NISKI ZAGREBAČKI CILJEVI

Plan gospodarenja otpadom krinka za spalionicu

09.09.2009 u 14:36

Bionic
Reading

Predloženim 'Planom gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu za razdoblje do 2015. godine', postavljeni su preniski ciljevi recikliranja i uporabe otpada te iskorištenja korisnih komponenti iz otpada, istaknuli su na današnjoj konferenciji za novinare supredsjednica Zelene liste Vlasta Toth i vijećnik Zelene liste u Vijeću četvrti Peščenica-Žitnjak Nenad Horvatović

ZAGREB - "Plan gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu za razdoblje do 2015. godine" dan je na uvid i otvoren za javnu raspravu do 15. rujna ove godine.

Toth napominje kako u razdoblju od 2007. do 2015. godine plan predviđa da će se reciklaža ukupno stvorenog otpada (komunalni, neopasni proizvodni, građevinski i mulj iz pročistača) u Zagrebu stvarno povećati za svega 5,41 posto u masi ukupno stvorenog otpada. Uz to, u istom razdoblju planom se predviđa stvarno povećanje reciklaže za 8,39 posto u masi ukupno stvorenog komunalnog otpada.

Obzirom na tako niske ciljeve u Toth je postavila pitanje opravdanosti visine ukupnih sredstava od 1,97 milijardi kuna koje bi po tom planu trebalo uložiti u zbrinjavanje otpada u Zagrebu od 2009. do 2015. godine.

Smatra da je glavni razlog tako velike financijske investicije isključiva želja da se pošto-poto izgradi spalionica komunalnog otpada, a ne želja da se na cjelovit, učinkovit i održiv način riješi zbrinjavanje otpada u Zagrebu.

Toth je rekla da je planom čak 1,4 milijarde kuna ili 70 posto ukupnih sredstava predviđeno za izgradnju spalionice, a svega 30 posto ili 500 milijuna kuna za sve ostalo. No, dodala je, nije detaljno razrađeno kako će se sve to financirati.

Upozorila je da će se odlagalište otpada na Jakuševcu zatvoriti 2011. godine, a izgradnja spalionice još nije ni krenula. Stoga, ukoliko se ubrzo nešto ne učini, smatra da Zagrebu prijeti sudbina Napulja.

Govoreći o spalionici Horvatović je upozorio da je njezina tehnologija zastarjela već 20 do 30 godina i ne koristi se više nigdje u svijetu. "Gura nam se isključivo zbog mulja koji bi se trebao spaliti", istaknuo je.