potpisani ugovori

Europskim novcem financiraju se projekti koji se bave kvalitetom zraka i invazivnim vrstama

18.09.2017 u 11:52

Bionic
Reading

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić potpisao je ugovore o dodjeli 322,6 milijuna kuna bespovratnih sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za četiri projekta Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) u partnerstvu s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) te Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike u partnerstvu s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu, priopćilo je u ponedjeljak Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radi se o projektima Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) u partnerstvu s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), te Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike u partnerstvu s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu. Njihova je ukupna vrijednost 379,6 milijuna kuna, a sufinanciraju se s 85 posto EU sredstava u okviru Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija' 2014.-2020.

Projekti će značajno doprinijeti ispunjenju obveza Hrvatske kao države članice Europske unije u područjima poboljšanja kvalitete zraka te zaštite prirode i bioraznolikosti, ističe u priopćenju Ministarstvo.

Projekt Fakulteta strojarstva i brodogradnje 'Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve', ukupne vrijednosti 57 milijuna kuna, omogućit će uspostavu Nacionalnog referentnog laboratorija i baze podataka o emisijama onečišćujućih tvari.

DHMZ uz potporu IMI-ja provest će strateški projekt 'Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka' – AIRQ, ukupne vrijednosti 125 milijuna kuna, kojim će se unaprijediti sustav upravljanja i praćenja kvalitete zraka radi postizanja učinkovite kontrole i upravljanja kvalitetom zraka u urbanim sredinama, zonama i aglomeracijama.

Projektom Ministarstva zaštite okoliša i energetike 'Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta'. vrijednosti 11 milijuna kuna, ojačat će se kapaciteti djelatnika u sustavu službenih kontrola invazivnih stranih vrsta radi ublažavanja njihova štetnog utjecaja na autohtone vrste i staništa.

Strateški projekt 'Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000', ukupne vrijednosti 186 milijuna kuna, provest će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s partnerom Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu radi izrade konačnih nacrta Planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i Programa zaštite šuma, čime će se stvoriti preduvjeti za upravljanje s najmanje 40 posto površine ekološke mreže Natura 2000 u Hrvatskoj.