najviše u zagrebu

HPB u ovoj godini odobrio više od 1.000 kredit u sklopu programa APN-a

21.10.2020 u 15:30

Bionic
Reading

U jesenskom krugu programa subvencioniranog stambenog kreditiranja za koji su 19. listopada završile prijave u APN, Hrvatska poštanska banka odobrila je 510 kredita.

Najviše zahtjeva HPB je zaprimila u Zagrebu, a slijede Slavonija i Dalmacija, Sjeverna Hrvatska te Istra i Kvarner.

Prosječan iznos kredita je 700 tisuća kuna, a rok otplate 20 godina.

U ovoj tranši klijenti su dali prednost eurima te je tako više od 60% kredita odobreno u toj valuti za razliku od prethodnih krugova kad su podjednako traženi kunski i eurski krediti', navodi se u propćenju HPB-a.

HPB je za APN program u kojem je sudjelovalo 14 banaka i ovaj put ponudila najnižu efektivnu kamatnu stopu od 2,12% (nominalno 2,02%), istu za kredite u kunama i u eurima. Banka je snizila kamatnu stopu u odnosu na ožujak 2020. kada je također ponudila najpovoljnije uvjete te je kao i do sada trošak za klijente smanjila dodatnim pogodnostima poput besplatne procjene nekretnine, ukidanja naknade za obradu kredita i omogućavanja povoljne police osiguranja.

HPB odobrava kredite na 15 do 30 godina, za prvih 7 godina kamatna stopa je fiksna, a za preostalo razdoblje otplate nastavlja s povoljnim uvjetima uz promjenjive kamate koje su za kredite u kunama 6- mjesečni NRS1 za HRK +1,79% te za kredite u eurima 6-mjesečni NRS1 za EUR +1,83%.

Najniže kamatne stope i uređen sustav podrške potencijalnim korisnicima kredita, uz stručni tim koji im je na raspolaganju tijekom pripreme i realizacije kredita u svakom APN krugu, rezultiraju stalnim rastom povjerenja klijenata. HPB je do sada u APN programu ukupno odobrila oko 2.000 subvencioniranih stambenih kredita u volumenu većem od 1,2 mlrd kuna. Samo ove godine odobreno je 1080 kredita u vrijednosti većoj od 725 milijuna kuna.