REVIZIJA U DUUDI-ju

Kod Pejnovića vlada nered u knjigama, nedostaju milijarde kuna

  • Autor: Zoran Korda
  • Zadnja izmjena 25.11.2015 23:34
  • Objavljeno 01.03.2017 u 02:34
Mladen Pejnović

Mladen Pejnović

Izvor: Pixsell / Autor: Anto Magzan/PIXSELL

Državna revizija prvi je put pročešljala poslovanje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) i naišla na mnoge nepravilnosti. Kaotično stanje u vođenju evidencija o imovini, preplaćene intelektualne usluge, nesavjesno upravljanje nekretninama, neprovođenje postupaka javne nabave samo su neki od grijeha zbog kojih je resor kojim ravna Mladen Pejnović, provjereni kadar premijera Zorana Milanovića, dobio negativno mišljenje revizora

Teško je i pobrojati sve nepravilnosti koje je revizija našla u Pejnovićevu resoru budući da nijedan segment poslovanja ne funkcionira onako kako bi trebalo. Podsjećamo da je o skromnim učincima četverogodišnjeg Pejnovićeva mandata tportal nedavno pisao

Totalni kaos u evidencijama

Stvaranje jedinstvena popisa državne imovine i unapređenje upravljanja bili su glavni ciljevi ureda osnovanog na početku mandata Milanovićeve vlade. Nakon dugotrajnih porođajnih muka početkom 2014. objavljen je registar u kojem su popisane državne nekretnine te dionice i udjeli u trgovačkim društvima. Međutim, nalaz revizije pokazao je da je taj registar nepotpun, a podaci potpuno nepouzdani

Između ostaloga, utvrđeno je da se istovrsni podaci kojima raspolažu pojedini odjeli unutar DUUDI-ja značajno razlikuju s obzirom na to da poslovanje između jedinica nije povezano, a naročito nije povezano s Odjelom za računovodstvo. Tako, primjerice, u poslovnim knjigama nije evidentirano stečeno i prodano (otuđeno) zemljište, a prema podacima drugih odjela, u 2014. je bilo više takvih poslovnih događaja.

Također podaci iz Registra državne imovine potpuno se razlikuju od onih u poslovnim knjigama DUUDI-ja. Primjerice, odjel zadužen za Registar državne imovine raspolaže podacima o dionicama i udjelima 59 tvrtaka od strateškog i posebnog interesa, a u poslovnim knjigama koje vodi Odjel za računovodstvo, evidentirane su dionice i udjeli u samo osam društava. Zvuči gotovo nevjerojatno: iz navedenih je razloga u poslovnim knjigama evidentirana vrijednost dionica i udjela kojima upravlja DUUDI, manja za 16,6 milijardi kuna od vrijednosti iz Registra i obavijesti Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).

Registar imovine ostao nedovršen

Kada je riječ o famoznom registru državne imovine koji je objavljen tek u siječnju 2014., revizija je utvrdila da su podaci u njemu nepotpuni jer uglavnom nisu navedeni podaci o vrijednosti nekretnine i titularu vlasništva, a u pojedinim slučajevima nedostaju podaci o nazivu korisnika nekretnine i površini. Za dionice i udjele nema važnih podataka o teretima i sudskim sporovima.

Revizija je pronašla i brojne dokaze o neodgovornom vođenju promjena u poslovnim knjigama. Pojedine poslovne promjene evidentiraju se i s nekoliko mjeseci zakašnjenja, a uobičajena je praksa ta da poslovni događaji nisu evidentirani na propisanim računima.

Neučinkovita naplata potraživanja

Revizija je utvrdila da DUUDI nerijetko progleda kroz prste korisnicima državne imovine koji neuredno plaćaju svoje obveze. Prema nalazima revizora potraživanja za naknade prema pojedinim ugovorima o pravu građenja, pravu služnosti i zakupu zemljišta nisu naplaćena ili se ne naplaćuju pravodobno, a praćenje naplate naknada je otežano, jer se pojedine naknade uplaćuju na račun državnog proračuna, a pojedine na račun Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP). Da stvar bude gora, pojedina potraživanja za naknade uopće nisu evidentirana u poslovnim knjigama pa revizori zaključuju da je upitna njihova naplata.

Koliko se neodgovorno u DUUDI-ju odnose prema naplati naknada za korištenje državne imovine, najbolje svjedoče primjeri vezani uz eksploataciju mineralnih sirovina. U revizorskom izvješću navodi se da je Povjerenstvo za nekretnine koje djeluje pri DUUDI-ju, krajem 2013. i početkom 2014. donijelo pet odluka o osnivanju prava služnosti na zemljištu u državnom vlasništvu od kojih četiri u svrhu eksploatacije ugljikovodika i jednu u svrhu eksploatacije kamena.

U tim je odlukama konstatirano i da je Državni inspektorat utvrdio da su društva kojima je odobreno osnivanje navedenih prava, pet godina bez pravne osnove eksploatirala mineralne sirovine te da visinu naknade za nezakonitu eksploataciju za proteklo razdoblje treba utvrditi stalni sudski vještak. Međutim, do travnja 2015. naknada za nezakonito korištenje državnog zemljišta za ranijih pet godina nije obračunana i naplaćena, a ugovori o zasnivanju prava služnosti za sljedeće razdoblje nisu zaključeni.

Rasipanje novca za vanjske usluge

Premda u DUUDI-ju radi 99 zaposlenika, značajan dio poslova u nadležnosti Pejnovićeva ureda povjeren je vanjskim izvođačima. Radi se o različitim intelektualnim uslugama (procjena vrijednosti nekretnina, programerski poslovi, poslovi u pisarnici i sl.) za koje je lani na temelju 19 ugovora o djelu isplaćeno 406.433 kuna. S obzirom na da su rashodi za bruto plaće stalno zaposlenih iznosili 10 milijuna kuna, proizlazi da rashodi vanjskih izvođača čine 4,1 posto u ukupnim troškovima rada, a prema propisima ne smiju prelaziti dva posto.

Revizija je utvrdila i značajne propuste u javnoj nabavi. Tako su bez primjene propisanih postupaka javne nabave nabavljene usluge u vrijednosti 1,56 milijuna kuna, od čega se na usluge održavanja poslovnog kompleksa na Ksaveru odnosi 1,23 milijuna kuna, a na nabavu električne energije 328 tisuća kuna.

Zbog svih navedenih i brojnih drugih propusta, revizija je dala DUUDI-ju nepovoljno mišljenje što se u praksi događa izrazito rijetko. Naime, lani je Državni ured za reviziju obavio 318 revizija i izrazio 75 bezuvjetnih, 193 uvjetna i samo jedno nepovoljno mišljenje.

Pregled tjedna bez spama i reklama

Prijavi se na naš newsletter i u svoj inbox primaj tjedni pregled najvažnijih vijesti!