TRI PUTA VEĆE PLAĆE OD PREMIJERA

Sanader reže plaće direktorima državnih tvrtki

  • Autor: tportal.hr
  • Zadnja izmjena 24.02.2009 08:58
  • Objavljeno 24.02.2009 u 08:58
Ivo Sanader

Ivo Sanader

Izvor: Cropix / Autor: CROPIX / Davor Pongracic

Pojedini direktori javnih poduzeća imaju i tri puta veću plaću od premijera Sanadera i ministara. Tražit ćemo da i na svojim plaćama pokažu da su spremni štedjeti, poručuje visokopozicionirani član Vlade uoči današnjeg sastanka direktora 19 javnih poduzeća s premijerom Ivom Sanaderom.

Direktorske plaće, koje u nekim državnim poduzećima dosežu i 50 tisuća kuna, neće biti jedina stavka u kojoj u Vladi očekuju štednju. Kako najavljuju, tražit će i konkretne planove štednje u tvrtkama u većinskom državnom vlasništvu među kojima su HEP, Hrvatske autoceste, Hrvatska pošta, Hrvatske željeznice, Croatia osiguranje, Hrvatske šume, Hrvatske vode, Janaf, Croatia Airlines...

I dok iz privatnog sektora stižu alarmantna upozorenja o otpuštanjima radnika, padu prihoda i sve većim problemima s nelikvidnosti, Vlada za sada nije poduzela niti jednu oštru mjeru u državnim tvrtkama, među kojima neke žive upravo na teret državnog proračuna. Iz državne je blagajne na račune 11 od 19 javnih poduzeća samo u 2007. za subvencije i dotacije isplaćeno 2,9 milijardi kuna, piše Jutarnji list

Prema izvješću o poslovanju u državnim tvrtkama za 2007., čak 62 posto državnog novca odnosno više od 1,8 milijardi kuna dobio je HŽ Holding. Upravo su Hrvatske željeznice postale simbol netransparentnog trošenja novca i kriminala za koji nitko do sada nije snosio odgovornost.

Unatoč krizi mnoga državna poduzeća i u ovoj godini najavljuju nova zapošljavanja, a neki, poput HEP-a, čak i s gubicima kupuju novi luksuzni vozni park.

Vrlo brzo će se, međutim, pokazati je li riječ o mazanju očiju ili će Vlada ovaj put doista inzistirati na racionalizaciji poslovanja i štednji.

Ne­ka dr­ža­vna po­du­ze­ća već su za da­našnji sa­sta­nak pri­pre­mi­la de­talj­ne pla­no­ve šte­dnje, no ugla­vnom ni­su ispla­ni­ra­li šte­dnju na me­na­džer­skim ugo­vo­ri­ma i pla­ća­ma za­po­sle­nih

Cro­a­tia osi­gu­ra­nje ove go­di­ne pla­ni­ra šte­dje­ti na troško­vi­ma za mar­ke­ting, na obno­vi vo­znog par­ka i sma­nje­nju re­pre­zen­ta­ci­je. Sto­ga ne­će ku­po­va­ti no­ve slu­žbe­ne au­te, a za­po­sle­ni­ci­ma ko­ji ih ko­ri­ste po­nu­dit će da ih otku­pe. Ta­ko­đer će, ne­slu­žbe­no se do­znaje, ogra­ni­či­t će ko­rište­nje slu­žbe­nih kar­ti­ca i mo­bi­te­la te odre­di­ti li­mi­te iznad ko­jih će sva­tko sam pla­ća­ti troško­ve. O sma­nje­nju pla­ća su ta­ko­đer ra­zmišlja­li, no odu­sta­li su jer ima­ju sklo­pljen Ko­le­kti­vni ugo­vor.

- No­ve lju­de pla­ni­ra­mo za­pošlja­va­ti je­di­no u pro­da­ji jer oni stva­ra­ju pri­hod - objašnja­va­ju u Cro­a­tia osi­gu­ra­nju. No­vo za­pošlja­va­nje pla­ni­ra se i u Ja­na­fu jer će, tvr­de, zbog ve­će isko­rište­no­sti do­ma­ćih skla­dišta na­fte bi­ti i više po­sla. No, isto­do­bno na to­me oče­ku­ju i naj­ve­će ušte­de.

PLAĆE DIREKTORA:

Jurica Prskalo (HAC) - 30.000 kuna
Davorin Kobak (HŽ) - 28.000 kuna
Hrvoje Vojković (CO) - 40.000 kuna
Ivan Mravak (HEP) - 19.000 kuna
Ivan Mišetić (CA) - 43.000 kuna

Pregled tjedna bez spama i reklama

Prijavi se na naš newsletter i u svoj inbox primaj tjedni pregled najvažnijih vijesti!

Napiši ovdje što ti misliš o ovoj temi