovito primali plaću ili mirovinu, jer je u tom slučaju već iskorišten. Međutim, ako osnovni odbitak tijekom godine niste iskoristili ili ste ga iskoristili samo djelomično, u prilici ste ostvariti povrat poreza plaćenog na ostale oblike dohotka.

Osnovni osobni odbitak uvećava se za odbitak za jednog ili više uzdržavanih članova. Pravo na ovaj odbitak imate ako ste svakog pojedinog uzdržavanog člana na vrijeme prijavili i upisali u poreznu karticu te ako ta osoba ne ostvaruje godišnje prihode veće od 11.000 kuna.

Primjerice, faktor odbitka za prvo dijete iznosi 0,5 što znači da se osnovni porezni odbitak od 2.200 kuna povećava za 1.100 kuna (2.200 x 0,5). Prilikom obračuna i isplate plaća, ovi odbici su također već iskorišteni.

Poreznu osnovicu možete umanjiti i temeljem uplaćenih donacija, troškova obveznog zdravstvenog osiguranja i uplata za dobrovoljno mirovinsko osiguranje (III. mirovinski stup). Ako ste uplaćivali donacije u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe, možete koristiti olakšicu maksimalno do visine dva posto primitaka za koje ste u prethodnoj godini podnijeli godišnju poreznu prijavu i utvrđen vam je godišnji porez na dohodak.

Poreznu olakšicu za obvezno zdravstveno osiguranje možete koristiti ako niste drugačije osigurani. U tom slučaju imate pravo na smanjenje porezne osnovice za plaćene troškove zdravstvenih usluga do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Dodatne porezne olakšice imate ako ste hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata ili ako živite na područjima posebne državne skrbi.

IZRAČUN POREZNE OBVEZE

Nakon što ste u poreznu prijavu upisali sve dohotke koje ste dužni iskazati i porezne olakšice na koje imate pravo, razlika je porezna osnovica na koju se primjenjuju porezni razredi i porezne stope.

Tako se na početni dio porezne osnovice do 26.400 kuna primjenjuje porezna stopa od 12 posto, na drugi dio porezne osnovice od 26.400 do 105.600 kuna porezna stopa od 25 posto te na treći dio porezne osnovice iznad 105.600 kuna porezna stopa od 40 posto.

Od obračunate ukupne svote poreza na dohodak i prireza odbijaju se predujmovi poreza i prireza koji su plaćeni u tijeku 2013. te se utvrđuje razlika poreza i prireza. Ako je razlika pozitivna, morate platiti navedenu svotu, a ako je negativna, ostvarili ste pravo na povrat preplaćenog poreza i prireza.

PREDAJA PRIJAVE

Poreznu prijavu možete predati osobno u Poreznoj upravi prema mjestu prebivališta ili poštom, a krajnji rok je 28. veljače.

Nemojte zaboraviti uz prijavu priložiti sve potrebne dokumente o isplatama dohotka. Poreznici će na temelju dostavljenih dokumenata i podataka kojima raspolažu napraviti svoj izračun porezne obveze. Ako izračun pokaže višak plaćenog predujma poreza u odnosu na utvrđenu godišnju obvezu, Porezna uprava uplatit će vam utvrđenu razliku na tekući račun. U suprotnom, dobit ćete uplatnicu s iznosom koji Porezna uprava potražuje od vas.

Na webu Porezne uprave možete pronaći detaljne Upute o sastavljanju i podnošenju porezne prijave, a s weba banke Erste možete skinuti obrazac DOH s automatskim izračunom porezne obveze.