hvalevrijedna inicijativa

Dukat pokrenuo projekt kojim svoju otpadnu ambalažu koristi kao sirovinu za proizvodnju papirne konfekcije. Evo kako

20.01.2022 u 14:14

Bionic
Reading

Dukat je pokrenuo vrijedan projekt kružnog gospodarstva kojim se otpadna višeslojna kartonska ambalaža (tetrapak), koja nastaje u proizvodnom procesu, ponovno koristi kao sirovina za proizvodnju toaletnih ručnika i papira te njihovih držača. Tako proizvedeni toaletni ručnici, papir i držači vraćaju se u Dukat te ih koriste njegovi zaposlenici

O hvalevrijednom projektu i onome što on predstavlja za cijelo društvo, a što za Dukat, razgovarali smo s Elenom Wolsperger Dolezil, direktoricom korporativnih komunikacija Dukata.

Kako ste odlučili pokrenuti projekt kružnog gospodarstva u kojem ćete otpadnu kartonsku ambalažu (tzv. tetrapak) pretvarati u toaletni papir i ručnike?

Dukat već dug niz godina u svoje poslovanje integrira društveno odgovorne procese i pokreće projekte koji pozitivno utječu na zajednicu i okoliš. Projekt kružnog gospodarstva koji smo upravo pokrenuli logičan je nastavak naših aktivnosti usmjerenih smanjenju otpada i brizi za okoliš.

Kao dio Grupe Lactalis, najveće mljekarske grupacije u svijetu, dostupna su nam znanja i resursi kojima pokrećemo nove trendove na svim razinama poslovanja. Tako smo zahvaljujući sličnim projektima u Grupi pokrenuli vlastiti projekt kružnog gospodarstva u suradnji s talijanskom tvrtkom Lucart, kojim smo otišli korak dalje u odnosu na već postojeći proces recikliranja naše otpadne ambalaže. Danas našu otpadnu višeslojnu papirnu ambalažu koristimo kao sirovinu za proizvodnju papirne konfekcije koju potom koristimo u našim poslovnim prostorima.

Proces recikliranja višeslojne kartonske ambalaže izrazito je zahtjevan zbog njezinog kompozitnog sastava pa se ona ne može odlagati s papirom. Možete li nam opisati kako od otpadnih tetrapaka dobivate sirovinu za toaletne papire i ručnike?

Višeslojna kartonska ambalaža dominantno je sačinjena od kartona. Uz karton čine ju još aluminij i polietilen, materijali koji sprečavaju ulazak svjetlosti i kisika u ambalažu, čime se osiguravaju trajnost i zdravstvena ispravnost proizvoda. Kako bi se otpadna višeslojna kartonska ambalaža mogla ponovno koristiti, potrebno ju je prvo razdvojiti na materijale od kojih je izrađena: na celulozu, polietilen i aluminij.

Celuloza se koristi kao sirovina za proizvodnju papirne konfekcije dok se polietilen i aluminij koriste za proizvodnju njihovih držača. To je pak zadatak talijanske tvrtke Lucart, s kojom smo pokrenuli suradnju na ovom projektu i našu otpadnu ambalažu iskoristili kao sirovinu za proizvodnju papirne konfekcije koju u konačnici i sami koristimo.

Koje su sve prednosti ovog projekta za Dukat, a koje za širu zajednicu?

Reuse, reduce, recycle, odnosno 'smanji, ponovno koristi, recikliraj' glavna su načela kružnog gospodarstva čiji je cilj produljenje životnog vijeka proizvoda (u našem slučaju otpadne ambalaže) te istovremeno smanjenje količine otpada.

Naš projekt kružnog gospodarstva ima konkretne koristi za okoliš: na razini godine, opisanim postupkom oporabe 140 tona naše otpadne višeslojne kartonske ambalaže, smanjujemo ispuštanje oko 114.000 kilograma ugljikovog dioksida u atmosferu te sprečavamo sječu oko 1800 stabala godišnje.

Dodatno, što smatramo osobito važnim, naše zaposlenike podučavamo i angažiramo da zajednički utječemo na dobrobit okoliša i razvijamo svijest o zajedničkom cilju – dobrobiti našeg planeta.

Radi li se o dugoročnom projektu? Planirate li zadržati ovaj način recikliranja otpada u budućnosti?

Na ovaj smo projekt kružnog gospodarstva izrazito ponosni jer je dobar, prvi je takav projekt u našoj tvrtki, ali i na razini Hrvatske, i svakako je dugoročan.

Sve naše projekte u ovom području osmišljavamo i realiziramo kako bismo dali svoj doprinos ostvarenju Zelenog plana Europske unije – klimatski neutralne i održive Unije. Upravo prema procjenama EU-a, očekuje se da će se u sljedećih četrdeset godina globalna potrošnja materijala kao što su biomasa, fosilna goriva, metali i minerali udvostručiti, a da će se godišnja proizvodnja otpada povećati za 70 posto do 2050.

Stoga smatram da je svaka održiva inicijativa koja pridonosi smanjenju nastanka otpada dobrodošla te o njima treba javno govoriti u cilju edukacije i inspiracije kako poslovnih subjekata, tako i građana.

Uz projekt kružnog gospodarstva, na koje još načine Dukat pozitivno utječe na okoliš?

Kao tvrtka koja je strateški usmjerena odgovornom ponašanju prema okolišu i održivom poslovanju, U Dukatu godinama izgrađujemo vlastiti sustav upravljanja okolišem i nastojimo kontinuirano smanjivati svoj utjecaj na okoliš.

Pokrenuli smo proces sustavnog smanjenja korištenja plastičnih materijala u proizvodnji pa smo tako samo u prošloj godini smanjili njihovo korištenje za 11 tona u odnosu na godinu ranije. To je trend koji kanimo nastaviti u ovoj godini i nadalje. Smanjenje korištenja plastičnih materijala postigli smo primjenom ekodizajna u pakiranju naših proizvoda, primjerice zamjenom plastičnih slamki i žličica papirnatima, uklanjanjem natpoklopaca na određenom dijelu asortimana, smanjenjem gramaže plastične ambalaže i dr.

Uz vlastiti sustav upravljanja okolišem te uvođenje održivih projekata i praksi, ponosni smo na naše društveno odgovorne inicijative u koje implementiramo i okolišnu dimenziju. Takav je primjer kreativni likovni natječaj VOLIM MLIJEKO!, koji uspješno provodimo već deset godina zaredom i u kojem je do sada sudjelovalo više od 40 tisuća učenika diljem zemlje, a koji će ove godine rezultirati sadnjom 10.000 stabala. To će ujedno biti najveći pojedinačni korporativni projekt pošumljavanja u Hrvatskoj.

Nadalje, zaposlenici i menadžeri Dukata već su tradicionalno volonteri Zelene čistke. U proteklih devet godina očistili smo više od 15 divljih odlagališta otpada u Zagrebu, Bjelovaru i Karlovcu, a samo prošle godine dukatovci su očistili ilegalno odlagalište na Žitnjaku od tri tone otpada.