SAMOZAPOŠLJAVANJE

Pokrećete posao? Provjerili smo kako do izdašne financijske pomoći države

07.10.2022 u 06:41

Bionic
Reading

Želite pokrenuti vlastiti biznis, ali nemate dovoljno novca za početni kapital? Problem možete riješiti uz državnu potporu za samozapošljavanje. Provjerili smo koje kriterije trebate ispuniti ako želite pokrenuti posao i koliko možete dobiti od države

U paketu mjera za očuvanje radnih mjesta jedna od najpopularnijih je ona za samozapošljavanje. U prvih osam mjeseci ove godine dodijeljeno je 3710 potpora za pokretanje i proširenje poslovanja, a od početka korištenja ove mjere u poduzetničke vode uz državnu pomoć uplovilo je više od 11.000 osoba s burze rada.

Poticaji su dostupni svakoj nezaposlenoj osobi koja se odluči na pokretanje vlastitog posla i prijavljena je u evidenciji HZZ-a. Ako se odlučite na pokretanje vlastitog posla, od države možete dobiti financijsku pomoć u vrijednosti do 150.000 kuna za osnivanje i započinjanje poslovanja obrta, trgovačkog društva, samostalne djelatnosti ili ustanove.

Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba koje zajednički pokreću poslovanje. Novac se dobiva na ugovorno razdoblje od 24 mjeseca, pri čemu u prvih 12 mjeseci morate iskoristiti i opravdati dobivena sredstva, a drugih 12 mjeseci održavati poslovnu aktivnost uz samostalno podmirivanje obveza doprinosa.

Visina subvencije i prihvatljive djelatnosti

Iznos potpore određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti.

Potporu u visini do 120 tisuća kuna možete dobiti ako pokrećete posao u djelatnosti rudarstva i vađenja, prerađivačke industrije, opskrbe vodom, uklanjanja otpadnih voda i gospodarenja otpadom, djelatnosti sanacije okoliša te građevinarstva.

Za pokretanje posla iz područja drugih prihvatljivih djelatnosti obuhvaćenih mjerom imate pravo na sufinanciranje u visini do 80 tisuća kuna.

Potporu ne možete dobiti za desetak djelatnosti koje, prema kriterijima, nisu prihvatljive za financiranje, poput poljoprivrede, financijskih djelatnosti, turizma i ugostiteljstva, osiguranja i poslovanja nekretninama. Potpora se ne može dobiti ni za djelatnosti sezonskog karaktera, uključujući one vezane uz turističku sezonu.

  • +3
Maksimalna potpora dodjeljuje se za djelatnosti u području prerađivačke industrije Izvor: Profimedia / Autor: Jens-Ulrich Koch / AFP / Profimedia

Dodatne potpore za 'zelene djelatnosti' i povratnike

Uvećanu potporu do 150.000 kuna možete dobiti ako je vaše poslovanje unutar područja zelenih djelatnosti.

Dodatna potpora osigurana je za osobe koje se sele iz razvijenih u nerazvijena područja Hrvatske (25.000 kuna) i povratnike iz inozemstva (50.000 kuna).

Ako poduzetnički pothvat zajednički pokreće više osoba, dodjeljuje se dodatni iznos od 30.000 kuna.

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore, a visina potpore u konkretnom slučaju odredit će se na temelju procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu.

Poslovni plan i troškovnik

Za ostvarivanje prava na potporu morate izraditi poslovni plan iz kojeg se vidi da je poslovna ideja financijski isplativa.

Uz poslovni plan potrebno je priložiti troškovnik s troškovima iz kojeg je vidljivo koje izdatke planirate financirati iz subvencije.

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen u visini od 55.000 kuna, odnosno 40.000 kuna za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem, bez potrebe pravdanja navedenih iznosa u troškovniku. Dodjeljuje se za inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u pet kategorija (kupnja dugotrajne opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, kupnja ili zakup licenciranih IT programa, kupnja novih prijevoznih sredstava, kupnja sirovine i potrošnog materijala, kupnja franšiza).

Za sve nabavke i troškove trebaju postojati dokumentirani dokazi o plaćanjima.

Predaja i ocjenjivanje zahtjeva

Zahtjevi za dodjelu potpore predaju se najkasnije do 31. listopada ove godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Zahtjev možete predati putem online aplikacije u sustavu e-Građani. Zahtjevi se ocjenjuju po principu bodovanja na način da su različitim elementima pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova. Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 100 dok prag za pozitivnu ocjenu zahtijeva 65 bodova.

Uz državne potpore, na raspolaganju su lokalne potpore županija gradova i općina. Katalog potpora županija, gradova i općina možete naći ovdje.

Detaljne upute s kriterijima odobravanja i načinom korištenja potpora za samozapošljavanje u 2022. godini možete pronaći ovdje.