MINISTARSTVO ZDRAVLJA UPOZORAVA

Manje plaće za sudjelovanje u štrajku

28.11.2012 u 14:16

Bionic
Reading

Ministarstvo zdravlja priopćilo je danas kako uvažava pravo medicinskih sestara na štrajk, najavljen za četvrtak 29. studenoga, no ocjenjuje da nema razloga za njegovo održavanje te izražava žaljenje što postupak mirenja nije rezultirao dogovorom između Vlade i sindikata.

Ministarstvo uvažava pravo na štrajk u organizaciji Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara 'jer se radi o legitimnom i demokratskom pravu, zajamčenom Zakonom o radu i konvencijama Međunarodne organizacije rada', no drži da za štrajk nema razloga te naglašava da je i dalje 'otvoreno za socijalni dijalog sa sindikatima, kako bi razriješili sva sporna pitanja'.

U skladu sa svojim ovlastima, Ministarstvo zdravlja izvješćuje da će se na plaće i dodatke na plaću zdravstvenih radnika primijeniti odredbe članka 280. Zakona o radu, prema kojemu je ta prava moguće umanjiti razmjerno vremenu provedenom u štrajku. Svaka ustanova dužna je evidentirati sudjelovanje u štrajku, navodi se u priopćenju Ministarstva zdravlja.

Za trajanja štrajka potrebno je osigurati nesmetano obavljanje prijeko potrebnih poslova kako se ničim ne bi ugrozilo pružanje zdravstvene zaštite bolesnicima.

U dopisu koje je Ministarstvo zdravlja danas uputilo svim zdravstvenim ustanovama, odlukom ministra, a na prijedlog sindikata, navedeni su svi neodgodivi poslovi koji se moraju obavljati tijekom štrajka, stoji u priopćenju.