ZAGREBAČKE INVESTICIJE

Evo na što će Bandić potrošiti 200 milijuna kuna novog kredita

10.08.2016 u 13:36

Bionic
Reading

Grad Zagreb raspisao je u ponedjeljak javni natječaj za kreditno zaduženje u visini od 200 milijuna kuna za financiranje investicijskih projekata. U natječaju se ne precizira o kojim je investicijama riječ, ali kako doznajemo od Vjere Salopek, zamjenice gradskog pročelnika za financije, 109,6 milijuna kuna planira se utrošiti za realizaciju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti, a 80,4 milijuna kuna otpada na gradnju novih prometnica, od čega najveći dio na novu etapu dovršetka Radničke ceste

Također, od zaduženja se planira 10 milijuna kuna izdvojiti za projekt ZagEE (obnova fasada na objektima društvenih djelatnosti radi podizanja energetske učinkovitosti). Valja napomenuti kako je spomenuti Program težak 209 milijuna kuna, ali nešto više od polovice novca stiže od zaduženja.

Prema programu radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti, usvojenom u prosincu prošle godine, najviše novca predviđeno je za objekte školstva (78,9 milijuna), kulture (30,5 milijuna) i zdravstva (29,9 milijuna).

Planirano zaduženje za objekte školstva uglavnom će se iskoristi za izradu dokumentacije budućih objekata, rješavanje imovinsko-pravnih poslova i adaptaciju postojećih objekata.

Najveći dio financijskog kolača (18 milijuna kuna) otpada na gradnju sportskih dvorana u sklopu škola u Odri (19 milijuna kuna) i OŠ Granešina (sedam milijuna kuna), dogradnja OŠ Jabukovac (9 milijuna kuna) i plaćanje po Sporazumu za rješavanje imovinsko–pravnih odnosa za kompleks na Kajzerici (17 milijuna kuna).

U objektima kulture najviše će progutati dovršenje opremanja Muzičke akademije (17,2 milijuna kuna), u zdravstvu za izradu projektne dokumentacije, dogradnju i nadogradnju bolnice s ravnim krovom KB Sveti Duh11 milijuna kuna, a na izradu projektne dokumentacije, rekonstrukciju i dogradnju zgrade psihogerijatrije Klinike Vrapče 10 milijuna kuna.

Natječaj za kreditno zaduženje otvoren je do 19. rujna, a kriterij odabira najpovoljnije ponude bit će najniža cijena.

Novo zaduženje Gradu Zagrebu nakon odabira najpovoljnije ponude mora još odobriti Vlada RH, no takva odluka neće ovisiti i o skorim parlamentarnim izborima i formiranju novog postava u Banskim dvorima, jer takve odluke može odobriti i tehnička vlada. Posljednje odobrenje za kreditno zaduženje od 190 milijuna kuna Zagrebu potkraj 2015. odobrila je Vlada Zorana Milanovića.