financijsko izvješće

Zagrebačka banka u 2021. ostvarila dobit veću od 2 milijarde kuna

21.02.2022 u 11:37

Bionic
Reading

Zagrebačka banka (Zaba) ostvarila je u 2021. godini dobit nakon oporezivanja od 2,01 milijardu kuna, što je za 1,27 milijardi kuna ili 173,2 posto više u odnosu na godinu ranije, pokazuje financijsko izvješće te banke objavljeno u ponedjeljak

Istodobno, bančini poslovni prihodi iznosili su 4,41 milijardu kuna, što predstavlja rast od 792 milijuna kuna, odnosno 21,9 posto u odnosu na 2020. godinu.

Nadalje, kako stoji u nerevidiranom, nekonsolidiranom financijskom izvješću za prošlu godinu, troškovi poslovanja dosežu 1,57 milijardi kuna te su na godišnjoj razini manji za 17 milijuna kuna, pri čemu omjer troškova i prihoda iznosi 35,7 posto.

Neto prihod od kamata iznosi 2,18 milijardi kuna, što je smanjenje od 225 milijuna kuna ili 9,4 posto, a najvećim dijelom pod utjecajem nižih neto kamatnih marži, slijedom tržišnih kretanja, naveli su iz Zabe.

Neto prihod od provizija i naknada iznosi 1,05 milijardi kuna, 90 milijuna kuna ili 9,4 posto više u odnosu na 2020. godinu.

Neto dobit od trgovanja i ostali prihodi i rashodi iznose 1,19 milijardi kuna, što je na godišnjoj razini više za 927 milijuna kuna ili 357,9 posto, a zbog većih prihoda od dividendi i dobiti iz trgovanja, navodi se u izvješću. 

Dobit od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke iznosi 2,7 milijardi kuna, što je povećanje za 866 milijuna kuna, odnosno 46,7 posto.

Troškovi vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke iznose 432 milijuna kuna, a manji su za 530 milijuna kuna, uglavnom zbog većih gubitaka od vrijednosnih usklađenja u 2020. godini slijedom covid-19 pandemije, napisali su iz Zabe.

Nadalje, kako stoji u izvješću, imovina banke iznosi 132,45 milijardi kuna te je veća za 7,92 milijarde kuna ili 6,4 posto.

Neto krediti i predujmovi komitentima iznose 67,32 milijarde kuna, te su pribiližno na istoj razini kao i godinu ranije.

Depoziti komitenata čine primarni izvor financiranja, a iznose 107,23 milijarde kuna. Pritom, povećanje od 8,9 milijardi kuna ostvareno je najvećim dijelom u depozitima po viđenju stanovništva i pravnih osoba.

Depoziti kreditnih institucija pak iznose 2,6 milijardi kuna te su smanjeni za 3,13 milijarde kuna, najvećim dijelom smanjenjem unutar grupnog financiranja i depozita drugih banaka, izvijestili su iz Zabe u nekonsolidiranom financijskom izvješću.

Grupa Zagrebačke banke s neto dobiti od gotovo 1,5 milijardi kuna

Po podatcima iz konsolidiranog, nerevidiranog financijskog izvješća, Grupa Zgrebačke banke je u prošloj godini ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od gotovo 1,5 milijardi kuna, što je za 495 milijuna kuna ili 49,3 posto više u odnosu na 2020. godinu. 

Rezultatu Grupe najviše su doprinijele Zagrebačka banka d.d., UniCredit Bank d.d. Mostar i UniCredit Leasing Croatia d.o.o., navodi se u izvješću. 

Poslovni prihodi Grupe Zagrebačke banke lani su iznosili 4,7 milijardi kuna i u odnosu na godinu ranije manji su za 87 milijuna kuna ili za 1,8 posto, dok su troškovi poslovanja iznosili 2,2 milijarde kuna i na približno su istoj razini kao i godinu prije, podatci su iz izvješća. 

Rezultat još uvijek pod utjecajem poremećaja uzrokovanih pandemijom

Iz Zagrebačke banke su i u nekonsolidiranom i u konsolidiranom izvješću poručili da je rezultat još uvijek pod utjecajem poremećaja uzrokovanih pandemijom.

"Međutim, smanjenje poslovnih prihoda je nadoknađeno manjim troškovima vrijednosnih usklađenja po kreditima, slijedom oporavka gospodarstva u 2021. godini", napisali su.

Banka je, kako bi podržala svoje klijente, pružila posebne mjere potpore, uključujući mirovanje obveza, odgode otplate (moratorije) te nove kreditne linije za likvidnost pravnim subjektima i građanima. Banka će nastaviti podržavati klijente te primjereno procjenjivati njihovu kreditnu sposobnost i pažljivo razmatrati prikladnost klasifikacije u rizične skupine kao i povezani utjecaj na financijske izvještaje, navedeno je.

Istaknuto je i da je covid-19 učinak na mjerenje financijske i nefinancijske imovine priznate u bilanci pod utjecajem neizvjesnosti, učinkovitosti mjera potpore kao i nastavka te stupnja gospodarskog oporavka u budućim razdobljima.

"Na datum ovog izvještaja učinak covid-19 pandemije se nastavlja. Neizvjestan je razmjer posljedica na gospodarstvo, a samim tim i na financijsku poziciju Banke i buduće rezultate poslovanja. Uz snažnu kapitalnu i likvidnosnu poziciju Banka aktivno prati razvoj događaja i procjenjuje utjecaj na poslovanje, financijske rezultate, financijski položaj i novčane tijekove", naveli su iz Zabe u nekonsolidiranom izvješću, a istu poruku za Grupu prenose i u konsolidiranom izvješću.