udruživanje u kartel

AZTN za 14 autoškola iz Splita odrezao drakonsku kaznu

19.03.2020 u 18:30

Bionic
Reading

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) utvrdila je da je 14 autoškola s područja Splita sklopilo kartelni sporazum te im izrekla upravno-kaznenu mjeru u ukupnom iznosu od 465 tisuća kuna, objavila je u četvrtak Agencija

Riječ je o zabranjenom dogovoru autoškola o povećanju cijena obuke kandidata za upravljanje motornim vozilima B kategorije, koji se primjenjivao od 1. siječnja 2018. godine, navode iz AZTN-a.

"Indicije o postojanju zabranjenog sporazuma bile su izjave predstavnika autoškola u medijima. Stoga je AZTN proveo nenajavljene pretrage poslovnih prostorija autoškola u kojim je pronašao dokaze o postojanju dogovora o cijenama", ističu iz Agencije u objavi na svojim internet stranicama.

Navode da su u tom postupku prikupili velik broj dokaza o postojanju kartelnog sporazuma, kao što su izjave pojedinih predstavnika i zaposlenika autoškola u medijima, zatim prikupljeni podatci i isprave, iskazi i očitovanja predstavnika autoškola u samom postupku, a naročito prepiska između predstavnika autoškola u WhatsApp aplikaciji, koju su otkrili forenzični informatičari AZTN-a.

"Tako je AZTN s mobitela predstavnika jedne od autoškola preslikao prepisku između predstavnika ukupno 14 autoškola u dvije WhatsApp grupe. Iz te je prepiske razvidno da su se te autoškole dogovorile o povećanju cijena obuke za B kategoriju, već i prije kreiranja grupa. Formiranjem dviju WhatsApp grupa, autoškole su dogovarale i održavale nove sastanke te se međusobno podržavale i ohrabrivale u ustrajanju primjene novih cjenika i u nepopuštanju pritiscima kandidata i medija za sniženjem cijena", kažu u Agenciji.

Podsjećaju kako je jedno od obilježja kartela mogućnost da sudionici sporazuma kontroliraju pridržavaju li se svi onoga što je dogovoreno.

"U konkretnom je slučaju to bilo najbolje vidljivo kroz inzistiranje pojedinih sudionika da svi pošalju svoje nove službene cjenike u WhatsApp grupu, kako bi razmjenom podataka o cijenama mogli kontrolirati pridržavaju li se svi dogovora.

Sve su autoškole protiv kojih je postupak pokrenut počele primjenjivati nove, više cijene od 1. siječnja 2018. Kako bi se stvorio privid tržišnog natjecanja, svjesne protupravnosti takvog postupanja, autoškole nove cjenike nisu objavile istovremeno, već u razmaku od svega nekoliko dana. Iz istog razloga nove cijene nisu bile identične, već je između cijena pojedinih autoškola postojala neznatna razlika", utvrdio je AZTN-a.

Agencija je kod određivanja iznosa upravno-kaznenih mjera uzela u obzir uzeo težinu, opseg, vrijeme trajanja i utvrđene olakotne i otegotne okolnosti. Pritom valja imati na umu da se u slučajevima kad neki poduzetnik djeluje na više različitih tržišta, iznos upravno-kaznene mjera utvrđuje u postotku isključivo od prihoda koji takav poduzetnik ostvaruje na konkretnom mjerodavnom tržištu, a ne od njegovih ukupnih prihoda, napominju iz Agencije.

Primjenom tih kriterija AZTN je autoškolama i poduzetnicima izrekao upravno-kaznene mjere od 10 tisuća do 60 tisuća kuna.

Agencija u svojoj objavi iznosi i pojedinačne iznose kazni za svaku autoškolu - Bruno 25 tisuća kuna, Dalmacija 60 tisuća kuna, Golf 30 tisuća kuna, Hajduk 50 tisuća kuna, Princ 10 tisuća kuna, te poduzetnike - Croatia Start 50 tisuća kuna, Instruktor 30 tisuća kuna, Kružni tok 50 tisuća kuna, Sprint 10 tisuća kuna, Telefax 50 tisuća kuna, Bul 30 tisuća kuna, Sušić 10 tisuća kuna, Semafor 50 tisuća kuna i obrt Classic - R 10 tisuća kuna.

AZTN smatra da će se izrečenim upravno-kaznenim mjerama postići preventivni učinak ne samo kod poduzetnika kojima su sankcije izrečene, već i opći preventivni učinak kojim se drugim poduzetnicima šalje upozorenje da se ne upuštaju u kršenje propisa o tržišnom natjecanju, zaključuje se u priopćenju.