ZLOUPORABA POLOŽAJA

AZTN okončao postupke protiv Peugeota, evo što je odlučeno

28.10.2015 u 12:03

Bionic
Reading

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) objavila je u srijedu da je okončala postupke koje je vodila protiv tvrtke Peugeot Hrvatska - u postupku utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja na tržišu servisa i prodaje rezervnih dijelova za Peugeotova vozila prihvatila je mjere i uvjete koje je predložila sama tvrtka, a postupak utvrđivanja zabranjenog sporazuma na tržištu prodaje novih vozila je obustavila.

Agencija je postupke vodila po službenoj dužnosti, a na inicijativu Auto Maksimira s kojim je 31. prosinca 2013. Peugeot Hrvatska raskinuo dugogodišnje ugovore za prodaju novih motornih vozila, servisiranje i prodaju rezervnih dijelova marke Peugeot.

U priopćenju se objašnjava kako je, temeljem odluke o provođenju nove poslovne politike vezane uz razvoj svoje prodajne strategije, Peugeot Hrvatska u prosincu 2011. sa svim članovima svoje mreže raskinuo ugovore o prodaji novih motornih vozila, rezervnih dijelova i ovlaštenom servisu, s otkaznim rokom od dvije godine.

U odnosu na prodaju novih motornih vozila, Peugeot Hrvatska odlučio se za kvantitativno-kvalitativnu selektivnu distribuciju. To znači da je odredio broj distributera, s tim da kriteriji za ulazak u njegovu mrežu moraju biti unaprijed poznati i transparentni i na jednak se način primjenjivati prema svim distributerima, objašnjavaju iz Agencije.

Sklapanje novih ugovora ovisilo je o dva uvjeta - zainteresirani poduzetnici trebali su izvršavati svoje ugovorne obveze i kriterije odabira i norme i metode koje je odredio Peugeot, a koji su bili na snazi do 31. prosinca 2013. te su trebali poštivati ugovorne obveze i kriterije odabira koji se primjenjuju od 1. siječnja 2014.

Iz Agencije prenose navode Peugeota Hrvatska da ugovor o prodaji novih motornih vozila s Auto Maksimirom nije sklopljen zbog toga što taj poduzetnik do 1. siječnja 2014., kada su na snagu trebali stupiti novi ugovori, nije naručio odnosno postavio na svoj objekt nove Peugeotove identifikacijske elemente (tzv. NIM). Auto Maksimir je, pak, osporavao zakonitost raskida ugovora, smatrajući da ispunjava sve kriterije koje je odredio Peugeot.

AZTN je obustavio postupak utvrđivanja zabranjenog sporazuma koji je vodila vezano uz prodaju novih motornih vozila marke Peugeot, budući da u postupanju Peugeota Hrvatska, isključivo u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, u tom dijelu nije utvrđeno ništa sporno, navode iz Agencije.

Objašnjavaju pritom kako je od 1. lipnja 2013. na razini cijele EU, pa tako i Hrvatske, došlo do značajne promjene u primjeni propisa o zaštiti tržišnog natjecanja vezanih uz prodaju novih motornih vozila. Konkretno, više se ne primjenjuje Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila, koja je predviđala stroži režim ocjene vertikalnih sporazuma u sektoru prodaje novih motornih vozila, već se primjenjuje Uredba o skupnom izuzeću vertikalnih sporazuma između poduzetnika.

Slijedom toga, svi sporovi vezani uz trajanje i prestanak ugovora, rješavanje sporova i prijenos prava i obveza iz sporazuma o prodaji novih motornih vozila na treću stranu, ne mogu više biti predmet postupka pred tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja, pa tako ni AZTN-om, već se takvi sporovi mogu rješavati sudskim putem, navodi se u priopćenju.

"Osim toga, tržišni udjel Peugeota Hrvatska na tržištu prodaje novih motornih vozila u Hrvatskoj manji je od 10 posto, a ugovori koje je sklapao s ovlaštenim distributerima novih motornih vozila nisu sadržavali teška ograničenja tržišnog natjecanja koji se smatraju zabranjenima u smislu Uredbe o skupnom izuzeću vertikalnih sporazuma. Drugim riječima, ti su sporazumi ispunjavali uvjete za skupno izuzeće od primjene odredbi o zabranjenim sporazumima iz Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja", navode iz AZTN-a.

U drugom postupku koji je Agencija vodila protiv Peugeota Hrvatska zbog postojanja indicija o zlouporabi vladajućeg položaja na tržištu pružanje usluga popravaka i održavanja motornih vozila marke Peugeot te s njim usko povezanim tržištem prodaje rezervnih dijelova, na kojima Peugeot Hrvatska ima vladajući položaj, Agencija je prihvatila mjere, uvjete i rokove za njihovo izvršenje koje je predložila sama tvrtka.

Po ocjeni AZTN-a, mjerama koje je samoinicijativno predložio Peugeot Hrvatska, osigurano je da Auto Maksimir, kao bivši dugogodišnji ovlašteni distributer novih vozila i ovlašteni serviser vozila marke Peugeot, i dalje, nakon što je prestao biti ovlašteni distributer novih vozila, barem ostane u mreži ovlaštenih Peugeotovih servisera, što je u skladu s praksom u Europskoj uniji, navodi se u priopćenju.