ZASTARJELO I DESTRUKTIVNO

EU kritizira Hrvatsku zbog uništavanja Drave

14.09.2009 u 10:00

Bionic
Reading

Europska komisija dala je novo stručno mišljenje o postojećem upravljanju rijekom Dravom, sa zaključkom da je planirana regulacija donjeg toka Drave u dužini od 56 kilometara u blizini Osijeka, koju je odobrilo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, zastarjela i nije u skladu s međunarodnim standardima i zakonodavstvom EU

ZAGREB - Preporuka EU stručnjaka za zaštitu okoliša je zaustavljanje projekta, ali također i prestanak s iskopavanjem šljunka i pijeska iz korita rijeka Drave i Mure. 'Zaključci stručnjaka EU jasan su signal ministru Pankretiću da se upravljanje rijekom Dravom mora hitno promijeniti', mišljenje je udruga za zaštitu okoliša poput Svjetskog fonda za zaštitu prirode (WWF), Zelene akcije/FoE Croatia i Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode.

'Ministar Božidar Pankretić ima jedinstvenu priliku da promijeni zastarjelu politiku i pokaže da je Hrvatska spremna zadovoljiti norme EU. Očekujemo od Ministra da na osnovi zaključaka stručnjaka EU naredi trenutno obustavljanje provođenja ovog štetnog plana regulacije i prestanak iskopavanja šljunka i pijeska te umjesto toga otpočne s radom na restauraciji rijeke Drave u suradnji s drugim zemljama dravskog podsliva', dodaju udruge.

Destruktivni plan

Preporuke stručnjaka EU su 'da se obustavi realizacija projekta' te dase počne raditi na razvoju posve 'novog integriranog projekta' koji ćebiti 'usklađen s relevantnim zakonodavstvom EU te poštivatipostojeća i predložena zaštićena područja'. Preporučuju 'prestanakiskopavanja šljunka i pijeska iz rijeka Drave i Mure, kako je većučinjeno u mnogim zemljama članicama EU, zbog općenitog nedostatkasedimenta u riječnim sustavima i lošeg stanja riječnih korita'. 'Nalazi stručnjaka EU daju jasan naputak ministru Pankretiću da se ovajdestruktivni plan kao i ostali regulacijski projekti poput planiranekanalizacije ušća Mure u Dravu ili daljnje iskopavanje šljunka ipijeska iz riječnog korita, moraju zaustaviti odmah sada', rekla jeIrma Popović.

Početkom 2008. resorno ministarstvo izdalo je opsežan plan regulacije 56 kilometara donjeg toka rijeke Drave između ušća u Dunav i mjesta Belišće. Prema tom planu prirodni dio rijeke s očuvanom riječnom dinamikom bi se regulirao i pretvorio u kanal bez rukavaca, sprudova ili riječnih otoka. Zahvat bi se ostvario gradnjom 112 novih regulacijskih struktura, e odsijecanjem rukavaca i utvrđivanjem riječnih obala.

U ožujku 2008, 12 nacionalnih i međunarodnih udruga podnijelo je tužbu Europskoj komisiji i zatražilo pritisak na resorno ministarstvo kako bi se hitno zaustavio navedeni plan regulacije. 'Naša kritika je da ovaj plan regulacije predstavlja daljnji korak u pokušajima Ministarstva da prirodnu rijeku pretvori u uniformni kanal, što je protivno kako hrvatskom tako i zakonodavstvu EU te se protivi obvezi Hrvatske da će zaštititi rijeku Dravu', rekla je Irma Popović iz Zelene akcije. 'Time bi se uništila prirodna staništa i vrste od europskog značaja što predstavlja težak napad na hrvatsko i europsko prirodno naslijeđe, a čija jedina svrha je održavanje zastarjelog sustava upravljanja vodama i profitera takvog sustava', dodala je Popović.

Na osnovi tužbe, Europska komisija pokrenula je Međunarodno istražno povjerenstvo za rijeku Dravu, kako bi se utvrdilo činjenično stanje što predstavlja povijesni presedan za RH. Angažirani su međunarodni stručnjaci za okoliš kako bi istražili ovaj projekt i kvalitetu Studije utjecaja na okoliš (SUO) koju je Ministarstvo zaštite okolišao dobrilo 21. studenog 2008. Zaključci istražnog povjerenstva objavljeni su u opsežnom izvještaju na 26 stranica.

EU tvrdi da ciljevi projekta nisu jasno definirani te da ekološki ciljevi posve nedostaju, a detaljna procjena utjecaja projekta na biološku raznolikost i zaštićena područja – koja je uobičajeni dio svake SUO u EU – nije napravljena. Stvarnog procesa sudjelovanja javnosti nije bilo, a ekonomsko opravdanje projekta i koristi od unapređenja plovnog puta nisu jasno obrazloženi. 'Očekujemo od ministrice Marine Matulović-Dropulić da postupi prema nužnim posljedicama ovakvih zaključaka i bez odlaganja povuče odobrenje za ovaj projekt', rekao je Tibor Mikuška iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode. 'Nadalje, očekujemo da se članovi komisije koji su odobrili ovaj projekt zamijene nezavisnim stručnjacima budući da se čini da je cjelokupni proces donošenja odluke i izbor stručnjaka bio osmišljen u korist ovog projekta od samog početka', kaže Mikuška.

'Stručnjaci EU jasno su istaknuli potrebu za promjenom načina upravljanja rijekom Dravom te za korištenje međunarodnih standarda u upravljanju rijekama', rekao je Arno Mohl, stručnjak za zaštitu okoliša pri WWF Austrija. 'Umjesto daljnje regulacija i iskopavanja sedimenta treba započeti s restauracijom degradiranih riječnih dijelova, kako bi očuvali rijeku Dravu i uspostavili zdrav riječni ekosustav. Razvili smo opsežan restauracijski koncept za rijeku Dravu, koji može pomoći Ministru odgovornom za upravljanje vodama da razvije plan ekološki povoljnog upravljanja rijekom Dravom u skladu sa standardima EU', dodao je je Mohl.

'Drago nam je ponuditi znanje te međunarodnu ekspertizu i pomoć kako bi se rijeka Drava razvila u okosnicu očuvanja riječnih ekosustava u regiji kroz suradnju sa susjednim zemljama.' Trenutačno se troši 20 milijuna eura da bi se uz potporu EU restaurirao gornji tok rijeka Drave i Mure u Austriji i Sloveniji. 'Nitko ne razumije da se s jedne strane prirodnost vraća rijeci dok istovremeno na drugom dijelu riječnog toka očuvane prirodne dijelove ugrožava zastarjela praksa i projekti za upravljanje rijekama.'