IMENOVAO GA MINISTAR BAČIĆ

Mario Šiljeg novi ravnatelj Agencije za zaštitu okoliša

13.07.2011 u 14:30

Bionic
Reading

Ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić novim ravnateljem Agencije za zaštitu okoliša imenovao je Maria Šiljega, koji će zamjeniti sada umirovljenu Savku Kučar-Dragičević

Kako javlja glasnogovornica AZO Branka Ilakovac, Šiljeg poručuje da želi agenciju isprofilirati u javno poznat i prepoznat nacionalni izvor informacija o okolišu i kao vodeće nacionalno tijelo u kreiranju sustava vrijednosti pojedinca i institucija po pitanju zaštite okoliša. Šiljeg agenciju želi ustrojiti na način da znatno više potrebnih financijskih sredstava sama pokriva, na način da se više otvori prema znanosti i gospodarstvu.

Radi se o instituciji ključnoj za uspostavu informacijskog sustava za okoliš koja prikuplja i obrađuje podatke o stanju okoliša od svih javnih i privatnih institucija. Izvještaji koje objavljuje AZO, poput Izvještaja o stanju okoliša, kretanja otpada, količine emisija stakleničkih plinova i slično, ključni su za razumjevanje učinaka čovjekovih i prirodno uzrokovanih ekoloških promjena. Agencija surađuje s Europskom agencijom za okoliš pa su svi ti podaci dostupni stručnjacima i agencijama u EU.

Šiljeg je doktorirao u području kemije 2008. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prije toga je i magistrirao na tom fakultetu. U magistarskom i doktorskom radu bavio se tehnologijama obrade otpadnih voda te pripremom vode za piće.

Stručno se usavršavao na poslijediplomskom stručnom studiju Kemijskog instituta u Ljubljani, Republika Slovenija. Radnu karijeru započeo je kao znanstveni novak na Zavodu za Analitičku kemiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilišta u Zagrebu.

U Agenciju za zaštitu okoliša dolazi s mjesta Voditelja projekata kemijske tehnologije u dioničkom društvu Vodotehnika iz Zagreba, gdje je radio od 2006. godine. Sudjelovao je na preko 40 znanstvenih i  stručnih skupova te je autor više znanstvenih i stručnih radova u međunarodnim časopisima.