ZATVORENA SJEDNICA

Vlada dopustila izmjenu cijena cestarina

  • Autor: tportal.hr/Hina
  • Zadnja izmjena 19.05.2011 18:23
  • Objavljeno 19.05.2011 u 18:16
autocesta, sveti rok

autocesta, sveti rok

Izvor: Cropix / Autor: Andrija Lučić/Cropix

Vlada Republike Hrvatske s današnje sjednice uputila je Hrvatskom saboru mišljenje o Izvješću o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2010. - sažetak, koji je predsjedniku Sabora podnijela HAZU aktom od 15. travnja 2011, pri čemu Vlada predlaže Saboru da prihvati Izvješće, priopćeno je sa zatvorene sjednice Vlade

Vlada napominje kako Vlada u cijelosti podržava mjere štednje koje predlaže Akademija, ali kako se one nikako ne mogu odnositi na sredstva koja se strogo namjenski doznačuju za rad na ugovorenim znanstvenim projektima.

Vlada je donijela Uredbu o izgledu odora policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova. Uredbom se propisuju vrste i izgled odora policijskih službenika MUP-a, dijelovi policijske odore, zaduženje, zamjena, razduživanje te vrijeme i način nošenja policijske odore, kao i osnovne i posebne oznake na policijskoj odori.

Vlada je donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave kojom se uređuje unutarnje ustrojstvo Uprave, nazivi njezinih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, djelokrug tih jedinica i način upravljanja njima, okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave, te druga pitanja od značaja za rad Uprave.

Donesena je Odluka o posebnoj interventnoj mjeri u svinjogojskom sektoru. Naime, s ciljem ublažavanja nepovoljnog ekonomskog stanja svinjogojske proizvodnje i sprječavanja mogućeg smanjenja njezina obujma do kojeg dolazi naročito zbog smanjenja broja domaće prasadi namijenjene tovu, a što bi dugoročno moglo imati nepovoljan utjecaj, ne samo na ovu granu stočarstva, već i na ukupnu poljoprivrednu proizvodnju, uvodi se mjera naknade za držanje ženskih rasplodnih grla u svinjogojstvu koja će se isplaćivati vlasnicima. Sredstva potrebna za provedbu ove mjere osigurana su u Državnom proračunu za 2011. unutar proračunskog razdjela Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, s pozicije A 568024 Poticanje poljoprivredne proizvodnje i intervencije na tržištu u iznosu do 30 milijuna kuna.

Hrvatskim autocestama d.o.o. dana je suglasnost na izmjene Odluke o visini cestarine i sustavu naplate cestarine za uporabu autocesta i cestovnih objekata s naplatom. Člankom 63. stavkom 2. Zakona o javnim cestama propisano je da visinu cestarine i sustav naplate cestarine utvrđuju Hrvatske autoceste uz suglasnost Vlade. S obzirom na dovršenje izgradnje dionica Ravča-Vrgorac, autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče, ista će se pustiti u promet i staviti u zatvoreni sustav naplate cestarine s novom naplatnom postajom Vrgorac. Navedenom Odlukom određuje se cjenik nove dionice te istovremeno regulira postupak ukidanja 'smart' kartica sa zamjenom ENC uređajem bez naknade do 31. prosinca 2011.

Isto tako, društvu Hrvatske autoceste d.o.o. dana je suglasnost za sklapanje Ugovora o dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu u okvirnom iznosu od 100.000.000,00 kuna, kod Hrvatske poštanske banke d.d., uz uvećanje za kamate i troškove.

Donesena je Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Limskom zaljevu. Vlada je na sjednici održanoj 11. studenog 2010. donijela Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Limskom zaljevu. Na temelju ponuda pristiglih na Javno otvaranje ponuda za dodjelu koncesije održanoj 3. siječnja 2011. te Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru i morskim lukama, Vlada ovom Odlukom daje trgovačkom društvu 'Riviera Poreč' d.d. navedenu koncesiju.

Dana je suglasnost na izmjene i dopune Odluke o dodjeli koncesije u uvali Sobra na otoku Mljetu, koje je donijela Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici održanoj 3. studenog 2010., a kojom se rok trajanja koncesije društvu Riba Mljet d.o.o. produžuje do 1. srpnja 2015.

Donesena je Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima, kojom se trgovačkom društvu CUBUS LUX d.o.o. iz Pule oduzima navedeno pravo. Naime, Odredbom članka 32. stavak 1. točka 8. Zakona o igrama na sreću propisano je da Vlada može donijeti odluku da se trgovačkom društvu oduzme pravo priređivanja igara na sreću ako se utvrdi da priređivač ne posjeduje garanciju banke u propisanom iznosu. Budući da je trgovačko društvo CUBUS LUX prestalo ispunjavati propisani uvjet posjedovanja garancije banke u propisanom iznosu, društvu je oduzeto navedeno pravo.

