NOVI PROJEKT

Vujnovac u Švicarskoj osnovao investicijski holding, evo što mu je cilj

24.06.2024 u 13:06

Bionic
Reading

Pavao Vujnovac osnovao je Sustainable Solutions Holding (SSH), krovni investicijski holding koji će upravljati udjelima u kompanijama u kojima je ovaj hrvatski gospodarstvenik dosad imao izravno vlasništvo kao fizička osoba. Nova vlasnička struktura, odnosno prilagodba s vlasništva fizičke osobe na investicijski holding, omogućit će daljnju internacionalizaciju portfelja te jednostavniji pristup međunarodnim financijskim tržištima, priopćili su iz SSH-a

Riječ je o nastavku najavljenog korporativnog restrukturiranja, kojim se Vujnovac povlači iz operativnog poslovanja kompanija u kojima ima vlasništvo te preuzima ulogu financijskog investitora

SSH je, kao i velik broj međunarodnih korporacija, registriran u Švicarskoj, državi s jednim od najrazvijenih financijskih tržišta u Europi, te će funkcionirati kao investicijski holding kroz koji će – u prvoj fazi – ulagati u državama šireg okruženja, a kasnije diljem Europe. Investicijski fokus ostaje na energetici, logistici, proizvodnji hrane i pića, maloprodaji te nekretninama, priopćili su iz tog holdinga.

'Upravo je pristup nekima od najvećih europskih financijskih institucija ključan razlog u prilagodbi vlasničke strukture. Time se ponajviše smanjuje rizik za hrvatsko financijsko tržište na kojem dominiraju banke, a samim time i stroga regulatorna pravila oko kapitalne izloženosti prema istoj vlasničkoj strukturi, bez obzira na činjenicu da je riječ o kompanijama koje uspješno zasebno funkcioniraju.

Kako je u Hrvatskoj ipak riječ – u europskim okvirima – o relativno malenom financijskom tržištu i financijskim institucijama, prilagođena vlasnička struktura omogućit će vlasniku pristup dugoročnom i održivom financiranju za sve projekte te lakše investiranje u inozemstvu', navode iz tog holdinga.

Prilagodba vlasničke strukture u društvima u kojima Pavao Vujnovac izravno drži udjele započela je u dijelu društava te će trajati minimalno godinu dana, ali neće imati nikakvog utjecaja na operativno funkcioniranje i na poreznu rezidentnost kompanija u kojima će se prilagodba provesti. Kompanije će nastavljati zapošljavati i plaćati sva porezna davanja u zemljama u kojima imaju sjedište.

'Naglašavamo da je riječ o privatnom investicijskom holdingu koji isključivo konsolidira vlasništvo te da među kompanijama s prilagođenom vlasničkom strukturom i dalje neće biti financijske kroskolaterizacije ili slične kreditne povezanosti. Jedini vlasnik i predsjednik uprave društva SSH je Pavao Vujnovac koji ostaje porezni rezident u Republici Hrvatskoj', zaključuju iz SSH-a.