VLADINA KADROVSKA KRIŽALJKA

Mladen Cerovac i dalje na čelu AZTN-a, imenovanja u HEP-u, HROTE-u i HZZO-u

14.05.2020 u 17:51

Bionic
Reading

Vlada je u četvrtak na zatvorenom dijelu sjednice donijela više kadrovskih odluka, među kojima i prijedlog da se Mladen Cerovac ponovno imenuje predsjednikom Vijeća za zaštitu tržišnoga natjecanja

Zbog isteka mandata dosadašnjeg predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnoga natjecanja Mladena Cerovca, Vlada je utvrdila prijedlog odluke kojom se Mladen Cerovac ponovno imenuje predsjednikom ovoga vijeća. Prijedlog odluke upućen je Hrvatskom saboru na donošenje, priopćeno je iz Vlade RH.

Razriješen je dosadašnji član Ravnateljstva Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, prof. dr. sc. Stjepan Matković. Prof. dr. sc. Stjepan Ćosić i prof. dr. sc. Hrvoje Stančić, novi su članovi Ravnateljstva imenovani na prijedlog Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Zbog isteka mandata razriješeni su te ponovno imenovani - Lidija Bralić predsjednicom Upravnoga vijeća Lučke uprave, a članovima Paško Dželalija, Tomislav Lucić, Melita Štrbić i Ante Mijalić.

Glavnoj skupštini društva Hrvatska elektroprivreda d.d. Vlada je predložila izbor doc. dr. sc. Lukše Lulića i Ive Ivančića za članove Nadzornog odbora Društva, do provedbe izbora članova NO, a najduže na vrijeme od šest mjeseci, jer im mandat od šest mjeseci istječe 13. lipnja 2020.

Vlada je Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. predložila izbor Kate Sušac, prof. dr. sc. Mirjane Čižmešija i Darija Matanovića za članove Nadzornog odbora Društva, na vrijeme od najduže šest mjeseci, jer im mandat od šest mjeseci istječe 20. lipnja 2020.

Zbog isteka mandata, razriješen je dio članova Upravnoga vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Razriješeni su doc. dr. sc. Dario Nakić, Edita Burčul, prof. dr. sc. Drago Prgomet, prof. dr. sc. Diana Delić-Brkljačić, dr. med., mr. sc. Mirolslav Venus, dr. med., Milka Kosanović, Ljiljana Oštrić-Anić, dr. med. i Tomislav Dulibić.

Dijelom novih članova Upravnog vijeća HZZO-a, koji se imenuju kao predstavnici osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, predstavnici davatelja zdravstvenih usluga – zdravstvenih radnika, predstavnici Gospodarsko-socijalnog vijeća i kao predstavnik ministarstva nadležnog za zdravstvo, imenovani su: doc. dr. sc. Dario Nakić, dr. med., mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. med. dent., prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med., mr. sc. Miroslav Venus, dr. med., Milka Kosanović, Tajana Drakulić i Tomislav Dulibić.

Vlada je Skupštini društva Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., predložila izbor mr. sc. Slavice Pezer Blečić za članicu Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od četiri godine, na temelju provedenog postupka po Uredbi o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora.

Na zatvorenom dijelu današnje, 230. sjednice, Vladi je podneseno usmeno izvješće o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj te pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu.