PRAVILNIK

Pravila nagradne igre 'Osvoji i ti put na Brijune'

  • Autor: tportal.hr
  • Zadnja izmjena 10.09.2009 11:17
  • Objavljeno 27.04.2009 u 12:55
Tportal

Tportal

Izvor: tportal.hr / Autor: Tportal

Na temelju Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine, broj: 83/02, 149/02) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, broj: 158/02 i 47/08), HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., Savska cesta 32, Zagreb, OIB: 81793146560 (u daljnjem tekstu: Priređivač), utvrđuju sljedeća:

Članak 1.

Priređivač priređuje nagradnu igru 'Osvoji i ti put na Brijune' (u daljnjem tekstu: Igra) sukladno ovim pravilima (u daljnjem tekstu: Pravila) koja će trajati od 22.6.2009. do 12.7.2009.godine.

Članak 2.

Svrha priređivanja Igre je promocija proizvoda i usluga Priređivača.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u Igri imaju sve fizičke i pravne osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena Pravila Igre te zadovoljavaju uvjete definirane ovim člankom i člankom pet ovih Pravila.

U Igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici Priređivača i vanjski suradnici Priređivača, koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi i realizaciji Igre kao ni privremeno i trajno isključeni korisnici Priređivača.

Članak 4.

Fond nagrada u sklopu Igre sastoji se od cjelodnevnog programa za pet dobitnika uz pratnju koji se nalazi u prilogu ovih pravila i čini njihov sastavni dio te deset karata za premijeru predstave 'Don Juan' koja će se održati 24.7.2009. godine na Brijunima.

Pojedinačna vrijednost svake nagrade iznosi: 4.542,00 kn (četiritisućepetstočetrdesetdvijekune)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 22.710,00 kn (slovima: dvadesetdvijetisućesedamstodesetkuna).

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.

Dobitnik nagrade može nagradu prenijeti na drugu osobu, uz obavijest Priređivaču.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u Igri imaju korisnici MAXtv-a koji koriste MAXtv uslugu po redovnim uvjetima te svi koji su predali zahtjev i zahtjev im je prihvaćen od strane T-Coma za MAXtv uslugom, u razdoblju od 22.06-12.07.2009., uz ugovornu obvezu od 24 mjeseca i koji na dan kraja nagradne igre koriste MAXtv uslugu pod redovnim uvjetima. Za sudjelovanje potrebno je ispuniti elektronički kupon na stranici: http/:www.tportal.ht/brijuni. Uvjet je da su prijavljeni u periodu nagradne igre pogledali minimalno 5 plaćenih sadržaja u MAXtv videoteci.
Dobitnici se izvlače iz kompjuterske baze svih MAXtv korisnika koji su ispunili elektronički kupon za sudjelovanje u Igri.

U svrhu provođenja Igre, Priređivač će prikupljati sljedeće osobne podatke korisnika: ime i prezime; adresu ( ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj); broj telefona i e-mail adresu. Priređivač će za sve korisnike čije je osobne podatke prikupio u skladu s odredbama ovog članka Pravila (dalje: sudionici Igre), obraditi njihove prikupljene osobne podatke u svrhu provedbe Igre (ime i prezime, adresa, e-mail i broj telefona). Ovi se podaci upisuju u bazu svih sudionika Igre iz koje će naknadno biti izvučeni dobitnici. Sudjelovanjem u Igri sudionici Igre daju suglasnost Priređivaču da prikuplja i obrađuje navedene njihove osobne podatke u svrhu provođenja Igre, što uključuje objavu njihovih imena i prezimena u slučaju osvajanja nagrade (u tisku i T-Portal internet stranici), kontaktiranja putem e-maila i telefonski o dobivenoj nagradi. Sudionici Igre suglasni su da u slučaju osvajanja nagrade, Priređivač može objaviti njihova imena, prezimena i fotografije te ih koristiti u promidžbene svrhe u vezi s Igrom ako je to potrebno, bez ikakve obaveze davanja bilo kakve naknade za isto.

Članak 6.

Igra se provodi u razdoblju navedenom u članku jedan ovih Pravila.

Članak 7.

Javno izvlačenje imena dobitnika nagrade iz članka četiri ovih Pravila održat će se 13.07.2009. u prostorijama Priređivača, Savska 32, Zagreb.

Nadzor i kontrolu nad ispravnošću izvlačenja vršit će tročlana komisija u sljedećem sastavu: Martina Sommer Akmačić, Kristina Kramarić, Zvjezdana Šekutor (u daljnjem tekstu: Komisija).

Imena dobitnika nagrada iz članka četiri ovih Pravila bit će javnim izvlačenjem - računalnim programom za generiranje redoslijeda prijava – selektirana iz baze svih sudionika koji su zadovoljili uvjete iz članka tri i članka pet ovih Pravila.

O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik sa podacima o mjestu i vremena izvlačenja, klasi, urudžbenom broju i datumu izdavanja suglasnosti na pravila Igre, datum i naziv dnevnih novina u kojima su pravila Igre objavljena, način izvlačenja dobitnika te ime i prezime i adresu dobitnika.

Zapisnik iz prethodnog stavka ovog članka potpisuju svi članovi komisije iz stavka drugog ovog članka.

Članak 8.

Rezultati Igre će biti objavljivani na Internet stranicama www.tportal.hr te u dnevnom tisku prema odabiru priređivača u roku 7 dana od završetka igre. Dobitnici nagrada također pisanim će putem biti obaviješteni o dobitku, mjestu, vremenu i načinu podizanja nagrada.

Ukoliko se dobitnici u roku do zaključno 20.7.2009. ne jave Priređivaču, Priređivač će nepodijeljenu nagradu prodati na javnom natječaju te sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.
Nagrade nisu zamjenjive za novac.

KONTAKTI:
T-Com
Sektor za marketinške komunikacije
Savska 32,
10 000 Zagreb
Tel: 01/4913900
Radno vrijeme, ponedjeljak do petak od 8 do 16 sati
E-mail: marketing@t-com.hr

Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obaveze Priređivača prema dobitniku nagrade.

Članak 9.

Ako se u Igru ne uključi nijedan sudionik, Priređivač će Igru prekinuti. Ako nagrade ne budu preuzete, Priređivač će postupiti sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara.

Članak 10.

U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.

Članak 11.

Priređivač snosi sve troškove vezane uz priređivanje Igre.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika Igre nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12.

Pravila se primjenjuju od prvog dana početka Igre.


Članak 13.

Ova će se Pravila dostaviti Ministarstvu financija Republike Hrvatske na suglasnost, a po dobivenoj će se suglasnosti početi primjenjivati od dana početka Igre.
Pravila će biti objavljena u dnevnom tisku prema odabiru Priređivača.

Pregled tjedna bez spama i reklama

Prijavi se na naš newsletter i u svoj inbox primaj tjedni pregled najvažnijih vijesti!

Napiši ovdje što ti misliš o ovoj temi