PRVO POLUGODIŠTE

Recesija umanjila dobit Hrvatskog telekoma

30.07.2010 u 10:31

Bionic
Reading

Prihodi Hrvatskog Telekoma u prvom je polugodištu smanjili su se za 2,9 posto (na 4.042 milijuna kuna dok je neto dobit pala za 24,7% na 822 milijuna kuna. Na slabije rezultate poslovanja utjecali su posebni porezi i recesija, ističe se u financijskom izvješću HT-a

U usporedbi s padom od 6 posto u prvom tromjesečju 2010., u drugom je tromjesečju ostvarena korist od dvomjesečnog doprinosa Combisa u iznosu od 53 milijuna kuna prihoda i od manjeg pada prihoda od pokretnih komunikacija u drugom tromjesečju.

Novčani tijek iz redovnog poslovanja povećao se za 28,3 posto na 1.119 milijuna kuna nakon poboljšanja u obrtnom kapitalu. Profitabilnost se smanjila kao rezultat pada prihoda. EBITDA prije jednokratnih stavki smanjila se za 10,5% na 1.721 milijun kuna, dok je marža pala sa 45,7% na 42,6%. Dobit iz redovnog poslovanja (EBIT) smanjila se za 12,7% na 1.056 milijuna kuna usprkos manjim troškovima amortizacije.

Mudrinić: Pozivamo vladu da ukine poseban porez

'Naši napori da ublažimo učinke recesije usporili su pad prihoda u drugom tromjesečju i ostajemo usredotočeni na zadržavanje i stjecanje korisnika uz istovremeno smanjenje troškova. Pozdravljamo odluku o ukidanju posebnog poreza na plaće, mirovine, i druge primitke te pozivamo Vladu to ukine poseban porez na usluge u pokretnim mrežama u cilju zamaha novih investicija u Hrvatskoj što bi unaprijedilo i sveukupnu gospodarsku klimu u zemlji', izjavio je Ivica Mudrinić, predsjednik uprave Hrvatskog telekoma povodom objave polugodišnjih poslovnih rezultata.

Prihodi T-Coma smanjili su se za 3,8%, odnosno 96 milijuna kuna. Kao i kod ranijih rezultata, očekivani pad prihoda od nepokretne telefonije od 9,0% na 1.171 milijun kuna neutraliziran je velikim povećanjem prihoda od internetskih usluga od 20,4% na 668 milijuna kuna te prvim doprinosom Combisa (koji je svrstan pod razne prihode).

U T-Mobileu su se prihodi smanjili za 9,8% na 1.819 milijuna kuna u prvih šest mjeseci 2010. Stopa smanjenja neznatno je manja nego u prvom tromjesečju 2010., kada su prihodi bili manji za 12,9% u usporedbi s prvim tromjesečjem 2009. Utjecaj posebne naknade na usluge u pokretnim mrežama i dalje predstavlja znatan odljev prihoda koji je u prvih šest mjeseci 2010. iznosio 77 milijuna kuna.

Materijalni su se troškovi smanjili za 1,7%, odnosno za 20 milijuna kuna na 1.116 milijuna kuna uglavnom zbog manjih troškova međusobnog povezivanja. Materijalni troškovi čine približno 46% ukupnih troškova redovnog poslovanja. Ostali troškovi, uglavnom troškovi konzultacija i oglašavanja, smanjili su se za 3,2% na 658 milijuna kuna.

Usprkos integraciji Combisa kojom je dodan 281 zaposlenik u svibnju 2010. (odnosno 273 ekvivalenta punom radnom vremenu), ukupni troškovi zaposlenika smanjili su se za 1% na 579 milijuna kuna. Broj zaposlenika povećao se sa 6.261 u lipnju 2009. na 6.276 u lipnju 2010. nakon konsolidacije Combisa u Grupu.

Kapitalna su se ulaganja smanjila za 52,8% na 288 milijuna kuna. Grupa je odgodila ulaganja u optičku infrastrukturu dok se ne riješi pitanje cijena i tržišnog natjecanja s regulatornom agencijom HAKOM. Osim toga, uvođenje kabelske infrastrukture bilo je slabije od očekivanog zbog odgoda u ishođenju lokacijskih dozvola. Također je odgođeno uvođenje nekih baznih postaja u pokretnoj telefoniji.