tportalov vodič

Pokrećete biznis? Provjerili smo koliko novca ove godine možete dobiti od države

17.02.2023 u 06:39

Bionic
Reading

Država je i ove godine osigurala poticaje za nezaposlene osobe koje žele pokrenuti svoj biznis od nule. Provjerili smo tko ima pravo na potporu za samozapošljavanje, koje uvjete trebate ispuniti i koliko novca možete dobiti za pojedine djelatnosti

U proteklih osam godina financijske poticaje za samozapošljavanje iskoristilo je više od 30.000 nezaposlenih. Lani je državnu potporu za pokretanje posla dobilo više od 6000 poduzetnika početnika, a trenutno je 12.000 aktivnih korisnika ove popularne mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Poticaji su dostupni svakoj nezaposlenoj osobi koja se odluči za pokretanje vlastitog posla i prijavljena je u evidenciji HZZ-a. Ako se odlučite za pokretanje biznisa, od države možete dobiti poticaj u vrijednosti do 20.000 eura za osnivanje i započinjanje poslovanja obrta, trgovačkog društva, samostalne djelatnosti ili ustanove.

Novac dobivate na ugovorno razdoblje od 24 mjeseca, pri čemu u prvih 12 mjeseci morate iskoristiti i opravdati dobivena sredstva, a drugih 12 mjeseci održavati poslovnu aktivnost uz samostalno podmirivanje obveza doprinosa.

Prihvatljive djelatnosti i visina poticaja

U odnosu na prošlu godinu smanjeni su iznosi potpore za većinu prihvatljivih djelatnosti. Također, ponešto je sužen izbor djelatnosti koje ostvaruju maksimalni iznos potpora.

Najviši poticaj, u iznosu do 15 tisuća eura, možete dobiti ako pokrećete posao u određenim djelatnostima iz sektora prerađivačke industrije (proizvodnja metalnih proizvoda, elektroničke opreme, strojeva, namještaja) i građevinarstva.

Na poticaj u visini do 10.000 eura imate pravo ako pokrećete proizvodnju u nekoj od ICT djelatnosti ili u okviru ostalih industrijskih djelatnosti (odjeljci od 10 od 24). Za ostale prihvatljive djelatnosti predviđena je potpora do 7000 eura.

Ako živite na području Sisačko-moslavačke županije, možete dobiti maksimalnu potporu (do 15.000 eura) za bilo koju od prihvatljivih djelatnosti, sukladno odluci Vlade čiji je cilj gospodarska revitalizacija potresom nastradalih područja.

Navedeni iznosi potpora predstavljaju najveći mogući iznos potpore, a njezina visina u konkretnom slučaju odredit će se na temelju procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu.

  • +4
Obrtnici Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Premije za 'zelene djelatnosti' i mobilnost

Ako vaš posao udovoljava kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, možete dobiti uvećani iznos potpore – za prvu skupinu djelatnosti do 20.000 eura, za drugu do 15.000 eura, a za treću do 10.000 eura.

Uvjet je da iznos od 3000 eura od varijabilnog iznosa ostvarene potpore utrošite za pokrivanje troškova koji doprinose zelenoj/digitalnoj tranziciji uz detaljno obrazloženje u poslovnom planu.

Na dodatnu potporu u visini od 3500 eura imate pravo ako se selite iz razvijenih u nerazvijena područja Hrvatske, a dodatnih 7000 eura možete dobiti ako se doselite i pokrenete posao na području Sisačko-moslavačke županije. Ako se vraćate iz inozemstva i pokrećete posao u Hrvatskoj, također možete dobiti dodatnih 7000 eura.

Djelatnosti za koje ne možete dobiti potporu

Financijsku potporu ne možete ostvariti za većinu djelatnosti iz područja trgovine, poljoprivrede, financija i osiguranja, turizma i ugostiteljstva te poslovanja nekretninama. Potpora se ne može dobiti ni za djelatnosti sezonskog karaktera, uključujući one vezane uz turističku sezonu.

Poslovni plan i raspodjela troškova

Za ostvarivanje prava na potporu morate izraditi poslovni plan iz kojeg se vidi da je poslovna ideja financijski isplativa. Uz poslovni plan, potrebno je priložiti troškovnik s troškovima iz kojeg je vidljivo koje izdatke planirate financirati iz subvencije. Važno je naglasiti da naknadne izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli potpore nisu prihvatljive.

Fiksni iznos potpore unaprijed je određen u visini od 5000 eura. Dodjeljuje se za inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u četiri kategorije (kupnja dugotrajne opreme neophodne za obavljanje djelatnosti, kupnja ili zakup licenciranih IT programa, kupnja novih prijevoznih sredstava, kupnja franšiza). Za sve nabavke i troškove trebate imati dokumentirane dokaze o plaćanjima putem transakcijskog računa.

Nakon potpisa ugovora varijabilni iznos potpore trebate namjenski utrošiti tijekom prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja, sukladno odobrenom troškovniku dostavljenom uz poslovni plan. Dokaze o utrošku trebate dostaviti u roku od 30 dana od isteka prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja.

Predaja i ocjenjivanje zahtjeva

Zahtjevi za dodjelu potpore predaju se najkasnije do 30. rujna ove godine, odnosno do iskorištenja sredstava. Zahtjev možete predati putem online aplikacije u sustavu e-Građani. Zahtjevi se ocjenjuju po principu bodovanja na način da su različitim elementima pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova. Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 100 dok prag za pozitivnu ocjenu zahtijeva 65 bodova.

Uz državne potpore, na raspolaganju su lokalne potpore županija, gradova i općina. Katalog potpora županija, gradova i općina možete pregledati ovdje. Detaljne upute s kriterijima odobravanja i načinom korištenja potpora za samozapošljavanje u 2023. godini dostupne su ovdje.