redukcija sadržaja

Objavljene izmjene sadržaja državne mature; evo gdje je došlo do promjena

04.05.2020 u 20:03

Bionic
Reading

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) objavio je u ponedjeljak usuglašene promjene o redukciji sadržaja koji će se vrednovati u ispitima državne mature u ispitnom sadržaju

Iz NCVVO-a ističu da su, sukladno odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o redukciji sadržaja koji će se vrednovati u ispitima državne mature, objavili usuglašene promjene u ispitnom sadržaju.

"U Hrvatskom jeziku došlo je do promjena u višoj i nižoj razini, u matematici u višoj razini, kao i u grčkom te višoj razini latinskog i talijanskog jezika", napominju u centru.

Dodaju kako je ispitni sadržaj smanjen i kod mađarskog materinskog jezika, srpskog materinskog jezika te talijanskog materinskog (viša i osnovna razina).

Sadržaj češkog materinskog jezika neće se mijenjati.

"Sadržaj osnovnih razina predmeta matematika i latinski jezik neće se mijenjati, kao niti sadržaj stranih jezika - engleski (viša i osnovna razina), njemački (viša i osnovna razina), talijanski (osnovna razina), francuski i španjolski (viša i osnovna razina)", poručuju u NCVVO-u.

Naglašavaju kako u ispitima navedenih predmeta nema nastavnih sadržaja koji se poučavaju i uče samo u drugom polugodištu četvrtog razreda, jer ispit nije sadržajno koncipiran, već se temelji na stečenim jezičnim kompetencijama.

Detaljan pregled sadržaja koji neće biti vrednovan kandidati za ovogodišnju Državnu maturu mogu provjeriti na https://www.ncvvo.hr/kategorija/vazno/.