Vlada je donijela Odluku o stupanju u posjed nekretnina u. k.o. Konjevrate (k.č. br. 5136/1, 5136/2 i 5136/3). Naime, PLINACRO-u d.o.o. Zagreb odobrava se stupanje u posjed, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju, navedene nekretnine, radi izgradnje magistralnog plinovoda Bosiljevo Split DN 500/75 odvojnog plinovoda Šibenik-Knin DN 300/75.

Vlada je donijela Odluku o stupanju u posjed nekretnine prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju, radi izgradnje magistralnog plinovoda Bosiljevo Split
DN 800/75 odvojenog plinovoda Šibenik-Knin DN 300/75, u k.o. Lozovac (k.č. br. 217). Također, donesena je Odluka o stupanju u posjed nekretnine prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju, radi izgradnje magistralnog plinovoda Bosiljevo Split DN 800/75 odvojenog plinovoda Šibenik-Knin DN 300/75, u k.o. Lozovac (k.č.br. 226/1). Donesene su i odluke o stupanju u posjed nekretnine prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju, radi izgradnje magistralnog plinovoda Bosiljevo Split DN 800/75 odvojenog plinovoda Šibenik-Knin DN 300/75, u k.o. Lozovac (k.č. br. 226/2), u k.o. Lozovac (k.č. br. 226/3) i k.o. Lozovac (k.č. br. 228/2).

Izmijenjena je Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga RH u međunarodnim NATO/PfP vojnim vježbama. Naime, održavanje vojne vježbe 'CMX 2011' odgođeno je za listopad 2011., a održavanje vojne vježbe 'ADRION CAX 2011' također je odgođeno za listopad 2011. Donesena je Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga RH u međunarodnim NATO/PfP vojnim vježbama, prema kojoj će Oružane snage sudjelovati u tri međunarodne vojne vježbe koje će se održati u rujnu i listopadu 2011. u Hrvatskoj, te na 13 međunarodnih vojnih vježbi izvan Hrvatske.

Donesena je Odluka o rotaciji, broju i organizacijskoj strukturi pripadnika Oružanih snaga RH u mirovnim misijama UN-a.
U lipnju 2011. izvršit će se redovita rotacija pripadnika Oružanih snaga RH koji sudjeluje u mirovnoj misiji UN-a u Libanonu (UNIFIL) i u mirovnu misiju UN-a u Libanonu (UNIFIL) uputit će se do 31. prosinca 2011. u svojstvu stožernog časnika jedan pripadnik Oružanih snaga RH.

Na teret Posebnog dijela Državnog proračuna RH za 2011. Općini Bilje odobren je iznos od 2.300.000,00 kuna, za nastavak izgradnje Doma kulture u naselju Lug u Općini Bilje.

Dana je suglasnost Hrvatskom šahovskom savezu za održavanje Veteranskog pojedinačnog svjetskog prvenstva u šahu za žene i muškarce koje se održava u Rijeci, od 14. do 27. studenoga 2011. godine

Vlada je donijela Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o financiranju između Vlade RH i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru IPA-komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu-prvi dio. Europska komisija i RH do sada su sklopile niz međunarodnih instrumenta kojima se uređuje pitanje suradnje u vezi financijske pomoći Europske unije Republici Hrvatskoj. Sa svrhom daljnjeg uređenja odnosa u pružanju odgovarajućih financijskih sredstava Europska komisija je Vladi RH dostavila navedeni Sporazum kojim se omogućava korištenje financijskih sredstava EU-a u okviru IPA- komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. - prvi dio, koji se sastoji od jednog projekta „Spajanje Carinske uprave RH sa Zajedničkom komunikacijskom mrežom i Zajedničkim sistemskim sučeljem (CCN/CSI)“.

Donesena je Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Europske komisije i Vlade RH kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji sporazum o financiranju 2007.-2010.

Pokrenut je postupak za sklapanje Protokola o iznenadnim situacijama uz Okvirni sporazum o slivu Rijeke Save.

Prihvaća se Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade RH i Vlade Republike Bugarske o policijskoj suradnji.

Prihvaća se tekst Deklaracije o globalnom napuštanju hidroklorofluorougljika (HCFC) i klorofluorougljika (CFC).

Skupštini društva Koksar d.o.o. predlaže se razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora Milana Rončevića, Vinka Mladinea, Ante Vučemilovića Šimunovića, Ede Bašića i Lidije Mekić te izbor novih članova Snježane Ivančić, Ive Zrilića, Zorka Badanjaka, Senije Kučan i Irene Đokić, na temelju provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.

Pregled tjedna bez spama i reklama

Prijavi se na naš newsletter i u svoj inbox primaj tjedni pregled najvažnijih vijesti!

Napiši ovdje što ti misliš o ovoj temi