RADI POTICANJA ULAGANJA

Sabor produljio rok važenja Zakona o gradnji

05.11.2010 u 13:54

Bionic
Reading

Hrvatski sabor izmijenio je danas Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, čime je rok njegova važenja produljio za još dvije godine, do kraja 2012.

Zakon je stupio na snagu 25. lipnja prošle godine, a njime se, u svrhu poticanja ulaganja, uređuje gradnja, izdavanje akata za građenje, uporaba i uklanjanje građevina za koje se prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji izdaje lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta, te provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora s tim u vezi.

Izmijenjen je i Zakon o Poreznoj upravi, čime su stvoreni preduvjeti za elektroničku (informatičku) razmjenu podataka vezanih uz osobni identifikacijski broj (OIB).

Porezna će uprava tako djelovati kao središnje koordinacijsko tijelo za informatičku razmjenu podataka o OIB-u s javno-pravnim tijelima, implementacija čega se očekuje od početka 2011. Porezna uprava bi s tim tijelima (primjerice MUP, trgovački sudovi, zemljišno-knjižni odjeli, itd.) sklapala sporazum o suradnji, kao opći akt, te protokol o razmjeni podataka, kao provedbeni akt.

Sabor je izmijenio i Zakon o patentu, kojim se s direktivama EU usklađuje područje patenata i ostvaruju preduvjeti za primjenu najnovijih izmjena u području trajanja zaštite za izume koji se odnose na lijekove, u konkretnom slučaju za one pedijatrijske.

Zastupnici su donijeli novi Zakon o humanitarnoj pomoći, kojim su, među inim, postrožene kazne za zloporabe humanitarne pomoći, te propisana dodjela državne nagrade za humanitarni rad.

Sabor je potvrdio nekoliko međudržavnih ugovora, među kojima i Sporazum između vlada Hrvatske i Srbije o suradnji na području obrane.

Na prijedlog Odbora za medije, razriješeno je četvero članova Programskog vijeća HRT-a koji su ranije podnijeli ostavke na članstvo u Vijeću - Sanja Modrić, Marina Škrabalo, Damir Grubiša, Siniša Grgić.

Prihvaćen je i prijedlog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, te je za člana Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija iz reda diplomiranih pravnika imenovan Nikola Mijatović.

Zastupnici su prihvatili niz izvješća za 2009. - o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga, Hrvatskog olimpijskog odbora, te Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći EU u prvih šest mjeseci ove godine.

Prihvaćeno je i izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, uz zaključak da Sabor predlaže HAZU osnivanje novog razreda, za prikazbenu umjetnost (filmsku i kazališnu).

U drugo je čitanje upućen prijedlog zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina kojim se propisuju uvjeti i način njihove registracije.