genetičke informacije

Znanstvenici s 'Ruđera' razjasnili ulogu motornih proteina u diobi stanice

15.06.2021 u 12:27

Bionic
Reading

Molekularni biolozi s Instituta Ruđer Bošković (IRB) razjasnili su ulogu motornih proteina u diobi stanice, a rezultate njihova istraživanja objavio je znanstveni časopis "Developmenta Cell", izvijestili su s IRB-a

Kako ističu s Ruđera, znanstvenici već desetljećima pokušavaju odgovoriti na pitanje kako dolazi do produljenja diobenog vretena te koji molekularni mehanizmi reguliraju ovaj stanični proces ključan za pravilnu raspodjelu genetskog materijala, a znanstvenici dr. sc. Kruno Vukušić, doktorandi Ivana Ponjavić, Patrik Risteski i Renata Buđa, pod vodstvom prof. dr. sc. Ive Tolić, sada su odgovorili na to pitanje i opisali točan molekularni mehanizam klizanja premošćujućih mikrotubula.

Naime, istraživanja ovih znanstvenika pokazala su da dva mehanički različita motorna proteina u ljudskim stanicama rade zajedno u procesu klizanja premošćujućih mikrotubula te da je upravo klizanje premošćujućih mikrotubula ključno za produljivanje diobenog vretena i pravilnu raspodjelu genskog materijala tijekom stanične diobe.

Podjela stanica temeljni je proces potreban za stabilan prijenos genetičkih informacija stanice majke u dvije stanice kćeri. Sestrinske kromatide odvajaju se u buduće stanice kćeri tijekom anafaze skraćivanjem kinetohornih vlakana (anafaza A) i produljenjem vretena (anafaza B).

Budući da je riječ o jednom od ključnih koraka u diobi stanica, koji se događa u gotovo svim organizmima, molekularni mehanizmi koji produljuju vreteno bili su predmet mnogih istraživanja.

Iako je posljednjih dvadesetak godina postignut važan iskorak u razumijevanju molekularnih mehanizama koji kontroliraju proces produljivanja, identitet proteina potrebnih za samo produljivanje vretena u ljudskim stanicama ostao je nepoznat. Važnost produljenja vretena u ljudskim stanicama očituje se iz činjenice da ono, osim što je glavni pokretač kretanja kromosoma u anafazi, potiče ispravnu segregaciju zaostalih kromosoma, a njegovi su defekti u korelaciji s rakom.

"Nadamo se da će rezultati ovog rada potaknuti nova istraživanja uloge produljivanja diobenog vretena u završnim koracima diobe stanica, kada stanica završava podjelu između novonastalih stanica kćeri", istaknula je voditeljica istraživanja i dopisna autorica na radu Iva Tolić.

"Rezultati koje smo predstavili ovim radom, početak su razjašnjavanja mehanizama kontrole ovih motornih proteina čiji rad je pod strogom kontrolom mnogih drugih faktora u stanici. Povrh toga, princip zajedničkog rada motora koji smo opisali u ovom radu mogao bi pomoći drugim znanstvenicima u određivanju molekularnih mehanizama u drugim procesima koji su bitni u stanicama", objasnila je.

Najnoviji rezultati do kojih je došao ovaj mladi tim u Grupi Tolić, uspješan su nastavak istraživanja objavljenog u istom časopisu još 2017. godine. Također, kao dodanu vrijednost istraživanja dr. Tolić ističe i činjenicu da su do ovih vrijednih rezultata došli redom mladi doktorandi. Naime dr. Vukušić je doktorirao upravo na ovoj temi.

Istraživanje je potpomognuto financiranjem u sklopu projekata Europskoga istraživačkog vijeća, Hrvatske zaklade za znanost te Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri (QuantiXlie).