DEVET POREZNIH ZAKONA

Hrvatski sabor u četvrtak o poreznom paketu

20.09.2023 u 22:09

Bionic
Reading

Hrvatski sabor u četvrtak će raspraviti konačne izmjene devet poreznih zakona koje na snagu stupaju 1. siječnja iduće godine i slijedom kojih bi se građanima trebale povećati plaće.

Izmjenama,koje je predložila Vlada, ukinut će se prirez porezu na dohodak, povećati prag za primjenu više stope poreza na dohodak te povećati osobni odbitak.

Vlada, kako je objasnio premijer Andrej Plenković, u novom krugu porezne reforme smanjuje opterećenje plaća smanjenjem poreza na dohodak odnosno diže osnovicu osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji, svi iznosi zaokružuju se u korist poreznih obveznika.

Izmjenama poreza na dohodak, ističe premijer, povećava se fiskalna autonomija općina i gradova i ukida se prirez poreza na dohodak.

Podsjetio je da će čelnici jedinica lokalne samouprave odnosno njihova predstavnička tijela moći samostalno propisati stope poreza na dohodak, što je, kao je rekao, "možda i najveća novost novoga kruga porezne reforme".

Unutar novoga paketa u drugom čitanju je i oporezivanje dohotka od kapitala, imovine i imovinskih prava kroz povećanje poreznih stopa, ali riječ je o ukupnom efektu od nešto manje od šest milijuna eura.

Ostalim poreznim izmjenama, Vlada RHdiže osnovni odbitak sa 530,90 na 560 eura, potom osnovicu osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji, svi iznosi zaokružuju se u korist poreznih obveznika, a podiže se i prag primjenu više stope s 47.780 na 50.400 eura godišnje te se smanjuje osnovica za mirovinsko osiguranje u prvom stupu, čime će se također povećati plaće.

U paketu su i izmjene Zakona o lokalnim porezima, koje uključuju povećanje raspona u kojem gradsko ili općinsko vijeće može utvrditi visinu poreza na vikendice od 60 centi do pet eura po četvornom metru.

Kad je pak riječ o napojnicama, one će se moći ostavljati i putem kartica. Pritom će neoporezivi iznos biti utvrđen na 3.360 eura, dok će se iznos napojnice iznad neoporezivog djela oporezivati po stopi od 20 posto.

U novom poreznom paketu su izmjene zakona o porezu na dohodak, o lokalnim porezima, o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave, o doprinosima, o fiskalizaciji u prometu gotovinom, o porezu na dobit, Zakon o PDV-u, te zakoni o poreznom savjetništvu i o administrativnoj suradnji u području poreza.