BRUTO PLAĆA OD GOTOVO 35.000 KN

Čović objavio svoj menadžerski ugovor

26.10.2010 u 18:00

Bionic
Reading

Kao što je ranije jutros najavio, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivo Čović poslijepodne je na internetskim stranicama Zagrebačkog holdinga objavio svoj menadžerski ugovor

Objava ugovoraposljedica je prozivke koja se čula ovih dana u javnosti nakon što se pojavila informacija da Uprava ZGH traži u ugovorima otpremnine od 200.000 kuna, 37 dana godišnjeg odmora, učenje stranog jezika, vozača na raspolaganju od nula do 24 sata te brojne druge pogodnosti.

Čović je, odgovarajući na pitanje zastupnice Margarete Mađerić (HDZ) koja je ustvrdila da menadžerski ugovori Uprave ZGH nisu ni realni ni moralni, kazao da se 'njegov ugovor ne razlikuje od onog što je imao do sada, osim što sadrži aneks ugovora u kojem mu je bruto plaća umanjena za deset posto'.

Čović je također ustvrdio da je ugovor članova Uprave isti od 1. siječnja 2006. i da je jedina novost u njemu aneks kojim se regulira smanjenje plaće. 'Moja plaća po novom ugovoru iznosi 33 tisuće kuna bruto, odnosno 16 neto, a članovima Uprave iznosi 30 bruto odnosno 15 neto'.

Prema objavljenom ugovoru, ali ne i objavljenom aneksu, Čovićeva mjesečna bruto plaća kao plaća Predsjednika Uprave iznosi 34.886.78 kuna, a uvećava se za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža te obuhvaća, osim naknade za rad u redovno radno vrijeme i naknadu za rad u dane godišnjeg odmora, plaćenog dopusta te državnih i vjerskih blagdana propisanih zakonom.

Na raspolaganju mu je i 24 sata dnevno službeni automobil, čije sve troškove podmiruje Društvo, a ima pravo na otpremninu u visini tri mjesečne bruto plaće.

Godišnji mu iznosi 30 radnih dana, radno vrijeme mu je 40 sati tjedno, ostvaruje pravo na reprezentaciju, kao i pravo stručnog usavršavanja na teret Društva, uz naknadu pripadajućih troškova te pravo na naknadu svih troškova za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, prema priloženim računima.