obavijest građanima

Policija javlja da zbog izvanredne situacije svi s potresom pogođenih područja osobnu iskaznicu mogu izvaditi gdjegod se nalazili

04.01.2021 u 12:36

Bionic
Reading

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih razornim potresom 29. prosinca građani s područja pogođenim potresom zahtjev za izradu osobne iskaznice i promjene u registraciji oružja mogu predati u bilo kojoj policijskoj upravi ili postaji u Republici Hrvatskoj

Zbog okolnosti uzrokovanih razornim potresom s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županij, koji je pogodio Hrvatsku 29. prosinca Ministarstvo unutarnjih poslova izmijenilo je postupak izdavanja osobnih iskaznica, sukladno članku 8. stavku 4. Zakona o osobnoj iskaznici (NN 62/15 i 42/20). Navedenom je zakonskom odredbom propisano da osoba u izvanrednim okolnostima uvjetovanim elementarnim ili drugim nepogodama, kao i u drugim iznimnim situacijama, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice može podnijeti i u policijskoj upravi ili postaji koja nije mjesno nadležna prema mjestu njena prebivališta ili boravišta. Dakle, osobe s potresom pogođenog područja mogu podnijeti Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice u bilo kojoj policijskoj upravi ili postaji bez obzira na svoje prebivalište ili boravište.

Registracija oružja Građani koji imaju prebivalište na područjima pogođenim potresom, a koji zbog tih okolnosti nisu u mogućnosti u zakonskom roku od 8 dana od dana nabave oružja, odnosno u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju podnijeti zahtjev za registraciju oružja, omogućit će se registracija oružja nakon isteka tog roka, a najkasnije u roku od 30 dana od dana uspostave normalnog rada na upravnim poslovima u policijskim upravama i postajama na potresu pogođenom području.