POLITIČKA TRGOVINA U VARAŽDINU

Ogorčeni direktor dao ostavku: Ugrožen vrijedan projekt s Junckerove liste

17.07.2015 u 12:04

Bionic
Reading

U trenutku kada bi s EU trebali početi pregovori o gradnji 52 milijuna eura vrijednog kompleksa Tehnološkog parka Varaždin – Centra kompetencije za obnovljive izvore energije, ostavku je dao mr. Andrija Petrović, direktor Tehnološkog parka Varaždin (TPV), jedne od vodećih institucija takve vrste u Hrvatskoj koja je osmislila spomenuti projekt prepoznat od Vlade RH uvrštavanjem na tzv. Junckerovu listu

Petrović, koji vodi TPV od njegovih početaka kada je osigurana potpora BICRA i Svjetske banke, odlučio se na ostavku nezadovoljan odnosom lokalnih političara prema novom varaždinskom tehnološkom parku za čije je projekte i pripremne radove već dobiveno oko dva milijuna eura iz EU fondova, od čega je dobar dio trebao otići u gradski proračun na ime komunalne naknade. Unatoč tome, kao i već provedenom natječaju za idejni projekt, novi tehnološki park u kojem bi se trebalo otvoriti tisuću radnih mjesta nailazi na žestoke kritike u Gradskom vijeću.

'Pred nama je jedan potencijalan megalomanski projekt kao što je bio propali Biotehnološki park Varaždin. S današnje perspektive projekt Biotehnološkog parka i Tehnološki park Varaždin 2 meni izgledaju, nažalost, kao dva brata. Prvog ćemo pokopati, a što će biti s drugim, samo bog zna', ustvrdio je gradski vijećnik dr. Željko Bunić (HSLS) tijekom sjednice varaždinskoga Gradskog vijeća, pohvalivši se da je jednim manevrom uspio zaustaviti isplatu 270.000 kuna za marketinške i druge aktivnosti vezane s TPV 2 koji je trenutno najveći znanstveni projekt u Hrvatskoj.

Nakon ovog istupa, iako bi se očekivalo suprotno, Bunić je imenovan u nadzorni odbor TPV-a, poduzeća čiji su vlasnici Grad Varaždin, Sveučilište Sjever te Fakultet organizacije i informatike. Štoviše, zahvaljujući podršci varaždinskoga gradonačelnika Gorana Habuša, Bunić je imenovan za predsjednika NO TPV-a u koji je još ušao inženjer prehrambene tehnologije ispred grada Varaždina.

'Smatram da u NO TPV-a trebaju sjediti ljudi poput direktora Tehnološkog parka Ljubljana koji su prošli sličan način financiranja da bi svojim iskustvom povukli projekt naprijed. U NO, međutim, imenovani su ljudi čija znanja su vrlo vrijedna, ali, uz dužno poštovanje, nisu uopće relevantna za tu poziciju u TPV-u jer većina nema nikakvog iskustva ni s klasičnim EU projektima. S druge strane, predsjednik NO-a ima izrazito negativan stav prema TPV-u i Upravi. Do sada je na sjednicama Gradskog vijeća uvijek glasao protiv projekta, pri čemu se služi neprihvatljivim metodama te izrijekom u potpunosti negira način rada NO kako je to zakonom predviđeno. Takvo ponašanje, umjesto da se sankcionira, tolerira se i nagrađuje visokom formalnom pozicijom poduzeću iz meni nejasnih razloga', navodi Petrović u ostavci.

Takvo ponašanje, kako naglašava, potpuno mu je neshvatljivo jer je TPV pred velikim projektom koji može promijeniti gospodarsku sliku ne samo Varaždina, nego i šire regije, a čiju bi izgradnju EU trebao financirati s 85 posto, a državni proračun s 15 posto.


