kako upravljati rizicima?

Istražili smo koji su novi trendovi u hedging strategijama

27.03.2024 u 12:40

Bionic
Reading

Kompanije su izložene različitim rizicima koji proizlaze iz promjena tržišnih cijena, kao što su promjene u valutnim tečajevima, kamatne stope ili cijene roba.

Kako bi aktivno upravljale tim rizicima, tvrtke mogu koristiti različite financijske instrumente, odnosno derivate kako bi se zaštitile i smanjile utjecaj nepovoljnih kretanja na tržištu

Na raspolaganju su im različiti instrumenti, između ostaloga:

Terminski ugovori - sporazumi između dviju strana o kupnji ili prodaji određenog iznosa temeljne imovine po unaprijed određenoj cijeni i datumu u budućnosti. Terminski ugovori omogućuju tvrtkama da iskoriste trenutno povoljne tržišne uvjete i fiksiraju tečaj ili kamatnu stopu u budućnosti te eliminiraju neizvjesnost budućih fluktuacija.

Opcijski ugovori - ugovori koji kupcu daju pravo, ali ne i obvezu, da kupi ili proda temeljnu imovinu po unaprijed određenoj cijeni i datumu. Opcijski ugovori mogu pomoći tvrtkama da se zaštite od negativnih rizika, a istovremeno zadržavaju potencijal za rast. Međutim, u slučaju kupnje oni također zahtijevaju plaćanje premije unaprijed i mogu ostati bez te vrijednosti ako se ne iskoriste.

Swapovi - ugovori između dviju strana koji omogućuju razmjenu novčanih tokova na temelju različitih referentnih stopa ili indeksa. Swap ugovori mogu pomoći tvrtkama da se zaštite od fluktuacije kamatnih, valutnih ili robnih rizika razmjenom svojih fiksnih ili varijabilnih plaćanja za one od druge strane.

Više o kamatnom swapu i o upravljanju derivatima doznali smo od Tomislava Ružića, izvršnog direktora odjela za financijska tržišta u Raiffeisen banci.

Kad se koristi kamatni swap?

Kompanije imaju svoje cikluse financiranja i sve ulaze u određene strukture financiranja. Bilo preko banke u smislu kredita, bilo izlaskom na tržište kapitala kroz izdavanje obveznica ili dionica. Kada su kamatne stope bile jako niske, što je bila situacija zadnjih desetak godina, nitko nije razmišljao o kamatnim rizicima. Jer ako kamatne stope narastu, a tvrtka ima izloženost prema nekoj referentnoj vrijednosti kao što je Euribor, to će se nepovoljno odraziti na cash flow. Izvori financiranja će biti puno skuplji. Tad se postavlja pitanje imate li instrumente osiguranja, a upravo jedan od takvih instrumenta je kamatni swap.

Kamatne stope su narasle i tržište je visoko volatilno. Znači, sada je vrijeme za kamatni swap?

Ne postoji univerzalna strategija zaštite rizika koja uspješno funkcionira za svaku kompaniju i u svakoj situaciji, ali možemo reći koji su to sastojci potrebni da bi se uspješna strategija definirala:

  • Dobro razumijevanje risk profila, uključujući izvore, magnitudu i duraciju potencijalnih rizika
  • Definirana politika strategije i zaštite rizika koja je u skladu s ciljevima kompanije, 'risk apetitom' i budžetskim ograničenjima
  • Izbor hedging proizvoda i alata koji je u skladu sa specifičnim rizicima kojima je kompanija izložena
  • Redovno praćenje i evaluacija performansa samih proizvoda
  • Pouzdan i iskusan partner u implementaciji hedging strategije što uključuje pristup lokalnoj ekspertizi, visoku likvidnost proizvoda i inovativna rješenje u cijeloj CEE regiji

Možete li dati neki konkretan primjer kako se odvija swapanje?

Recimo da klijent želi fiksnu kamatnu stopu na deset godina jer mu toliko još traje kredit. U tom trenutku je primjerice Euribor na 0,5 posto i klijentu će biti primjerice ponuđena fiksna kamatna stopa od 0,8 posto. Ako Euribor naraste u tih deset godina na četiri posto, klijent će i dalje plaćati 0,8 posto. Njegov cash flow će uvijek biti isti bez obzira na to što se događa na tržištu. Postignuta je stabilnost novčanog toka i može slobodnije razmišljati o daljnjem ciklusu financiranja bez straha od toga što se događa u svijetu.

Koliki je trošak za klijenta kad ugovara kamatni swap?

