DVOGODIŠNJA SIGURNOST

Garancija istekla, proizvod ne radi. Jeste li znali za besplatno pravno jamstvo?

12.10.2023 u 18:21

Bionic
Reading

Malo potrošača zna da pored jamstva za ispravnost kupljenih proizvoda kojeg izdaje trgovac, postoji i besplatno dvogodišnje pravno jamstvo. Provjerili smo što je besplatno jamstvo, kako se koristi te na koji je način povezano s drugim oblicima jamstva

U trgovačkoj praksi postoje različiti oblici jamstva za ispravnost prodane stvari. Za proizvode bijele tehnike, elektroničkih uređaja i slične robe široke potrošnje prilikom kupnje uobičajeno je da trgovac ili proizvođač izdaje komercijalno (tvorničko) jamstvo za ispravnost proizvoda.

Trgovac odnosno proizvođač odgovaraju za neispravnost stvari koja se pojavi tijekom jamstvenog roka. Pritom ako je za ispravnost proizvoda jamčio proizvođač, možete zahtijevati besplatni popravak ili zamjenu bilo od trgovca bilo od proizvođača. Ako je pak za ispravnost proizvoda jamčio prodavatelj, popravak možete zahtijevati samo od prodavatelja.

Trajanje jamstvenog roka nije propisano zakonom već ga određuje davatelj jamstva. Za proizvode trgovci obično izdaju komercijalno jamstvo na rok od dvije godine, ali nisu rijetki i kraći rokovi osobito kada kupujete robu putem interneta.

Dvogodišnje jamstvo ne može se skratiti komercijalnim jamstvom

Međutim, malo potrošača zna da neovisno o komercijalnom jamstvu postoji besplatno pravno jamstvo na rok od dvije godine u kojem se, kao potrošač, možete pozvati na odgovornost za materijalne nedostatke za svu robu koju ste kupili u Europskoj uniji. Ovo jamstvo vrijedi neovisno o tome jeste li robu kupili putem interneta, u trgovini ili poštanskom narudžbom.

Dvogodišnje jamstvo je vaše osnovno pravo koje proizlazi iz pravnih akata Europske unije. Ako se roba koju ste kupili u EU-u pokaže neispravnom ili ne izgleda ili funkcionira onako kako je bilo prikazano u oglasu, prodavač vam je u razdoblju trajanja jamstva mora besplatno popraviti ili zamijeniti, ponuditi vam sniženu cijenu ili puni povrat novca.

Važno je naglasiti da se vaše dvogodišnje jamstvo ne može skratiti komercijalnim jamstvom. Primjerice, ako ste kupili usisivač s jednogodišnjim jamstvom prodavatelja i aparat se pokvari nakon 18 mjeseci korištenja možete se pozvati na osnovno pravo dvogodišnjeg jamstva i zahtijevati besplatni popravak ili zamjenu proizvoda.

Proizvođač mora jamčiti dvije godine za materijalne nedostatke Izvor: Promo fotografije / Autor: Samsung

Ako neposredno nakon kupnje uočite nedostatke, preporučljivo je da se pozovete na materijalnu odgovornost garantiranu besplatnim dvogodišnjim jamstvom, a ne na jamstvo trgovca ili proizvođača. Na taj način možete ostvariti pravo na reklamaciju i odmah dobiti novi proizvod. U protivnom, ako se pozovete na komercijalno jamstvo, trgovac može poslati isporučeni proizvod na servis koji može prebaciti odgovornost za kvar na vas.

Dakle, jamstvo koje izdaje trgovac ili proizvođač ima pravu vrijednost jedino ako pokriva širi raspon oštećenja i kvarova od onoga što se smatra tzv. materijalnim nedostacima te kada je trajanje jamstva dulje od dvije godine.

Produljeno jamstvo

Trgovci često kao opciju nude i produljeno jamstvo, koje može biti besplatno ili s dodatnom nadoplatom. To jamstvo može osigurati trgovac, proizvođač ili neka treća strana (osiguravajuća kuća). Riječ je o jamstvu nakon isteka tvorničkog jamstva odnosno besplatnog dvogodišnjeg jamstva.

Takvo jamstvo često pokriva i širi spektar rizika od onih iz tvorničkog jamstva, poput primjerice krađe, poplave, udara groma i slično. Prilikom kupnje produljenog jamstva preporučuje se da dobro proučite što ono pokriva kako bi mogli procijeniti isplati li vam se izdvojiti dodatni novac.

Prava na zaštitu u slučaju kupnje neispravnog proizvoda ili kvara u jamstvenom roku regulirana su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača.

Da bi izdano jamstvo bio valjano, mora sadržavati ispravno popunjen i ovjeren jamstveni list koji mora imati sljedeće podatke: sadržaj prava koja vam pripadaju, odredbu o tome da jamstvo ne utječe na ostala prava koja vam pripadaju po nekoj drugoj osnovi, trajanje jamstva, teritorijalno područje važenja jamstva, ostale pojedinosti koje su potrebne da biste ostvarili prava iz jamstva te podatke o davatelju jamstva.

Produljenje jamstvenog roka nakon kvara

Kako bi se otklonile nedoumice o tome što je sve pokriveno jamstvom, u jamstvenom listu potrebno je navesti situacije i kvarove obuhvaćene njime. U pravilu je trgovac odgovoran za tehničke nedostatke i kvarove dok ne pokriva štete nastale uslijed neispravnog korištenja uređaja. Da bi jamstvo bilo valjano, u jamstvenom listu treba navesti datum kupnje proizvoda i podatke koji omogućuju identifikaciju proizvoda (oznaka proizvoda, serijski broj i sl.).

Vrlo je važno voditi računa o produljenju jamstvenog roka. Naime, u slučaju manjeg popravka produljuje se jamstveni rok u razdoblju trajanja popravka. No kad je zbog neispravnosti stvari izvršena zamjena ili bitni popravak, imate pravo na novi jamstveni rok koji počinje ponovno teći od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.