DVA NASLOVA ČLANOVA ŽIRIJA

Izabrane najljepše knjige za frankfurtski sajam

28.09.2009 u 15:44

Bionic
Reading

Od 44 naslova pristigla na natječaj Nacionalne i sveučilišne knjižnice, žiri je odabrao njih 20 za izložbu Book Art International koja će biti otvorena na Sajmu knjiga u Frankfurtu

Zaklada Stiftung Buchkunst iz Frankfurta potvrdila je izbor knjiga objavljenih od 9. kolovoza prošle do 9. kolovoza ove godine.

Izbor je napravio Ocjenjivački sud kojim predsjeda akademski slikar Marcel Bačić, a čine ga još akademici Josip Bratulić i Tonko Maroević, voditeljica Grafičke zbirke NSK u Zagrebu Mikica Maštrović i dizajner Luka Gusić.

Među izabranim knjigama dva su naslova članova ocjenjivačkog suda, 'Drvlje i kamenje' Tonka Maroevića i 'Slova na dar Branku Fučiću' urednika Josipa Bratulića

Knjige će nakon Sajma u Frankfurtu iduće godine biti izložene i na lajpciškom sajmu knjiga na izložbi Best Designed Books From All Over the World.

Popis svih naslova:

1. BATTISTA ALBERT, Leon O slikarstvu; O kiparstvu, Institut za povijest umjetnosti,
2. BUČAR, Matija, Medonosne biljke kontinentalne Hrvatske, Ogranak Matice hrvatske PETRINJA, Učiteljski fakultet Zagreb - podružnica Petrinja i Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva, Petrinja,
3. JERKOVIĆ, Anto, Monografija, MEANDARMEDIA d.o.o.,Zagreb, Moderna galerija, Zagreb,
4. Kabinet grafike HAZU, 5. hrvatski trijenale grafike, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet grafike,
5. KÜNG, Hans, Izborena sloboda: Sjećanja, EX LIBRIS, Rijeka i Synopsis, Sarajevo,
6. LOVRAK, Mato, Divlji dječak, Sretna knjiga d.o.o.,
7. MARGOLIN, Victor i VUKIĆ, Fedja, Croatian hrvatski design dizajn now sad, UPI-2M PLUS d.o.o.,
8. MARKOVIĆ, Jagoda, Šibenik u doba modernizacije, Institut za povijest umjetnosti-Zagreb i Gradska knjižnica Juraj Šižgorić Šibenik,
9. MAROEVIĆ, Tonko, Drvlje i kamenje, Lunapark d.o.o.,
10. MATTICCHIO BASTIANICH, Lidia, Lidijin obiteljski stol, MEANDARMEDIA d.o.o., Zagreb,
11. RASOL, Jasenko, Photo souvenirs, MEANDAR MEDIA, Zagreb,
12. SUŠKO, Mario, Vrijeme zatvaranja, MEANDAR MEDIA, Zagreb,
13. JAMBRAŠIĆ-KIRIN (ur.), Renata i PRLENDA, Sandra (ur.), Glasom do feminističkih promjena, Institut za etnologiju i folkloristiku i Centar za ženske studije,
14. BRATULIĆ, Josip (ur.), Slova na dar Branku Fučiću, EX LIBRIS, Rijeka, 2009.,
15. NOVAK P., Slobodan (ur.), TATARIN, Milovan (ur.), MATAIJA, Mirjana (ur.) i RAFOLT, Leo (ur.), Leksikon Marina Držića, Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
16. VARGA, Krzysztof, Tequila, MEANDARMEDIA d.o.o., Zagreb i MEANDAR, Zagreb,
17. VEKIĆ, Matko, Katalog izložbe: Simbol, znak, amblem, ornament i zločin, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti-Gliptoteka,
18.UŽAREVIĆ, Josip, Vladimir Vidrić i njegove pjesme, DISPUT d.o.o.,
19. ŽIŽEK, Slavoj i GUNJEVIĆ, Boris, Bog na mukama: obrati apokalipse, EX LIBRIS, Rijeka i Synopsis, Sarajevo,
20. ŽMEGAČ, Viktor, Majstori europske glazbe - od baroka do sredine 20. soljeća, Matica hrvatska i Biblioteka Peristil i
21. KOVAČ, Leonida, Izmislite sebe, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka.