OTKUD POVIŠICA OD 16,85 KN BRUTO?

Riješili smo misterij povećanja plaće župana Posavca

22.07.2015 u 10:00

Bionic
Reading

'Nema ograničenja minimalne plaće župana', kratko nam je odgovorio ministar uprave Arsen Bauk nakon što smo ga upitali je li uistinu propisana minimalna plaća za župane, kako su mediji naveli izvijestivši kako je ta odredba prisilila međimurskog župana Matiju Posavca na povećanje plaće. Iako taj rast iznosi svega 16,85 kuna bruto, svejedno smo istražili o čemu se radi

Tvrdnje da je županima zakonom propisana minimalna plaća javile su se nakon što je ovih dana Skupština Međimurske županije donijela odluku o plaći i drugim pravima župana i drugih dužnosnika te županije.

Naime i ta je jedinicama lokalne samouprave, kao i sve druge u Hrvatskoj, morala uskladiti svoju odluku o plaćama s lipanjskom uputom Ministarstva uprave kojom su protumačene zakonske odredbe o načinu određivanja plaća i drugih materijalnih prava lokalnih dužnosnika koji više ne mogu dobivati, primjerice, dodatak na znanstveno zvanje poput zamjenika varaždinskoga gradonačelnika mr. Vjerana Radelića. Osim zbog takvih usklađenja, kako doznajemo u Međimurskoj županiji, odlučili su i znatno smanjiti dosadašnji koeficijent za izračun županove plaće koji je iznosio 9,03, jer je u međuvremenu osjetno porasla osnovica za njezin izračun, ali i zakonskih ograničenja.

'Dakle, nikako se ne radi o svojevoljnoj odluci župana već se radi o zakonom reguliranom usklađivanju osnovnica i koeficijenata temeljem zakona koji je propisao ograničenja plaća čelnika. Upravo temeljem tog usklađivanja, župan je bio primoran svoju plaću regulirati za točno 16,85 kuna bruto, jer je prema odluci Skupštine iz 2010. određen koeficijent 9,03 pomnožen s osnovicom kako se dosad obračunavala plaća, iznosi manje od dozvoljenog iznosa definiranog zakonom', poručili su nam iz Međimurske županije naglašavajući kako je na snazi županova odluka da nema povećanja plaća pa je ovaj postupak bio tek usklađivanje sa zakonom nakon kojeg međimurski župan i dalje ima daleko najmanju plaću među hrvatskim županima.

Županova racionalna politika plaća

Za mandata župana Posavca sredstva za plaće zaposlenika Međimurske županije smanjena su s 10.139.777 kuna na 8.153.570 kuna, dakle za više od 20 posto, što je vidljivo u izvršenju proračuna Međimurske županije. Prosjek plaće djelatnika Međimurske županije smanjen je sa 7.987 kuna na 7.378 kuna. Osnovica plaće smanjena je za devet posto, ukinuta je cipelarina i smanjeni su svi ostali troškovi. Osim redovne plaće, župan Posavec za vrijeme svog mandata nije koristio nikakva prava (putni nalozi, dnevnice i ostali troškovi…). Temeljem svega, Međimurska županija ima najmanji broj zaposlenih, najmanju dužnosničku plaću te najmanji udio za plaće od svih hrvatskih županija. Župan je ujedno donio odluku o zabrani zapošljavanja na neodređeno već su sva zapošljavanja (poslovi legalizacije, EU projekti, povećani obim posla) temeljem Ugovora na određeno najkasnije do kraja mandata ove županijske vlasti – svibanj 2017. godine.

Međimurski župan Matija Posavec dosad je primao, kako se obično navodi, 12.700 kuna i zahvaljujući tome je slovio za najslabije plaćenog župana. Međutim, Posavec bi od najslabijeg postao vjerojatno najbolje plaćeni župan da ovih dana nije osjetno smanjen dosadašnji koeficijent za izračun županove plaće. Razlog tome je to što je krajem prošle godine osnovica za izračun njegove plaće povećana s 2.445 na 3.890 kuna.

'Sukladno odluci iz 2010. (…) koeficijent za župana Međimurske županije bio je 9,03 koji pomnožen s osnovicom od 2.445,00 kuna iznosi 22.078,35 kuna bruto, što je ispod zakonski dozvoljenog iznosa. (…) Prema Odluci Vlade RH o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, važeća osnovica za obračun plaće državnih dužnosnika utvrđena je u visini od 3.890 kuna. Kako se radi o većoj osnovici od one koja se do sada primjenjivala za obračun plaća dužnosnika Međimurske županije, potrebno je korigirati na manje koeficijente župana i zamjenika župana s ciljem da njihove plaće ostanu na razini kao do sada. Tako se predlaže da koeficijent za župana bude 5,68, koji pomnožen s osnovicom od 3.890 kuna daje plaću od 22.095,20 kuna bruto, što je za 16,85 kuna veća plaća u odnosu na dosadašnju', stoji u obrazloženju nedavne odluke Skupštine Međimurske županije u kojem se naglašava da navedeni iznosi plaća ne sadrže uvećanje za radni staž od 0,5 posto.

Sudeći prema navedenom, neto plaća župana Posavca bit će veća od često spominjanih 12.700 kuna, ako nije bila i prije. Međutim, posljedica je to isključivo volje međimurskih vijećnika, a ne toga da bi 'međimurskog župana zakon natjerao da si poveća plaću', kako neki tumače. Naime takav zakon ili propis jednostavno ne postoji!

Na to upozorava ministar uprave Bauk, kao i prof. dr. Robert Podolnjak sa zagrebačkog Pravnog fakulteta koji dodaje da Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisuje samo maksimalnu visinu plaće župana i drugih lokalnih dužnosnika, ali ne i minimalnu.

'Plaće župana, gradonačelnika i općinskih načelnika, bez uvećanja za radni staž, ne smiju se odrediti u iznosima većim od (…) plaća župana i plaća gradonačelnika velikog grada i grada sjedišta županije, u iznosu većem od umnoška koeficijenta 6,42 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika, jedino je ograničenje u vezi plaća u Zakonu o plaćama lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi', kaže slovo zakona.

Sukladno tome, međimurski vijećnici nisu mogli izglasovati koeficijent za županovu plaću veći od 6,42, odnosno zadržati postojeći od 9,03, ali su mogli donijeti koeficijent manji od 5,68, tako da su županu Posavcu mogli i smanjiti postojeću plaću, a ne da su bili primorani povećati je. Pri tome su trebali samo paziti da županova plaća ne padne ispod plaće pročelnika.
'Postoji ograničenje plaće pročelnika koji ne može imati više od župana', upozorava Bauk i tako otklanja temelj za silne komentare koji su išli tako daleko da se čak tvrdilo kako je Ministarstvo uprave dopisom upozorilo međimurskog župana da si mora povećati plaću jer je primao plaću ispod zakonskog minimuma!?