ESG stigao

InterCapitalovi fondovi uključili principe održivosti u investicijski proces

14.09.2022 u 11:28

Bionic
Reading

InterCapital Asset Management postalo je prvo društvo za upravljanje investicijskim fondovima u Hrvatskoj koje se Prospektom obvezalo uključiti principe održivosti u investicijski proces

Pojednostavljeno, uveli su pojam rizika održivosti i ESG (Environmental, Social, Governance) ocjene u donošenje investicijskih odluka. 'Takav princip koristimo prilikom inicijalnog investiranja u pojedini financijski instrument, kao i kod postojećih investicija koje se provjeravaju kako bi se osiguralo da se poklapaju s propisanim pravilima. Time pokušavamo motivirati kompanije u koje ulažemo imovinu na veće napore u uklanjanju negativnih utjecaja na ESG, tj. na veću brigu za okoliš, širi društveni utjecaj i korporativno upravljanje', dodaje se.

Europska komisija uvela je minimalne standarde za takozvane Light Green fondove (fondove s posebnim kriterijima održivosti koji investiraju u tvrtke koje se smatraju društveno osviještenima ili koje izravno promiču odgovornost prema okolišu) u nastojanju da spriječi Greenwashing (obmanjivanje i davanje pogrešnih informacija o tome da se radi o ekološki prihvatljivim proizvodima).

'U okviru SFDR regulative (Sustainable Finance Disclosure Regulation) naši su fondovi usklađeni sa člankom 8. (Article 8) te kao takvi imaju oznaku "Light Green Funds“. Da bi fond bio tako klasificiran, mora ispuniti dva zahtjeva; prvo, mora promicati okolišna ili socijalna obilježja ili kombinaciju tih značajki, i drugo, poduzeća u koja investira trebala bi slijediti dobre prakse upravljanja. Dodavanjem Light Green EU oznake naši fondovi postaju dodatno privlačni ulagačima', priopćeno je iz Intercapitala.

'Briga o okolišu je u sve većem fokusu društva – kako pojedinačnih investitora, tako i kompanija. U InterCapital Asset Managementu smo unazad dvije godine počeli uvoditi najbolje svjetske prakse i standarde i u skladu s našom strateškom orijentacijom prema odgovornom investiranju odlučili smo zauzeti aktivan pristup u razvoju održivog i odgovornog ulaganja te preuzimanja brige o okolišu. Stoga smo danas izuzetno ponosni što smo postali prvo društvo za upravljanje investicijskim fondovima u Hrvatskoj koje se Prospektom obvezalo uključiti principe održivosti u investicijski proces te prvo društvo koje kroz mjesečne izvještaje omogućuje aktivno praćenje utjecaja na ESG pokazatelje za svaki fond pod našim upravljanjem, izjavio je Ivan Kurtović, šef Uprave.

sve osim nogometa

Učitavanje...