rmn

ROMAN@TPORTAL.HR 2023.

Pravilnik - Književna nagrada roman@tportal.hr 2023.

  • V. Ba.
  • Zadnja izmjena 13.04.2023 11:22
  • Objavljeno 02.02.2023 u 12:04
Bionic
Reading

Na temelju Odluke - Književne nagrade roman@tportal.hr Upravni odbor Književne nagrade u sastavu: Vid Barić, Dijana Suton i Mirela Hegediš Horvat 20. siječnja 2023. godine usvojio je: PRAVILNIK KNJIŽEVNE NAGRADE roman@tportal.hr za najbolji roman izdan od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom godišnje Književne nagrade roman@tportal.hr (dalje: Pravilnik) utemeljitelj Hrvatski Telekom d.d. (dalje: Utemeljitelj) želi pridonijeti vrednovanju autorskog rada, a prema postavljenim stručnim kriterijima. Pravilnikom se uređuje postupak prijavljivanja romana, rad žirija i objavljivanja dobitnika Književne nagrade roman@tportal.hr (dalje: Književna nagrada).

Članak 2.

Književna nagrada se dodjeljuje autoru za najbolji roman, čije prvo izdanje mora biti objavljeno na hrvatskom jeziku i izdano kod izdavača registriranog u Republici Hrvatskoj, u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine (dalje: izborno razdoblje).

Članak 3.

Odluku o dobitniku Književne nagrade donosi stručni žiri koji pri ocjenjivanju prijavljenih romana djeluje prema umjetničkim i stručnim standardima. Članovi žirija su odgovorni za sastavljanje šire liste, te uže liste kandidata za Književnu nagradu i odabir dobitnika.

Žiri Književne nagrade sastavlja Utemeljitelj nagrade. Žiri Književne nagrade sastoji se od pet (5) članova i svoje odluke donosi glasovanjem na sjednicama, i to većinom od ukupnog broja članova.

Žiriranje će se održati u tri kruga. Širi krug kandidata - 11 naslova u travnju 2023., uži krug kandidata - finalnih pet naslova u svibnju 2023. i dobitnik Književne nagrade u lipnju 2023. godine. Popis svih kandidata po krugovima, uključujući i dobitnik Književne nagrade objavljuje se na Internet stranici www.tportal.hr.

Članak 4.

Nagrada koju će dobiti autor pobjednik Književne nagrade je neto novčani iznos od 10.000,00 eura (slovima: deset tisuća eura) te audio izdanje pobjedničkog romana na platformi Book&Zvook.

Troškove produkcije audio izdanja iz prethodnog stavka ovog članka u potpunosti podmiruje Hrvatski Telekom d.d.

Nagrada se dodjeljuje samo jednom autoru i ne može biti podijeljena između više autora ili više romana. Nagrada dobitniku biti će isplaćena na tekući račun, najkasnije u roku od mjesec dana od dana objave dobitnika Književne nagrade sukladno prethodnom članku.

UVJETI NATJEČAJA

Članak 5.

Romani za Književnu nagradu se prijavljuju u razdoblju od 10.2.2023. do 25.2.2023. na temelju poziva Upravnog odbora Književne nagrade objavljenog na Internet stranici www.tportal.hr.

Predlagatelj izdanja može biti izdavač romana ili autor romana (dalje u tekstu: Predlagatelj).

Predlagatelj se, podnošenjem prijave, obvezuje da na svečanosti proglašenja dobitnika Književne nagrade osigura nazočnost autora prijavljenih romana.

Predlagatelj se, podnošenjem prijave, obvezuje osigurati da nositelj autorskog prava pobjedničkog romana pristaje, u trenutku prijave na natječaj, da se nagrađeni roman ekskluzivno javno objavi i učini dostupnim javnosti u audio izdanju na platformi Book&Zvook sukladno članku 1. stavak 1 ovog Pravilnika i to na period od 5 (pet) godina u kojem nema pravo na ovaj način ustupiti objavu pobjedničkog romana bilo kojoj drugoj platformi na teritoriju Republike Hrvatske.

Daljnji odnosi, izvan navedenog ovim Pravilnikom, između nositelja autorskog prava i platforme Book&Zvook regulirati će se zasebnim ugovorom o poslovnoj suradnji između nositelja autorskog prava i platforme Book&Zvook.

Predlagatelj prilikom prijave romana jamči istinitost podataka navedenih u prijavi.

U slučaju da više Predlagatelja prijavi identične romane, Upravni odbor će prihvatiti samo prvu prijavu romana.

U slučaju su-izdanja roman prijavljuje jedan od izdavača.

Upravni odbor pridržava pravo uvida u svu potrebnu dokumentaciju radi utvrđivanja prava prvenstva kao i ispravnosti prijava uopće.

Članak 6.

Upravni odbor ima pravo tražiti ispravak prijave od Predlagatelja, ako je to moguće, odnosno ne uvrstiti u konkurenciju neispravne ili nepotpune prijave.

Upravni odbor, prema potrebi, za pojedine kategorije ustanovljuje stručne komisije koje su ovlaštene provjeravati udovoljava li prijavljeno djelo kriterijima iz ovog Pravilnika.

Upravni odbor o pravovaljanosti prijava punovažno odlučuje većinom glasova članova nazočnih na sjednici, pa se tako utvrđene prijave upućuju na glasovanje žiriju.

Konačan popis svih prijava prije slanja žiriju utvrđuje Upravni odbor. Konačan popis svih prijava objavljuje se na Internet stranici www.tportal.hr.

Članak 7.

Na natječaju može konkurirati roman koji zadovoljava uvjete iz Članka 2. ovog Pravilnika, pod uvjetom da njegov Predlagatelj osigura članovima žirija pet primjeraka prijavljenog romana i jedan primjerak prijavljenog romana u svrhu promocije romana.

Sukladno naprijed navedenom, šest kopija prijavljenog romana mora biti dostavljeno Utemeljitelju nagrade najkasnije do 1.3.2023. na adresu: Hrvatski Telekom d.d. - Tportal.hr (Za književni natječaj), Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb.

Konkurirati mogu romani koji su ranije nagrađivani nekom književnom nagradom, a koji ispunjavaju kriterij utvrđen u članku 2. ovog Pravilnika.

Ne mogu se natjecati ponovljena izdanja romana.

Stručni žiri može, nakon završetka prijava, do 10.3.2023. u konkurenciju pozvati bilo koji drugi roman objavljen u razdoblju predviđenom trajanjem natječaja, iako taj naslov izdavač nije prijavio. U tom slučaju izdavač će biti zamoljen da pošalje šest (6) primjerka romana Utemeljitelju nagrade sukladno odredbama ovog članka Pravilnika.

DODJELA KNJIŽEVNE NAGRADE

Članak 8.

Dobitniku Književne nagrade će nagrada biti dodijeljena u Zagrebu, u lipnju 2023. godine.

Članak 9.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika, kao i njegovo tumačenje, utvrđuje Upravni odbor te o svemu obavještava sudionike u natjecanju.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal