ANALIZA INTERCAPITALA

Koliko je vrijedna imovina naših mirovinskih fondova?

03.02.2015 u 10:21

Bionic
Reading

Najnovija analiza investicijske kuće Intercapital u utorak donosi osvrt na kretanje imovine hrvatskih obveznih mirovinskih fondova (OMF), vrlo važnih pokretača domaćeg tržišta kapitala

Osim kretanja ukupne imovine, Intercapital je analizirao njezinu strukturu, s fokusom na udio dionica u ukupnom portfelju mirovinskih fondova.

Zbog snažnog i konstantnog priljeva novih sredstava u obvezne mirovinske fondove njihova imovina vrlo brzo raste pa je tako na početku 2007. iznosila manje od 20 milijardi kuna, a sada je premašila 65 milijardi kuna. Porast vrijednosti imovine također pridonosi brzom rastu ukupne imovine, no u tom segmentu se očituju utjecaji globalne financijske krize i velikog pada iz 2008.

Usporedimo li zadnje dostupne podatke o strukturi imovine u prosincu 2014, kada je ukupna imovina OMF-ova iznosila 67,04 milijarde kuna, s onima godinu dana ranije, kada je iznosila 58,84 milijarde kuna, vidimo smanjenje udjela dionica u ukupnoj imovini s 19,1 posto na 18,2 posto, kao i povećanje izloženosti vrijednosnicama s fiksnim prinosom sa 71,2 posto na 72,4 posto. Na promjenu strukture je djelomično utjecala i podjela mirovinskih fondova prema rizičnosti (A, B i C kategorija), što je u statistikama vidljivo od kolovoza 2014.