Ovakvo pogoršanje rezultat je snažnog pada izvoza koji je zabilježen tijekom listopada. Još snažnije pogoršanje kretanja robne razmjene spriječio je pad uvoza tijekom promatranog mjeseca.

Tijekom listopada Hrvatska je izvezla robe u vrijednosti od 797,5 milijuna eura dok je istovremeno uvoz premašio razinu od 1,8 milijarde eura. Tijekom listopada godišnji pad uvoza (-0,7%) koji je zabilježen, bio je znatno umjereniji naspram godišnjeg pada izvoza (-12,2%), koji je značajno pridonio produbljivanju deficita robne razmjene.

Tako je tijekom promatranog mjeseca generiran deficit u robnoj razmjeni u visini od preko 1 milijarde eura odnosno čak 10,7 posto više nego u istom mjesecu lani. Pokrivenost uvoza izvozom za listopad iznosila je nešto manje od 44 posto.

Promatrajući kretanja u robnoj razmjeni s inozemstvom tijekom prvih deset ovogodišnjih mjeseci ukupna vrijednost uvezenih dobara iznosila je 17,8 milijardi eura. U usporedbi s istim razdobljem lani bilježimo rast uvoza od 13,3%. Istovremeno, vrijednost izvoza dostigla je 8,02 milijarde eura uz povećanje na godišnjoj razini od 7,2%. Uslijed znatno bržeg godišnjeg rasta uvoza od izvoza zabilježen je snažniji rast deficita robne razmjene. Tako je u prvih deset mjeseci generiran deficit u visini od 9,75 milijardi eura od nosno 18,9% više nego lani.

Tijekom prvih deset mjeseci uvoz energije i dalje bilježi najviše stope rasta (33,6 psoto), što nije neočekivano s obzirom da je u proteklih godinu dana cijena energije zabilježila snažan rast. Istovremeno, na strani izvoza najveći porast zabilježili su kapitalni proizvodi (12,8 posto). Navedena kretanja u robnoj razmjeni zasigurno će generirati pritiske na povećanje manjka na tekućem računu platne bilance.