Inicijalnog troška za klijenta nema. Jedino što će inicijalnim ulaskom u jedan takav proizvod njegov trošak zaduživanja biti skuplji. Ali ako on očekuje da će kamatne stope rasti onda će se u jednom trenutku trošak poravnati.

Trenutno su kamate visoke i očekuje se njihov pad.

Točno i ako biste sad ulazili u kamatni swap, kad se očekuje spuštanje kamatnih stopa, vi biste odmah inicijalno prebacivanjem svoje obaveze iz varijabilne u fiksnu već pri prvom anuitetu plaćali manje upravo iz razloga što se anticipiranje budućih kretanja odražava na cijenu proizvoda. Odmah ste pojeftinili izvor financiranja, ali pošto je tržište reklo da će vjerojatno kamatne stope početi padati, to znači da će te vi sa svojom stabilnošću potencijalno propustiti niže zaduživanje. Ta razlika između kamatne stope koju vi plaćate i kamatne stope koja će možda biti niža je vaš trošak.

Imaju li poduzetnici i menadžeri u Hrvatskoj dovoljno znanja o derivatima?

Teško mi je tvrditi koliko netko ima teoretskog znanja o derivatima, ali praksa potvrđuje da je aktivno upravljanje tržišnim rizicima kod kompanija koje djeluju na našem tržištu daleko ispod prosjeka razvijenih zemalja CEE-a.

Bitno je naglasiti da su takvi proizvodi nastali kako bi olakšali poslovanje i da kompanije s uvođenjem pametne hedging strategije u odnosu na konkurenciju mogu ponuditi svoje proizvode ili rješenja po povoljnijim uvjetima. Prije svega, kod kompanija se koriste kako bi im se uravnotežio cash flow i sveli rizici, bilo kamatni, bilo valutni, u njima odgovarajuće okvire. RBA zbog toga snažno radi na edukaciji svojih klijenata i nudi ekspertizu u području tržišta kapitala zajedno s jakom regionalnom prisutnošću.

Koliko kompanija kod nas uopće aktivno upravlja svojim financijama?

Jako malo tvrtki uopće ima korporativnu riznicu. Uglavnom su to velike firme kojima u riznici rade ljudi koji imaju bankarski background. Oni poznaju derivate, aktivno ih koriste i svjesni su važnosti hedgiranja odnosno upravljanja rizikom. Ono što mi pokušavamo sugerirati i suportirati prema vlasnicima i direktorima je da na razini kompanije odobre hedging strategiju.

Zbog čega je to važno?

Financijski direktori u tvrtkama često zaziru od derivata jer oni mogu tvrtkama donijeti određeni gubitak. Zbog toga su više fokusirani na računovodstveni aspekt poslovanja nego na cijenu zaduživanja. Zato je važno da se na razini tvrtke odobri od strane Nadzornog odbora hedging strategija, kako bi financijski direktor mogao aktivno upravljati kamatnim pozicijama kompanije bez dodatnog straha ili zaziranja od takvih produkata. Sa strane RBA financijskih tržišta i ovdje imamo veliko iskustvo i suportiramo naše klijente.

Mogu li swapove za zaštitu od kamatnog rizika koristiti sve tvrtke bez obzira na veličinu ili se radi o derivatu koji je prvenstveno namijenjen većim sustavima?

Financijama treba aktivno upravljati pogotovo kada smo se uvjerili da ništa nije trajno i da konstantno živimo u izuzetno volatilnom okruženju. Kamatne stope prvenstveno ovise o politici središnjih banaka, američkog FED-a i Europske središnje banke. Unazad godinu dana čini se kako inflacija slabi i bile su najave da će doći do pada kamatnih stopa. Međutim na zadnjoj sjednici ECB-a rečeno je kako se ne planira njihovo tako skoro spuštanje. Naravno da je Euribor na to reagirao i izvori financiranja postali su skuplji. Zbog toga je važno aktivno upravljati poslovnim rizicima i svesti ih na podnošljivi minimum.

Zaključno, izazovi kamatnog rizika za tvrtke u Hrvatskoj zahtijevaju aktivno upravljanje i edukaciju o financijskim derivatima. Unatoč ograničenoj svijesti o derivatima, kompanije bi trebale razmotriti strategije hedginga kako bi zaštitile svoje pozicije od volatilnosti tržišta. Važno je da tvrtke, bez obzira na veličinu, odobre hedging strategiju na razini uprave kako bi financijski direktori mogli učinkovito upravljati kamatnim pozicijama bez nepotrebnog straha.

Prilog je napravljen u produkciji Tnative tima tportala u skladu s najvišim profesionalnim standardima te u suradnji s Raiffeisenbank Hrvatska.