BAREM MALO OLAKŠANJA

Prvi povrati poreza za desetak dana

19.04.2012 u 18:03

Bionic
Reading

Prvi povrati poreza građanima očekuju se krajem travnja, kažu u Ministarstvu financija, dodajući da se sve odvija prema uobičajenoj dinamici, piše Vjesnik

Prema najnovijim podacima Ministarstva financija, ukupno je zaprimljeno 642.703 porezne prijave na dohodak za 2011. godinu, a verificirano je 309.016 prijava. Najviše poreznih prijava zaprimljeno je u Područnom uredu Zagreb - 112.338, slijedi područni ured Split sa 77.083 prijave, te Osijek s 49.933 zaprimljene prijave. Najmanje poreznih prijava zaprimljeno je u Područnom uredu Gospić - 14.450.

Valja podsjetiti da se posljednje rješavaju porezne prijave s nepotpunom dokumentacijom, odnosno uz koje nije priložena sva potreba dokumentacija, a u Ministarstvu financija ističu da se obrada poreznih prijava odvija prema uobičajenoj dinamici.

Procjene govore da bi moglo biti isplaćeno oko 1,2 milijarde kuna povrata poreza. Usporedbe radi, za 2010. Porezna uprava zaprimila je 884.234 godišnje prijave poreza na dohodak, po kojima je povrat poreza na dohodak iznosio 1,32 milijarde kuna, podsjeća Vjesnik

Kako ističu iz Ministarstva financija, za 2011. predviđa se mogući manji povrat poreza nego prošle godine zbog izmjena poreznih propisa.


Sredinom 2010. godine ukinut niz poreznih olakšica, a promijenjene su i stope poreza na dohodak, s ranijih 15, 25, 35 i 45 posto na 12, 25 i 40 posto. Kako je zakon na snagu stupio sredinom godine, tako su se lani građanima priznavale olakšice za prvu polovinu 2010. godine. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ukinute su porezne olakšice odnosno umanjenja dohotka koje je porezni obveznik mogao koristiti u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave u ukupnom iznosu do 12.000 kuna godišnje.

To se odnosilo na uplaćene premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, životnog osiguranja s obilježjem štednje, za stambene potrebe (kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora, održavanje postojećeg stambenog prostora i plaćenu slobodno ugovorenu najamninu) te za stvarne troškove zdravstvenih usluga u Hrvatskoj za vlastite potrebe (liječnički pregledi, dijagnostičke i laboratorijske pretrage, dijagnostički i terapijski postupci, operativni zahvati, stomatološke usluge, lijekovi, ortopedska pomagala i slično).