VISOKI RIZIK

Izrađene studije s novim saznanjima o mogućim potresima u Zagrebu

21.12.2023 u 07:55

Bionic
Reading

Zagreb je smješten u aktivnom epicentralnom području. Kako bi se zaštitili ljudski životi i građevine potrebno je utvrditi potresni rizik koji je, prema podacima dobivenim EU projektom - vrlo visok. Dobiveni podaci izravno ulaze u planove rizika od potresa i civilne zaštite.

Sesvete i Gornja Dubrava nalaze se blizu epicentra mogućih potresa. Prema istraživanju, te gradske četvrti prednjače po broju zgrada i stanovnika što znači da je potresni rizik na tom području znatno veći. Ipak, nisu najugroženije.

- Svi građani koji žive u zgradama od 80. na ovamo i koje su izvedene kako treba da nemamo nekakvih izvedbenih problema možemo smatrati sigurnijima ili sigurnima, rekao je Josip Atalić, Hrvatski centar za potresno inženjerstvo.

- Vi imate kvartove koji su jako veliki i veliki broj ljudi živi u njima i naravno taj kvart gdje će možda ljudskih žrtava biti više, onda imate kvartove poput Gornjeg i Donjeg grada gdje ne živi puno ljudi, ali zbog stare gradnje i jer se tamo nalaze kulturna dobra računamo da će tamo biti materijalni gubici najveći, naglasila je Kristina Martinović, voditeljica projekta "Potresni rizik Grada Zagreba" za Regionalni dnevnik HRT-a.

  • +75
Potres u Zagrebu 22.3.2020. Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

Izrađeno je osam elaborata - o seizmičkim istraživanjima, geologiji, geotehnici, visokogradnji, mostovima, hidrotehničkim građevinama, kulturnim dobrima i kartografiji. U slučaju velikog potresa u metropoli su mogući odroni. Prema dobivenim rezultatima ne očekuju se znatna oštećenja visokih zgrada.

- Mostovi su jako dobro prošli na analizama. Oni su nam prvenstveno koridori koji će se koristiti i za evakuaciju i snabdijevanje, govori Martinović.

Svi elaborati ističu nužnost stalnog prikupljanja podataka, a baza će između ostalog, poslužiti za provođenje brzih pregleda u slučaju potresa.