NALAZ NADZORNOG ODBORA

HRT nije potpisao ugovore s Bolkovićem i Pervanom, a oni rade emisije

25.10.2016 u 13:10

Bionic
Reading

Romano Bolković i Željko Pervan rade za HRT kao vanjski suradnici iako u ime HRT-a ugovore s njima nije potpisao Siniša Kovačić, bivši v.d. glavnog urednika HRT-a, za čijeg su vođenja Prisavljem dvojica spomenutih počeli raditi emisije na HRT-u. Zbog toga je Nadzorni odbor (NO) HRT-a, na prijedlog Anje Šovagović Despot, predsjednice NO-a, dao Ravnateljstvu javnog RTV servisa da pokrene postupak i utvrdi odgovornost za grubu povredu Pravilnika o vanjskim suradnicima te poduzme sve mjere radi otklanjanja uočenih nepravilnosti

NO je donio ovaj zaključak nakon što su HRT-ovi Pravni poslovi i socijalna podrška ustvrdili da je realizacijom ugovora s Bolkovićem i Pervanom došlo do povrede Pravilnika o vanjskim suradnicima jer ugovor u ime HRT-a Kovačić nije potpisao.

Unatoč tome, navode Pravni poslovi u odgovoru NO-u, 'sama činjenica što je realizacija predmetnih ugovora u suprotnosti s gore navedenom odredbom Pravilnika ne prouzročuje posljedicu ništavosti predmetnih ugovora u cjelini na način da bi se smatralo da predmetni ugovor nije proizvodio pravne učinke od samog početka, odnosno da bi ga se smatralo nepostojećim'.

Stoga, dodaju, da je 'Ugovor po svojim bitnim sastojcima perfektan i počeo se izvršavati s obje strane, sa strane suradnika na način da je isporučivao ono što mu je odredbama ugovora naloženo, a sa strane HRT-a da je za isporučeno plaćao ugovorenu cijenu'

Nadalje navode da bi 'eventualno postojala mogućnost pobojnosti ugovora, što bi u ovom slučaju bila činjenica nedostatka potpisa odgovorne osobe od strane HRT-a, no kad bi i bilo tako, sve ostale odredbe ugovora ostale bi i dalje na snazi, a sam ugovor bi se mogao konvalidirati (osnažiti) naknadnim potpisom odgovorne osobe od strane HRT-a'.

Činjenica da se počelo s izvršavanjem ugovora prije nego što su potpisani te da to predstavlja grubu povredu Pravilnika o vanjskim suradnicima, po mišljenju Pravne službe, nema konzekvenci za vanjskog suradnika u smislu raskida ugovora od strane HRT-a, već bi moglo imati posljedicu samo za odgovornu osobu HRT-a, kojoj je takva odredba Pravilnika bila ili morala biti poznata.

Pravna služba također je navela da je u Pravilniku navedena obveza glavnog ravnatelja HRT-a da o proceduri provedbe odredaba Pravilnika o vanjskim suradnicima donese odgovarajuću odluku koja je trebala biti izrađena do stupanja na snagu ovog Pravilnika, ali da oni nemaju saznanja da je ona ikad donesena.

Napomenuli su to jer bi predmetna odredba trebala definirati situaciju sklapanja ugovora s vanjskim suradnikom po žurnom postupku.

'Svako drugo postupanje HRT-a od gore navedenog moglo bi od strane vanjskog suradnika dovesti do pokretanja sudskog postupka radi naknade štete iz razloga što je vanjski suradnik u ovakvoj situaciji stavljen ne svojom krivnjom u poziciju u kojoj nije imao razloga vjerovati kako ugovor o vanjskoj suradnji koji je isti potpisao ima nedostataka zbog kojih se ne bi mogao ili smio izvršavati', zaključuje se u odgovoru Pravne službe NO-u.

Bolković
na HRT-u uređuje i vodi talk show '1 na 1' dok Pervan u programu ima emisiju 'Naknadno', a na HRT-u je opisuju kao kombinaciju stand-up komedije i komedije situacije.

Šovagović Despot predsjednica NO-a

Anja Šovagović Despot izabrana je za predsjednicu Nadzornog odbora (NO) HRT-a nakon što je na osobni zahtjev razriješen dosadašnji predsjednik Šenol Selimović, no ostaje u NO-u. NO je prihvatio i prijedlog iznosa mjesečne RTV pristojbe za iduću godinu u nepromijenjenom iznosu od 80 kuna te ga uputio Vijeću za elektroničke medije, a prihvaćen je i treći ovogodišnji rebalans financijskog plana HRT-a, na temelju čega bi se mogli produljiti nedavno istekli ugovori za 66 radnika angažiranih preko agencijskog zapošljavanja.