KAPITALNA DOBIT

Zaradili ste na dionicama, fondovima ili kriptovalutama? Vrijeme je za plaćanje poreza, evo što trebate prijaviti

14.02.2023 u 11:59

Bionic
Reading

Za većinu ulagača na tržištima kapitala 2022. je prošla u znaku gubitaka. No oni koji su lani uspjeli zaraditi nešto na ulaganjima u dionice, investicijske fondove ili kriptovalute dužni su do kraja veljače platiti porez na kapitalnu dobit

Kapitalna dobit pozitivna je razlika između prodajne i nabavne cijene financijske imovine, a oporezuje se kao dohodak od kapitala prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.

Porez morate platiti na primitke ostvarene otuđenjem vlasničkih vrijednosnih papira (dionice, udjeli u kapitalu trgovačkih društava) i drugih financijskih instrumenata (udjeli u investicijskim fondovima, instrumenti tržišta novca, financijske izvedenice i sl.).

Otuđenjem financijske imovine smatraju se prodaja, zamjena, darovanje i drugi prijenosi. Kapitalna dobit oporezuje se po stopi od 10 posto uvećanoj za prirez, po kojoj se oporezuju i ostali oblici prihoda od kapitala, kao što su dividende i kamate na štednju.

Oporeziva je i zarada ostvarena u trgovanju kriptovalutama, premda ovo područje nije zakonski regulirano i nadzirano u Hrvatskoj. Poreznici dohodak od kupoprodaje kriptovaluta tretiraju kao oblik financijske investicije na tržištu novca i oporezuju ga na isti način kao i druge primitke od financijske imovine.

Koja zarada se ne oporezuje?

Osnovno pravilo je da se oporezuje samo realizirana dobit. Dakle dobit ostvarena na razlici između prodajne i nabavne cijene financijske imovine koja nije bila predmet prodaje (otuđenja) nije podložna oporezivanju.

Također, neoporeziva je ostvarena zarada ako su od stjecanja do otuđenja prošle više od dvije godine.

Porez ne trebate platiti ni u slučaju da vam je ostvarena dobit manja od gubitka pretrpljenog od otuđenja financijske imovine u istom razdoblju.

Porezna uprava utvrdila je i granični iznos za oporezivanje tako da niste obvezni prijaviti i platiti porez na dohodak ako vam je porezna osnovica na kapitalnu dobit u 2022. godini manja od 17,90 eura (134 kune).

  • +7
Izvor: EPA / Autor: YONHAP

Oporezivanju ne podliježu ni dobici ostvareni otuđenjem udjela u kapitalu trgovačkog društva koji nisu prenosivi na tržištu kapitala u skladu s posebnim propisom.

Neke transakcije ne smatraju se otuđivanjem imovine te ne podliježu oporezivanju. Riječ je o prijenosu udjela iz jednog u drugi dobrovoljni mirovinski fond, zamjeni vrijednosnih papira istovrsnim papirima istog izdavatelja, podjeli dionica istog izdavatelja, zamjeni udjela između investicijskih potfondova unutar istog krovnog fonda te otkupu udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Kako se obračunava porez?

Porezna osnovica je dobitak nastao kao razlika između prodajne i nabavne cijene prilikom otuđenja financijske imovine.  

Poreznu osnovicu možete umanjiti za kapitalni gubitak (negativna razlika između prodajne i nabavne cijene) ostvaren u istoj kalendarskoj godini, a najviše do visine porezne osnovice. U kapitalni gubitak uračunavaju se i svi pripadajući troškovi koji su vam naplaćeni prilikom transakcija (provizije, naknade i sl.).

Kako bi obračun bio valjan, trebate voditi evidenciju svih transakcija i obračunati dobitke i gubitke na svim transakcijama. U slučaju višekratne kupnje i prodaje različite količine istovrsnih financijskih instrumenata (dionice, udjeli u investicijskim fondovima, kriptovalute) u izračunu je potrebno koristiti metodu FIFO, što znači da vrijednosni papiri idu u obračun onim redom kojim su i nabavljeni, tako da oni koji su ranije kupljeni ranije ulaze u obračun.

Uslugu vođenja evidencije, utvrđivanja dohotka od kapitala, obračuna poreza na dohodak od kapitala i izvješćivanja može u vaše ime i za vaš račun preuzeti investicijsko društvo ili Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD).

Do kada trebate platiti porez i predati prijavu?

Porez na kapitalnu dobit dužni ste obračunati i platiti najkasnije do 28. veljače za primitke ostvarene u prethodnoj godini, do kada Poreznoj upravi trebate dostaviti i ispunjeni JOPDD obrazac s obračunom poreza.

Tako plaćeni porez smatra se konačnim, što znači da se ne pribraja godišnjem obračunu poreza na dohodak te po toj osnovi nije potrebno podnositi godišnju poreznu prijavu.

Porezna uprava provjerit će je li prijavljeni dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka utvrđen na odgovarajući način te, ako utvrdi odstupanje, izdat će rješenje s novim iznosom poreza.

Detaljne upute o obračunu poreza, ispunjavanju JOPPD obrasca i načinu uplate možete pronaći ovdje.