pojasnio nejasnoće

Capak o covid potvrdama za bolnice: Za pacijente ostaje isti režim kao i do sada

26.01.2022 u 18:41

Bionic
Reading

Jučer objavljenom odlukom Stožera civilne zaštite ostaju neizmijenjene sigurnosne mjere i uvjeti dolaska pacijenata u bolnice i zdravstvene ustanove, poručuje HZJZ u priopćenju

Dana 25. siječnja 2022. godine stupila je na snagu Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni djelatnici obvezni provoditi prilikom prijema pacijenata. Time se usklađuje već postojeća Odluka sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koji je stupio na snagu 25. prosinca 2021. godine.

Prema toj odluci obveza predočenja EU digitalnih COVID potvrda prilikom prijema u bolnice i zdravstvene ustanove odnosi se samo na kategorije pacijenata koji su njom bile obuhvaćene i prije stupanja na snagu ove odluke.

'Ovom izmjenom i dopunom Odluke, koja je stupila na snagu jučer, 25. siječnja, izvršeno je samo formalno-pravo usklađenje sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koji je na snazi od 25. prosinca lanjske godine. Krug obveznika na koje se primjenjuje predočenje COVID potvrde ostaje isti kao i do sada', izjavio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prim. dr. Krunoslav Capak i ističe da se predočenje EU digitalnih COVID potvrda kojim se dokazuje status cijepljenosti, preboljenja, odnosno posjedovanja PCR ili brzog antigenskog testa, ne odnosi na pacijente u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i hitnoj medicinskoj pomoći kao i do sada.

'Možda su neki medijski napisi danas mogli unijeti zabunu među hrvatske građane i pacijente, ali je važno istaknuti da se objavljenom odlukom ne uvode nikakve promjene za pacijente u odnosu na dosadašnji režim ulaska i prijema za medicinske zahvate u bolnicama i zdravstvenim ustanovama', naglašava u poruci ravnatelj HZJZ.