S pozicije predsjednika NO-a lako je zaustaviti projekt ovog tipa u nastajanju, projekt koji je prvi takav u regiji. No najveća odgovornost za projekt leži na upravi, a u ovako narušenim odnosima teško je izazvati neophodnu pozitivnu energiju za izgradnju sustava koji ne postoji, a vrlo je kompleksan. Neophodnu pozitivnu energiju ne mogu stvoriti ljudi koji misle da Varaždinu ne treba novi tehnološki park, javno glasaju protiv njega, potiču druge na to, koji su u stanju vaditi službene dokumente iz drugih gradskih institucija i namjerno ih krivo tumačiti kako bi postigli svoje ciljeve. Na Skupštini poduzeća nekoliko puta sam skrenuo pažnju na problem insinuacija i optužbi na moj račun, na što mi je gradonačelnik Habuš sugerirao da tužim vijećnika Bunića. No ne mogu zamisliti situaciju gdje Uprava tuži predsjednika NO-a. Logika bi bila da se sve provjeri, te ili smjeni Uprava ili zaštiti poduzeće. Ovo što imamo nije put napretka ozbiljnog projekta. Takvi odnosi u budućnosti trošili bi energiju, a projekt stagnirao. Ta spoznaja je najvažnija i značajno je utjecala na ostavku', zaključuje Petrović navodeći da je TPV lani ostvario značajnu dobit zahvaljujući kojoj je temeljni kapital povećan devet puta, a tvrtka nema zaduženja, nikad nije koristila kredite i nema dugovanja, ali ima značajna potraživanja na temelju EU-a i drugih projekata koji prelaze milijun kuna, što za tvrtku od sedam zaposlenika predstavlja značajnu zalihu.

Petrovićeva ostavka, kako je najavio varaždinski gradonačelnik, naći će se na dnevnom radu Skupštine poduzeća najavljene za ponedjeljak. Uoči toga oglasio se i prof dr. Vjeran Strahonja, dekan FOI-a i član Skupštine.

'Kroz dulji niz godina i u cijelosti Tehnološki park Varaždin je uspješan projekt, a TPV II je u ovom času jedini značajni razvojni projekt s europskom dimenzijom u Varaždinu. Nakon debakla EPK i još nekoliko projekata koji su proglašavani strateškim, ako se upropasti TPV II, ostat će samo maćuhice u kružnom toku. Razvoj Tehnološkog parka, a i TPV II su velikim dijelom rezultat rada gospodina Andrije Petrovića. TPV nije prirodni monopolist koji prodaje usluge građanima, nego trgovačko društvo koje svoje usluge nudi na tržištu srednje Europe i šire. Stoga vjerujem da funkcioniranje i razvoj TPV II u velikoj mjeri ovise o gospodinu Petroviću i potpori osnivača, prije svega Grada Varaždina. Ako su navodi gospodina Petrovića točni, a vjerujem da jesu, radi se u grubom miješanju predstavnika Grada Varaždina u upravljanje trgovačkim društvom. Potpuno je neprihvatljivo da bilo tko, osim uprave, u ime i za račun Tehnološkog parka naručuje bilo kakvu uslugu i direktoru šalje račun, dijeli radne zadatke, angažira outsourcing partnere i slično. Za takvo ponašanje ne postoji uporište u zakonu, dobroj poslovnoj praksi, ali ni u kućnom odgoju. Ma koliko se trudio, ne mogu pronaći nikakve racionalne poslovne, političke ili ljudske razloge u nastojanju da se gospodin Petrović ukloni i da se upropasti projekt Tehnološkog parka II. Jedini razlozi mogu biti iracionalni, krajnja neodgovornost, glupost i zločestoća. Nema nikakve sumnje da je upravo gospodin gradonačelnik Habuš svojim postupcima i izjavama izazvao ostavku gospodina Petrovića i zastoj u projektu TPV II pa ih jedino on može i riješiti', naglašava Strahonja koji vjerojatno aludira na činjenicu da Kukuriku koalicija nema većinu u varaždinskom Gradskom vijeću, pa vlast gradonačelnika Habuša ovisi o nekoliko ruku nezavisnih i vijećnika iz HSLS-a, koji to vješto koriste.