mjerenja potvrdila

HAKOM: Napredak u uklanjanju većine talijanskih smetnji hrvatskih tv kanala

11.05.2022 u 07:41

Bionic
Reading

Zaključno s travnjem 2022. ostvaren je značajan napredak u uklanjanju većine talijanskih UHF TV smetnji koje su nekoliko desetljeća ometale televizijske kanale u Hrvatskoj, kao i potencijalnih smetnji novim 5G mrežama, a do kraja lipnja smetnje bi mogle u cijelosti nestati, doznaje se iz HAKOM-a

HAKOM (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti) godinama radi na koordiniranom i trajnom uklanjanju smetnji iz Italije za hrvatske televizijske kanale, koje su posebice bile izražene duž jadranske obale u vršnim, ljetnim mjesecima, a kako ističu, riječ je o napretku u uklanjanju većine talijanskih UHF TV smetnji u pojasu 470 -694 MHz te potencijalnih smetnji novim javnim 5G mrežama u pojasu 700 MHz.

To iz HAKOM-a objašnjavaju time što je Talijanska Republika prestala s odašiljanjem na gore navedenim hrvatskim UHF TV kanalima duž Jadranske obale, dok preostala dva kanala u pojasu 700 MHz (K-55 i K-57) planira isključiti do 30. lipnja 2022.

"Preliminarna mjerenja HAKOM-a potvrđuju te informacije, dok će se detaljnija mjerenja i potvrda cijele situacije na UHF pojasu obaviti u ljetnoj mjernoj kampanji HAKOM-a", poručuju iz te regulatorne agencije, napominjući da je HAKOM zadnjih 15 godina u ljetnim mjesecima, kada je najveća propagacija (širenje ili 'rasprostiranje') signala, redovito provodio opsežne mjerne kampanje na obali radi otkrivanja i rješavanja talijanskih smetnji.

Podsjećaju pritom i na kronologiju i rezultate o poduzetim radnjama u svrhu koordiniranog rješenja prekograničnih talijanskih štetnih smetnji hrvatskim televizijskim programima i javnim mrežama pokretnih komunikacija pete generacije (5G) u UHF frekvencijskom pojasu (470 – 790 MHz), navodeći da RH od 2013. aktivno sudjeluje u radu Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra (RSPG) pri Europskoj komisiji, a tako i u RSPG podskupini za prekograničnu koordinaciju "Good Offices".

Od tada su iz HAKOM-a često isticali veliki problem talijanskih smetnji hrvatskim radijskim i televizijskim programima koji traje već nekoliko desetljeća, a prije ulaska u EU HAKOM je u skladu s međunarodnim radijskim propisima te smetnje nastojao riješiti i kroz bilateralnu suradnju s Talijanskom Republikom te posredstvom procedura rješavanja smetnji u nadležnosti Radiokomunikacijskog ureda (Radiocommunication Bureau) i Radijskog regulacijskog odbora (Radio Regulations Bord) Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU).

"HAKOM je u posljednjih desetak godina poslao više od 7.000 izvješća o smetnjama prema nadležnim talijanskim tijelima i ITU-a, tražeći žurno uklanjanje smetnji" otkrivaju iz HAKOM-a, dodajući da je "za prenamjenu i oslobađanje harmoniziranog frekvencijskog pojasa 700 MHz bio važan rad međunarodno neusklađenih talijanskih odašiljača koji odašilju na frekvencijama u frekvencijskom pojasu 470-694 MHz, a koje RH upotrebljava za prijam zemaljske digitalne televizije, nakon što je oslobodila frekvencijski pojas 700 MHz za bežične širokopojasne mreže pokretnih komunikacija".

Početkom 2021. HAKOM je dostavio zahtjev RSPG-u za posredovanjem i izdavanjem RSPG mišljenja kojim se predlaže koordinirano rješenje prekograničnih štetnih smetnji od strane Talijanske Republike, a s ciljem da se na području RH omogući nesmetana upotreba harmoniziranog radiofrekvencijskog spektra u skladu s pravom EU.

To je, kako naglašavaju iz HAKOM-a, bilo posebno važno s obzirom da je planiran i proveden postupak javne dražbe HAKOM-a za dodjelu pojasa 700 MHz za pokretne 5G mreže u kolovozu 2021., na temelju čega su izdane dozvole za uporabu spektra i počela je implementacija 5G mreža u RH.

U lipnju 2021. usvojeno je traženo RSPG mišljenje, te su u predloženom koordiniranom rješenju osigurane mjere za neometan rad na TV kanalima u pojasu 470-694 MHz te neometan rad 5G mreža u pojasu 700 MHz, da bi se zaključno s travnjem 2022. većina tih smetnji uklonile.