važna ustanova

Hrvatski sabor u petak o Centru za posebno skrbništvo

16.01.2020 u 18:22

Bionic
Reading

Hrvatski sabor s radom nastavlja u petak raspravom o Prijedlogu zakona o Centru za posebno skrbništvo kojim se uređuje se status, djelatnost i ustrojstvo Centra kao javne ustanove kojoj je osnivač Republika Hrvatska, a predviđeno je i glasovanje o raspravljenim točkama dnevnog reda.

Vladinim prijedlogom zakona propisuje se djelatnost Centra, poslovi na temelju javnih ovlasti i drugi stručni poslovi vezani uz njih te financiranje djelatnosti Centra. Također se utvrđuje ustrojstvo Centra i mogućnost osnivanja njegovih podružnica i tijela.

Propisuju se sastav upravnog vijeća, način imenovanja odnosno biranja njegovih članova, trajanje mandata, uvjeti za njihovo imenovanje kao i razlozi i postupanje prilikom razrješenja članova upravnog vijeća prije isteka mandata te način donošenja odluka. Nadalje, propisuju se ovlasti ravnatelja, trajanje mandata, uvjeti za ravnatelja, postupak imenovanja, način sklapanja ugovora o radu.

Uređenjem Centra omogućit će se nesmetani nastavak djelatnosti, odnosno, osiguravanje djeci i odraslim osobama zastupanje u sudskim postupcima od strane neovisnog tijela te kvalitetnija zaštita njihovih prava, navode predlagatelji.

Propisivanjem mogućnosti osnivanja podružnica i jasnijim propisivanjem djelatnosti utječe se na kvalitetnije obavljanje djelatnosti, poboljšanje kvalitete radnih mjesta te unapređenje rada drugih sustava poput sudova i centara za socijalnu skrb, stoji, uz ostalo, u obrazloženju.

Sjednica Hrvatskog sabora počinje u 9,30 sati, a glasanje je predviđeno u 13,30 sati.