komisija hbk iustitia et pax

Biskupi u opširnoj izjavi žestoko oprali vladajuće: Dotaknuli se curenja informacija, nepravednih ovrha, ratnih zločina...

24.10.2018 u 13:53

Bionic
Reading

Komisija Iustitia et pax Hrvatske biskupske konferencije objavila je izjavu u kojoj direktno kritizira vlast te se posebno osvrće na dvije teme, pravnu (ne)sigurnost te radnu i socijalnu (ne)sigurnost u hrvatskom društvu. Kritiku su uputili i sindikatima, ali i zbog ovrha

'Oni koji vode državu moraju biti u službi svih građana i skrbiti se o njihovim različitim potrebama, uključujući i jednu od temeljnih ljudskih potreba – onom za sigurnošću. Svjedoci smo, nažalost, obrnuta procesa, koji kao da sugerira da su građani u službi države, a ne obratno. Takav sustav vladavine udaljava se od svoje izvorne biti', napominju u izjavi koju potpisuje predsjednik Komisije Iustitia et pax, biskup Đuro Hranić.

Sustav u kojem politika prestaje biti idealom služenja općemu dobru i postaje sredstvo za podilaženje partikularnim interesima ima niz negativnih posljedica. 'Među tim negativnim posljedicama disfunkcionalne države svakako je najvažnija nesigurnost građana, a ogleda se na više razina, od kojih su tri ključne i međusobno usko povezane: pravna, radna i socijalna', stoji u izjavi.

Što se tiče pravne sigurnosti, spominju učestale izmjene zakona koji reguliraju temeljna ljudska prava. Smatraju i da su nerijetko zakoni lišeni elementarne pravednosti. 'Stoga je teško oteti se dojmu da su brojni zakoni doneseni ne radi ostvarivanja općega dobra, nego radi partikularnih interesa pojedinih profesionalnih ili inih skupina', navode. Pa tako, smatra Komisija, nije opravdano da lakše povrede zakona budu strože sankcionirane od težih.

Obrecnuli su se i na nepravednu primjenu Ovršnog zakona te smatraju da nije pravedno ovršiti imovinu zbog manjega duga, uz istodobno toleriranje i davanje poreznih i inih povlastica velikim dužnicima.

Tu su naravno i dugotrajni sudski postupci i neujednačena sudska praksa koji doprinose pravnoj nesigurnosti. To, rezultira, napominju, brojnim postupcima protiv Republike Hrvatske pred europskim sudovima i obvezom plaćanja naknada tužiteljima na teret državnoga proračuna.

No tu ne staju. Spominju i uplitanje izvršne vlasti u sudske postupke, pritom naglašavajući kako 'pravnu sigurnost na osobit način ugrožava odavanje tajnih informacija tijekom izvida u kaznenim predmetima'.

  • +6
Predstavljena izjava Komisije Iustitia et pax Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

Što se tiče drugog dijela izjave koja se tiče radne i socijalne sigurnosti, kažu kako u 'Hrvatskoj je previše primjera koji sugeriraju sustavne razmjere nepoštivanja prava na rad i slobode rada i koji svjedoče o kršenju dostojanstva čovjeka radnika. Stopa nezaposlenosti izrazito je visoka, a i oni koji rade u najvećem broju slučajeva imaju primanja nedostatna za životni standard dostojan čovjeka. Sigurnost radnih mjesta, ponajprije u privatnom i tzv. realnom sektoru, ugrožena je zbog neodgovornosti poslodavaca, raširenoga mentaliteta grabežljivoga (predatorskoga) kapitalizma i neodgovarajuće zaštite prava radnika'.

Uputili su i kritiku na račun sindikata koji 'zbog razjedinjenosti i rascjepkanosti gube u hrvatskom društvu svoju prijeko potrebnu ulogu istinskih boraca za prava radnika i rada'.

  • +6
Sindikalni prosvjed protiv izmjena Zakona o radu Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL

Kritiziraju i porezni sustav koji, smatraju, demotivira rad.

'Veća porezna opterećenja za one koji rade i zarađuju više potiču niz negativnih trendova, uključujući i iseljavanje visokoobrazovanih kadrova. S druge stane, tako prikupljeni proračunski prihodi nisu usmjereni ponajprije prema javnim uslugama i politikama, kao i stvaranju novih vrijednosti, nego u velikoj mjeri služe održavanju velikoga i slabo učinkovitoga i, još uvijek, nereformiranoga aparata javne i državne uprave', ističu.

Nesigurnost je u tom smislu predvorje neslobode jer potiče različite oblike ovisnosti, podaništva i frustracije.

'U tom kontekstu pravna, radna i socijalna nesigurnost pridonose zabrinjavajućoj pojavi masovnog iseljavanja, a to dovodi i do deficita kadrova različitih profila, nužnih za funkcioniranje djelatnosti u primarnom, sekundarnom i tercijarnom sektoru, kao i nepovjerenja u institucije sustava', napominju.

  • +2
Iseljavanje Izvor: Pixsell / Autor: Tomislav Miletic/PIXSELL

U završnom dijelu izjave kazali su kako se osjeća i 'selektivna pravednost, posebice u neprocesuiranju i nekažnjavanju ratnih zločina počinjenih tijekom Domovinskog rata' te 'dugogodišnja nezainteresiranost za procesuiranje odgovornih za nezastarive zločine protiv čovječnosti počinjene tijekom i nakon Drugoga svjetskoga rata'.

Osim toga, zbog javnoga interesa i promicanja općega dobra, od osobite je važnosti i suzbijati klijentizam i korupciju na svim razinama funkcioniranja države, od lokalne razine do središnje državne vlasti. Stoga Komisija, u skladu sa svojim poslanjem promicanja 'pravde i mira' na temeljima socijalnoga nauka Katoličke crkve, poziva sve odgovorne u zakonodavnoj, izvršnoj i sudbenoj vlasti da svojim aktivnim postupanjem pridonesu otklanjanju naznačenih pravnih, radnih i sigurnosnih problema, o kojima se govori u Izjavi. Svima je, naime, u interesu učinkovita pravna država, poštivanje trodiobe vlasti i ustavnih prava građana. Jer samo na taj način može se pospješiti opće ili zajedničko dobro te ostvarivati pravna, radna i socijalna sigurnost koja će, u suvremenom hrvatskom društvu, svakomu čovjeku i obitelji jamčiti dostojan, pravedan i siguran život', zaključuje Komisija Iustitia et pax.